UVODNA RIJEČ

Nemam za kilo breskvi

Piše: Igor Knežević

     Telefonski pozivi razočaranih umirovljenika svakodnevica su rada u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Jedan takav poziv zaprimili smo od umirovljenice Jasne J. koja nas je nazvala nedugo nakon posljednjeg usklađivanja mirovina i požalila nam se da prima samo 1.700 kuna. „Možete li ikako ove u Vladi nagovoriti da nam povise mirovine, znate, ja jedva preživljavam", krenula je gospođa staloženo.

     No, nakon par minuta nije više mogla suspregnuti suze te nam je u plaču kazala: „Godinu dana nisam kupila kilogram breskvi, jednostavno si ih ne mogu priuštiti. Kako je moguće da bivši saborski zastupnici imaju povećanje mirovine od 200 kuna, a ja 40 kuna. Možete li se vi u SUH-u izboriti da nama siromaš­nima ipak daju veće povišice, a ovima smanje", upitala nas je. Odgovorili smo joj da je naš cilj povećanje mirovina u visini 100 posto povoljnijeg indeksa rasta plaća ili cijena, ali i da redovito upozoravamo da se trebaju uvesti dodatne „povišice" za one najsiromašnije. Tu je i ozbiljan problem pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći, koji je sada na sramotnih 35,99 posto.

     Obećali smo da ćemo zatražiti i da se kao socijalna mjera prilikom usklađivanja za one koji primaju do 2.000 kuna miro­vine, a takvih je 414 tisuća prema ZOMO-u, uvede 120 posto povoljnijeg indeksa, a one do 4.000 kuna, a takvih je 550 tisuća, za 110 posto.

     Time bi se ne samo zaustavio pad udjela mirovina u plaći, već bi on nakon desetljeća konstantnog pada počeo rasti, s ciljem da za desetak godina barem dođe na 40 posto, što je i dalje mizerno, ako se usporedi s drugim zemljama EU ili okruženja, primjerice Slovenijom i Srbijom gdje je udjel oko 50 posto.

Ideja o povećanim osnovicama usklađivanja za one s nižim mirovinama nisu neutemeljene i neizvedive kako to često do­nositelji odluka u Hrvatskoj prezentiraju u javnosti pozivajući se na zakone. Slični modeli„nagrađivanja siromašnijih" već postoje u Italiji, Latviji, Portugalu, Češkoj, te su ugrađeni kao opcija u zakone, a primjerice u Austriji, Bugarskoj i Španjolskoj se već nekoliko posljednjih godina uz redovito usklađivanje isplaćuju dodatne „povišice" siromašnijim umirovljenicima.

     U doba kada se forsira privatizacija mirovinskog sustava, možemo biti sretni što smo sačuvali prvi mirovinski stup, kao i javno zdravstvo, no nikako se ne mirimo s činjenicom da više od 730 tisuća umirovljenika živi ispod granice linije siromaštva.„Ako društvo nije u mogućnosti pomoći mnogobrojnim siromasima, neće biti kadro ni spasiti malobrojne bogataše", kazao je jednom prilikom J.F. Kennedy. I doista, gomilanje siromaha nikad nije donijelo dobroga društvu, a kad-tad je dovelo i do političkih promjena. Nezadovoljstvo hrvatskih siromaha je ogromno i samo se nakuplja i nakuplja. Dok jednom ne pukne...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

KAKVA NAM JE BILA 2016.?

