UVODNA RIJEČ

Nemam za kilo breskvi

Piše: Igor Knežević

     Telefonski pozivi razočaranih umirovljenika svakodnevica su rada u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Jedan takav poziv zaprimili smo od umirovljenice Jasne J. koja nas je nazvala nedugo nakon posljednjeg usklađivanja mirovina i požalila nam se da prima samo 1.700 kuna. „Možete li ikako ove u Vladi nagovoriti da nam povise mirovine, znate, ja jedva preživljavam", krenula je gospođa staloženo.

     No, nakon par minuta nije više mogla suspregnuti suze te nam je u plaču kazala: „Godinu dana nisam kupila kilogram breskvi, jednostavno si ih ne mogu priuštiti. Kako je moguće da bivši saborski zastupnici imaju povećanje mirovine od 200 kuna, a ja 40 kuna. Možete li se vi u SUH-u izboriti da nama siromaš­nima ipak daju veće povišice, a ovima smanje", upitala nas je. Odgovorili smo joj da je naš cilj povećanje mirovina u visini 100 posto povoljnijeg indeksa rasta plaća ili cijena, ali i da redovito upozoravamo da se trebaju uvesti dodatne „povišice" za one najsiromašnije. Tu je i ozbiljan problem pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći, koji je sada na sramotnih 35,99 posto.

     Obećali smo da ćemo zatražiti i da se kao socijalna mjera prilikom usklađivanja za one koji primaju do 2.000 kuna miro­vine, a takvih je 414 tisuća prema ZOMO-u, uvede 120 posto povoljnijeg indeksa, a one do 4.000 kuna, a takvih je 550 tisuća, za 110 posto.

     Time bi se ne samo zaustavio pad udjela mirovina u plaći, već bi on nakon desetljeća konstantnog pada počeo rasti, s ciljem da za desetak godina barem dođe na 40 posto, što je i dalje mizerno, ako se usporedi s drugim zemljama EU ili okruženja, primjerice Slovenijom i Srbijom gdje je udjel oko 50 posto.

Ideja o povećanim osnovicama usklađivanja za one s nižim mirovinama nisu neutemeljene i neizvedive kako to često do­nositelji odluka u Hrvatskoj prezentiraju u javnosti pozivajući se na zakone. Slični modeli„nagrađivanja siromašnijih" već postoje u Italiji, Latviji, Portugalu, Češkoj, te su ugrađeni kao opcija u zakone, a primjerice u Austriji, Bugarskoj i Španjolskoj se već nekoliko posljednjih godina uz redovito usklađivanje isplaćuju dodatne „povišice" siromašnijim umirovljenicima.

     U doba kada se forsira privatizacija mirovinskog sustava, možemo biti sretni što smo sačuvali prvi mirovinski stup, kao i javno zdravstvo, no nikako se ne mirimo s činjenicom da više od 730 tisuća umirovljenika živi ispod granice linije siromaštva.„Ako društvo nije u mogućnosti pomoći mnogobrojnim siromasima, neće biti kadro ni spasiti malobrojne bogataše", kazao je jednom prilikom J.F. Kennedy. I doista, gomilanje siromaha nikad nije donijelo dobroga društvu, a kad-tad je dovelo i do političkih promjena. Nezadovoljstvo hrvatskih siromaha je ogromno i samo se nakuplja i nakuplja. Dok jednom ne pukne...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ISTARSKA ŽUPANIJA


 

PULA: A što kad nemam nasljednike

     Udruga SUH Pula ugostila je 29. rujna 2020. interaktivnu radi­onicu Pravnog savjetovališta SUH-a u ime Istarske županije. Ra­dionici je prisustvovalo dvadesetak osoba i odlično je ocijenjena. Pred­sjednica podružnice SUH-a Pula Mir­jana Dika Dužman je pozdravila orga­niziranje takvih terenskih radionica koje umirovljenicima mogu približiti i objasniti teme koje su im od velikog značaja.

     Pravni savjetnici SUH-a su upo­znali sudionike i sa zahtjevima SUH-a vezano uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te su dobi­li brojne opće pravne savjete vezano uz različita pitanja glede raspolaganja imovinom.

Uz glavnu temu radionice posta­vilo se niz pitanja vezano uz dokazi­vanje izvanbračne zajednice, što kad osoba nema nasljednika i kada se ostvaruje pravo na nužni dio nasljed­stva. Također su podijeljene i šprance oporuka. Atmosfera je bila ugodna i prijateljska, s puno interakcije, jer je bilo mnogo pitanja tijekom radioni­ce.

