UVODNA RIJEČ

Sloboda pod ključem

Piše: Jasna A. Petrović

     Na društvenim mrežama portala orijentiranih na stariju popu­laciju je opći predizborni tulum. Jedni druge optužuju kako bi im bilo pametnije manje zboriti, a više paziti za koga glasaju. Uglavnom, poneki zalutali mlađi komentator glasno optužuje sta­re kako su oni krivi zbog koruptivnih lokalnih „vlada" i masovnog iseljavanja cijelih obitelji u inozemstvo.

     Dobro je to da su se stari aktivirali i jedni druge opominju na važnost sudjelovanja u izborima. Da, svojim glasom pišete sud­binu zemlje i šanse za svoj dostojanstveniji život. No, sada dolazi realnost. Koliko zapravo ova ili bilo koja druga vlada želi da starije osobe glasaju? Je li točno da stariji iz ruralnih područja uglavnom glasaju za desnu opciju, a iz urbanih dijelova za stranački spektar od centra do lijevog? Što god da bilo, stariji su izabrali promjenu, ma što to značilo. Jer, loši političari bivaju izabrani zahvaljujući dobrim građanima koji ne izlaze na izbore.

     Legenda Facebooka je umirovljenica Ivanka Mijić iz doma u centru Zagreba, koja je stavila ovaj post:„Želim biti slobodna osoba, a ne daju mi. Za vrijeme ručka, koji mi je prisjeo, dobili smo obavi­jest da se izbori neće održati kao do sada u domu, nego možemo vidjeti gdje spadamo na web stranici doma za izbor čelnika mjesta u kojem živimo. U domu je 70% korisnika iz drugih mjesta, a ne iz Zagreba." Odlučili smo i mi dići glas.

     Iako su za prošle predsjedničke izbore svim domovima umirov­ljenika omogućili da svi njihovi korisnici glasaju u domovima, kako saznajemo od GONG-a, na lokalnim izborima birači mogu glasati samo u mjestu svoga prebivališta, pa tako zakonski nije predviđeno formiranje posebnih biračkih mjesta u ustanovama socijalne skrbi.     Državno izborno povjerenstvo je vezano za glasanje u tim ustano­vama jedino predvidjelo mogućnost da korisnici domova glasaju izvan, odnosno unutar doma, ali radi se o manjini koja je prijavljena na adresu doma ili ima prebivalište na adresi kojoj pripada biračko mjesto koje pokriva i područje doma.

     GONG je po pitanju nemogućnosti glasanja u staračkim domo­vima ili na primjer bolnicama u više navrata isticao kako se radi o lošoj praksi upozorivši kako bi glasanje trebalo biti dostupno svima.

     A možda se nekoj starijoj osobi naprosto kao starijoj osobi ne sviđa pomisao da uranite i s maskom na licu satima čekate u redu kako biste dali svoj glas na izborima? Više vam se sviđa pomisao da ime omiljene stranke ili kandidata zaokružite u domu ili kod kuće - na kauču? I na sam dan izbora odspavate koliko želite? U doba korone je dopisno glasovanje sve popularnije. U SAD-u su na prošlim predsjedničkim izborima demonstrirali kako to može funkcionirati - rekordan broj birača je sudjelovao na izborima putem dopisnog glasovanja, a zahvaljujući tome povećala se i stopa izlaznosti. U vre­menima pandemije je dopisno glasovanje sigurnije, udobnije i - u trendu. Iako se mišljenja oko te vrste glasovanja razilaze, stručnjaci u Njemačkoj očekuju da bi udio dopisnih birača u ukupnoj biračkoj masi na sljedećim izborima za Bundestag mogao biti i veći od 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GRAD ZAGREB


 

DONJA DUBRAVA: Dokazivanje izvanbračne zajednice

     Peto, ujedno i posljednje dežurstvo u sklopu projekta Grada Zagreba „Putujuće pravno savjetovalište“, održano je 13. studenog u podružnici Donja Dubrava. Zbog eskalacije pandemije koronavirusa okupio se manji broj od uobičajenog na radionicama, tek desetak umirovljenika i starijih osoba. Pred­sjednica podružnice Albina Benčec dodatno je poticala raspravu među okupljenima, uz suradnju s pravnim savjetnicima SUH-a.

     Osobito je vladalo zanimanje oko dokazivanja izvanbračne zajednice, a na pitanja iz te teme detaljno je odgovarao pravnik Ante Kuprešak. Dežurstvo je završilo uz ugodnu zakusku i druženje te poziv za još radionica, druženja i aktivnosti koji starijim osobama i umirovljenicima nedostaju u ovim kriznim vremenima. Svih pet dežurstava koji su bili predviđeni projektom bili su pun pogodak, jer su umirovljenici i starije osobe u zagrebačkim podružnicama SUH-a dobili odgovore na brojna pitanja i pravne dileme, kao i savjete koje će moći prenositi dalje svojim prijateljima.