Nema predaje, ići ćemo i na ulice

 

1.Peticijom i mjerama za suzbijanje siromaštva starijih osoba

     U novu godinu, koja se bliži kraju, ušli smo borbeno s peticijom Glasam pro­tiv siromaštva starijih osoba. Tijekom jav­ne akcije kojom smo upozoravali na siro­maštvo starijih osoba i predlagali konkret­ne mjere za njegovo suzbijanje, naš rad je potpisom podržalo preko 26 tisuća gra­đanki i građana, više od 100 tisuća nam je pružilo „virtualnu” podršku, dok smo direktno razgovarali s više od 50 tisuća građana na terenu. Naravno, realizacija akcije ne bi bila moguća bez brojnih volontera i volonterki SUH-a koji su vri­jedno prikupljali potpise i kontaktirali s građanima. Građani su nam podršku dali iz različitih razloga, ali je ključni razlog solidarnost i osviještenost o siromaštvu starijih osoba koje su radile čitav život da bi se u konačnici našli na rubu egzisten­cije, a u očima politike u kategoriji rezova i zamrzavanja.

     Odmah nakon konstituiranja nove Vlade, sada bivše Oreškovićeve, upućen je zahtjev za predaju svih potpisa, ali premijer Orešković nije našao vremena za umirovljenike pod paskom brojnih drugih obveza. Konačno, ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić, prista­la je 18. veljače primiti delegaciju SUH-a koja joj je predala potpise te ponovila zahtjeve - povećanje mirovina za sve one koji su umirovljeni nakon 1.1.1999. jer su zakinuti za 19 posto, uvođenje minimalne mirovine u visini 50 posto od minimalne plaće, kao i tzv. socijalne mirovine na teret proračuna za starije od 65 godina bez mirovine. Osim toga traž­ili smo, a i dalje tražimo, poboljšanje modela usklađivanja mirovina i uvođenje posebnog pravobranitelja za umirovljeni­ke i starije osobe, kao i uvođenje savje­todavnih tijela za starije osobe na svim teritorijalnim razinama. Iako je ministrica podržala zahtjeve SUH-a, naši zahtjevi su ostali u političkim programima strana­ka koje su ta obećanja vrlo brzo zabora­vila nakon izbora.

2.Drugi mirovinski stup - uzročnik krize

     „Je li Hrvatska pametnija od svih zemalja koje ukidaju drugi mirovinski stup ili je robinja financijskog sektora”, postavila je pitanje predsjednica SUH-a Jasna A. Petrović na okruglom stolu SUH-a o drugom mirovinskom stupu te napomenula kako je upravo takav model mirovinskog sustava nametnut postkomunističkim zemljama i kako ga većina zemalja u kojima on još postoji ukida.

     Sindikat umirovljenika Hrvatske već godinama upućuje javne zahtjeve vlada­ma i ministrima financija za ukidanje dru­gog mirovinskog stupa jer je preskup, neuspješan, rizičan, jer povećava javni deficit i nema elemenata solidarnosti. „Ovakav model drugog stupa je uzrok, a ne rješenje neodrživosti mirovinskog sus­tava”, rekla je Petrović, a njeno mišljenje dijele i sindikati koji također ističu da je rješenje ojačavanje prvog mirovinskog stupa, povećanje plaća i zaposlenosti, te eliminiranje rada na crno.

     Prijedlog ukidanja, odnosno zamrza­vanja, uplate doprinosa u drugi stup i vraćanje sredstava u prvi stup iz kojeg su sredstva oduzeta, predlagala je i Matica umirovljenika Hrvatske. „Čak četvrtina sredstava iz jednog sigurnog sustava prebačena je u privatne bankarske fondo­ve kojima je interes profit, bez socijalne osjetljivosti i sigurnosti”, stav je Ante Gavranovića iz MUH-a. Rješenje jest cje­lokupna reforma mirovinskog sustava kojom će se konačno uskladiti prosječna mirovina s rastom plaća tako da udio mirovine u udjelu plaće neće iznositi više mizernih 38,7 posto prosječne plaće i biti najniža u regiji.