     Naši pravni savjetnici pozvali su sve potrebite da zovu radi savjeta. Po­dijeljeni su letci s temama o kojima se pričalo na radionici, a koje su sudioni­ci uzimali i za svoje susjede i prijatelje. Na letcima su i kontakt podatci Prav­nog savjetovališta SUH-a, tako da svi članovi mogu zatražiti pravnu pomoć elektronskim ili telefonskim putem. Radionica je završila uz osvježenje.


 

Pula: Financiranje projekata udruge

     Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola ostvaruje određenu finan­cijsku potporu preko Javnog poziva na području Grada Pule-Pola u 2020. go­dini, a iz Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2020. godinu.

     S obzirom na prisutnu situaciju sa CO- VID-om 19, i Grad Pula i Istarska županija donijeli su rebalans proračuna te na taj način smanjili predviđena financijska sredstva za aktivnosti po javnim natječajima. Ipak, prijave pulskih SUH-ovaca su prihvaćene.

     Posebno veseli da su oba programa pod nazivom „Skrb za starije osobe", po Javnom pozivu Grada Pule i Istarske župa­nije ostvarila određena financijska sredstva, iako u smanjenom obujmu u odnosu na

podnesenu prijavu. Navedena sredstva omo­gućavaju da oko 50 volontera - aktivista posjećuju starije potrebite umirovljenike te im pružaju skrb pri nabavi lijekova, kućnih potrepština, odlazaka liječniku, pravljenja društva kod kuće ili u šetnji i dr.

     Ostvarena su financijska sredstva i za Program „Zaštita i promocija prava umi­rovljenika - podizanje kvalitete života umirovljenika" po raspisanom Javnom pozivu Grada Pule. Taj Program obuhvaća cjelokupno poslovanje Udruge SUH Pula-Po- la. Udruga organizira i izvršava određene administrativne poslove, ali i organizira, što je i primarna zadaća, određene aktivnosti za cjelokupno članstvo. Nažalost, planirane aktivnosti za I. polugodište ove godine nisu se uspjele u cijelosti izvršiti. Sada je

već nastupilo II. polugodište, i članstvo je zainteresirano i za izlete, i druženja, naročito za sportske igre i proslavu Dana starijih osoba 1. listopada.

     Svakodnevni su i upiti za odlazak u toplice u zemlji i u BiH. No, u udruzi ne znaju što i kako dalje. Da li uopće nešto organizirati ili se strogo pridržavati uputa Stožera civilne zaštite, te ostati kod kuće? Par aktivista je dnevno u uredu Udruge, i pokušavaju se dogovarati o daljnjim aktivnostima, koje bi bile primjerene situaciji, ali i u skladu s uputama Stožera. Rukovodstvo udruge ne može na sebe preuzeti odgovornost u slučaju da se kod nekog člana koji je sudje­lovao u aktivnosti pojavi virus. Ipak je riječ o generaciji s najvećim rizikom za zdravlje.

Bruna Jovanović


 

MEDULIN: Petica za radionicu

     UVinkuranu kraj Medulina je u organizaciji Podružnice SUH-a Medulin 24. lipnja 2020. održana radionica o opasnosti­ma potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te postojećim alternativama, a u okviru projekta „Umrežavanje pravde za starije osobe", u suradnji s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

     Interaktivnu radionicu su vodili pravnici Anto Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca iz Pravnog savjetovališta SUH-a u Za­grebu, a sudjelovalo je tridesetak umirovljenika i starijih osoba. Anto Kuprešak je odgovarao na brojna pitanja, posebice kako urediti imovinskopravne odnose za života, a da se istodobno osigura dobra kvaliteta usluge uzdržavanja.

     Prisutne su zanimale alternative ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju - kao što su npr. kupoprodajni i darovni ugovori s pravom plodouživanja te kako se isti sklapaju. Očeki­vano, većina sudionika nije razlikovala ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, iako su neki od njih i sami potpisali ugovor sličnog sadržaja, obično u okviru obitelji.

     Posebno im je bilo zanimljivo saznati preporuku da se u ugovore o doživotnom uzdržavanju unesu detaljne obveze na strani uzdržavatelja. Pravnici su prezentirali i desetak slučajeva iz pravne prakse iz kojih je vidljiva opasnost skla­panja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, gdje su katkad strarije osobe završile i na ulici. Nerijetko je ishod nedovoljna i neadekvatna skrb o uzdržavanoj osobi, kao i male šanse za raskid takvih ugovora. Upozoreni su i da paze kako ne bi s vlasnicima obiteljskih i privatnih domova potpisali takve ugovore, jer je bilo dosta primjera s lošim ishodima.