 

KOZARI BOK I PUTEVI: Važnost besplatne pravne pomoći

     Sindikat umirovljenika Hrvatske je 11. studenog 2020. proveo četvrto de­žurstvo u novoosnovanoj podružnici SUH-a Kozari bok i putevi za sve zainteresi­rane starije osobe i umirovljenike u sklopu projekta Grada Zagreba „Putujuće pravno savjetovalište“, kojeg su vodili pravnici iz Pravnog savjetovališta SUH-a Ante Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca. Na radionici se okupilo dvadeset osoba, a odmah u uvodu predsjednica novoosnovane podružnice Zinka Mujezinović naglasila je važnost besplatne

pravne pomoći i njezine dostupnosti svima.

     Uvodni dio kao i kod svih radionica iz tog ciklusa usmjeren je na poticanje su­dionika na raspravu i postavljanje pitanja koje muče njih i njihove najbliže – prijatelje, susjede, poznanike. Od mnogobrojnih pita­nja valja istaknuti pitanje opoziva oporuke, nemogućnost potraživanja prava na nužni dio kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju te dokazivanje izvanbračne za­jednice. Dežurstvo je završilo uz prigodnu zakusku i druženje.


 

Studentski grad: Skupština u najaktivnijoj ZG podružnici

     Dana 13. listopada 2020. godine u za­grebačkoj Podružnici Studentski grad održana je redovna Izvještajno-izborna skupština SUH-a na kojoj je bio prisutan 31 od 35 delegata. Nakon himne i minute šutnje za preminule članove i hrvatske bra­nitelje, predsjednica podružnice Snježana Živčić otvorila je skupštinu, te pozdravila nazočne članove-delegate i prisutne goste, predsjednicu povjereništva SUH-a Zagreb Biserku Budigam i predsjednicu SUH-a Ja­snu Petrović.

     Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. godinu su dostavljeni svim delegatima u pisanom obliku tjedan dana ranije, te su na sjednici jednoglasno usvojeni, baš kao i program rada za 2020. godinu. Jednoglasno je izabrano i novo/staro vodstvo, na čelu s predsjednicom Snježanom Živčić, koja je predložena i za članicu Predsjedništva SUH-a, dok je Stevo Živčić predložen za predsjed­nika Povjereništva SUH-a Zagreb. Nakon reizbora Snježana je zahvalila prisutnima na povjerenju te kazala da će i dalje nastojati provoditi raznovrsne programe, kako bi se svatko od nnjih pronayšao u nekoj aktivnosti.

     Na kraju su se okupljenima obratile i Biserka Budigam, koja je pohvalila rad ove Podružnice i zaželjela im puno uspjeha u daljnjem radu, te Jasna Petrović, koja je konstatirala da je ovo najbolja zagrebač­ka podružnica te je sve prisutne izvijestila o naporima SUH-a za poboljšanje života umirovljenika. Kao mali znak pažnje svaki je delegat na kraju dobio čokoladu.


 

PODSLJEME: Novo, staro vodstvo

     Podružnica SUH-a Podsljeme održa­la je Izvještajno-izbornu skupštinu 1. prosinca 2020. telefonskim pu­tem. Članovi su jednoglasno usvojili sve prijedloge i materijale. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog kandidata za novo rukovodstvo podružnice, te je ono osta­lo isto.      

Predsjednik je i dalje Ivan Ročić, potpredsjednik Josip Kovačić, tajnica Lji­ljana Putak, blagajnik Patalen Stjepan, član predsjedništva Stjepan Horvatić, predsjednica Nadzornog odbora Darinka Kršić, članovi Nadzornog odbora Mirko Cebić i Ivan Pilatuš.


 

MIROŠEVEC: Gdje živjeti u starosti?

     Treće po redu pravno dežurstvo u sklopu projekta „Putujuće pravno savjetovalište" je održano 3. studenog 2020. u Podružnici SUH-a Miroševec gdje se okupilo dvadesetak starijih osoba i umirovljenika. U pozitivnom ozračju prisutni se nisu libili komentirati, pitati te komunicirati s pravnim sa­vjetnicima SUH-a. Predsjednik podružnice Zvonko Malnar je upozorio da se za uređenje imovinskopravnih odnosa treba dobro raspitati prije potpisivanja bilo kakvih dokumenata, a ne poslije kad je kasno. Malnar je pozvao sve okupljene da prošire riječ među članovima o mogućnostima dobivanja besplatnih pravnih savjeta u Pravnom savjetovalištu SUH-a.

     Prisutni su pravilno shvatili opasnost potpisivanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju uz opće pitanje - pa zašto takav ugovor uopće i postoji? Što samo ukazuje da niti tzv. laici ne vide smisao u zakonodavnom rješenju Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad je očito on opasan za primaoca uzdržavanja, na što SUH upozorava već godinama. Dežurstvo je trajalo više od sat vremena, a nakon toga u neformalnom druženju uz prigodno osvježenje postavljena su mnoga pitanja, pr­venstveno vezana uz smještaj u domovima za starije osobe.