     Također ih je zanimalo pitanje oporučnog raspolaganja imovinom, te koji su načini sastavljanja oporuke, što im je de­taljno objašnjeno. Posebno su željeli znati koja je razlika između vlastoručne i javne oporuke, kao i gdje deponirati oporuku, za što su dobili savjet da je to najpouzdanije učiniti pri sudu. Bilo je i interesa za opća pravna pitanja npr. vezano uz izbore, a zbog promjene prebivališta, što je logično s obzirom na skore parlamentarne izbore. Sudionici su pozdravili održavanje takvih radionica i visoko ocijenili prezentirane im sadržaje.


 

Pula: Sastanak s talijanskim prijateljima

     Na inicijativu kolega iz SPI CGIL-a Da­nila Toccanea i Ezia Medeota održan je u Puli 23. lipnja susret s predsjed­nikom Županijskog povjereništva SUH-a Istarske županije Vladimirom Buršićem. Tema razgovora bila je nastavak među­sobnih aktivnosti nakon zastoja zbog korona pandemije. S Danilom i Eziom istarski SUH-ovci već godinama surađuju, još od vremena kada su bili zaduženi za inozemne odnose ispred svog regi­onalnog sindikata za Veneto i Furlaniju i Julijsku krajinu.

     Dogovoreno je da se planirani tradici­onalni susret - konferencija bratimljenih organizacija sindikata SUH-a iz Istarske županije i SPI CGIL iz regija Veneto i Furanije i Julijske krajine o aktualnoj društvenoj situaciji, ne održi ove, veće sljedeće godine, nakon završetka svih izbornih skupština ogranaka i podruž- nica/udruga, županijskog povjereništva, regija i SUH-a u cjelini. Isto tako bilo je govora i o nastavku suradnje bratimljenih podružnica SUH-a iz Istarske županije i SPI-a, a posebno prilikom održavanja izbornih skupština naših podružnica.

     Također je dogovoreno da se početkom srpnja na istu temu održi susret nacionalnih tajnika SPI-a Danila i Ezia s predsjednicom SUH-a Jasnom Petrović i potpredsjednikom Vladimirom Buršićem zaduženim ispred SUH-a za odnose s inozemstvom , nastavak planiranih aktivnosti, koje su nažalost mo­rale biti prekinute, kao što su međusobni susreti bratimljenih podružnica SUH-a Regije Zapad i Regije Jug i podružnica SPI-a iz regija Veneto, Furlanije i Julijske krajine, Marke i Apulije, nastavak proširenja bratimljenja naših podružnica Zagreba i zagrebačkog prstena i drugo.

Vladimir Buršić


 

Roč: Izbori i jaglaci

      Članovi SUH-ove podružnice Roč uspjeli su prije eskalacije koronavirusa održati izbornu skupštinu 29. veljače 2020. godine. U Domu kulture okupilo se pedesetak od ukupno 138 članova. Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu i aktivnosti podružnice u 2019. godini, Financijski izvještaj za 2019. i izvještaj Nadzornog odbora. Za novu/staru predsjednicu podružnice iza­brana je Sonja Kukec, Aldo Rabak je njezin zamjenik, a članovi predsjedništva su još Ida Blašković, Mario Pernić, Ljiljana Pozzecco, Zlatko Kos i Loredana Pavletić.

 

     Skupštini je prisustvovao i predsjednik povjereništva SUH-a Istar­ske županije Vladimir Buršić, koji je pozdravio sve nazočne te kazao kako umirovljenici udruženi u SUH mogu puno postići, istaknuvši uspjeh oko uvođenja nacionalne naknade za starije osobe i najave Vlade da će povisiti cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje.

     Nakon skupštine nastavilo se s druženjem uz večeru i ples do kasno u noć. Mirela Nemarnik pročitala je prigodne stihove po­vodom nadolazećeg Dana žena, a svim ženama su podijeljeni i jaglaci. Veliki aplauz dobili su i Nevija Koraca i Mario Pernić, koji su na pozornici izveli simpatičan skeč na temu aktualnih događanja i života. No, sada je i u Roču korona zamrznula aktivnosti.

Sonja Kukec