     SUH se već godinama bori i nastavlja se boriti za ukidanje postojećeg modela drugog mirovinskog stupa, koji je štetan proizvod financijske industrije, a otvara­njem dijaloga aktivnih i umirovljenih rad­nika te znanstvenika, otvorena su vrata ukidanju drugog mirovinskog stupa i nalaženju novog rješenja. Kako prošle vlade nisu imale sluha za ovaj zahtjev, ponovili smo ga 27. listopada i premijeru Andreju      Plenkoviću putem javne inicijati­ve u kojoj smo saželi deset zahtjeva koje je potrebno hitno primijeniti s ciljem poboljšanja položaja umirovljenika i sta­rijih osoba. Predstoji vidjeti hoće li i Plenković nastaviti gdje su prijašnje vla­de stale.

3.(Ne)postojanje Nacionalnog . vijeća za umirovljenike i starije osobe

     Nakon što je izabrana Oreškovićeva vlada, vjerovalo se da će se ubrzo obnoviti i Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, kao savjetodavno tijelo pri Vladi RH koje daje svoje mišljenje o svim zakonima i propisima od interesa za umirovljenike i starije osobe. No, ono do dana današnjeg nije formirano. Godinu dana odugovlačilo se njegovo ponovno konstituiranje, ponajviše zbog općeg kao­sa u i oko vladajuće većine. Nacionalno vijeće nije ponovno konstituirano sve do lipnja, kada se i sama Vlada raspala. Tako su umirovljenici i starije osobe duže vrijeme ostali bez svojih predstavnika koji bi davali mišljenja Vladi o relevantnim zakonima od njihovog interesa..

Iako je tekst sporazuma o Nacionalnom vijeću usuglašen još u lipnju ove godine, ono još uvijek nije konstituirano, a niti je krenuo poziv za sjednicu. Koliko će još dugo umirovljenici i starije osobe biti bez svojih predstavnika? Nakon intenzivnih pritisaka, SUH je čak uputio dopis ministru Zdravku Mariću, jer, čuda li, upravo Minis­tarstvo financija još uvijek nije odredilo svog predstavnika za Nacionalno vijeće.

Koliko će se vlada još raspustiti i izbora održati da bi se konačno krenulo delati? Koja je pozadina nekonstituiranja Nacionalnog vijeća? Odgovor vjero­jatno leži u pokušaju ušutkavanja udru­ga umirovljenika koje ne odustaju od borbe protiv guranja štetnih zakona kako bi se bogati obogatili, a siromašni još više osiromašili. Zasad ova garnitura vladajućih ne ispada ništa bolja od pret­hodne - obećanja napretek, konkretnog rada - nula.

4.Sprječavanje zlouporabe starijih osoba

     Sindikat umirovljenika Hrvatske od 2012. godine kontinuirano vodi kampa­nju protiv ekonomske zlouporabe stari­jih osoba u sklopu koje informira starije osobe te im pruža savjetodavnu pomoć. U okviru te kampanje educirali smo brojne SUH-ovce za pomoć starijima, tiskali informativne letke, producirali film te nastavili našu kampanju 2016. i u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom u sklopu projekta Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imo­vinom. Zahvaljujući stečenim iskustvi­ma na tom projektu i shvaćanju kako se ljudi u pravilu obraćaju za pomoć i pod­ršku tek kada je nastao problem, odnos­no nakon što se ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ne ispoštuje, obnovili smo partnerstvo s HPC-om te započinjemo novi projekt - Važno je znati sa 65+.

     Spirala zla pokrenuta je 2006. kada je legaliziran institut dosmrtnog uzdržava­nja, koji do tada nije bio dijelom nit jed­nog hrvatskog važećeg zakona. Čim oso­ba potpiše ugovor o dosmrtnom uzdrža­vanju, nekretnina istog časa više nije u njenom vlasništvu, a davatelj uzdržava­nja odmah stječe pravo uknjižbe prava vlasništva koje pak po ugovoru o doživot­nom uzdržavanju stječe tek nakon smrti uzdržavane osobe. Poznajući psihologiju starih ljudi, profesionalni uzdržavatelji najčešće na potpisivanje ugovora dolaze u društvu liječnika, medicinske sestre, bilježnika te se svi oni skupe oko jadne stare osobe, koja najčešće ni ne čuje dobro što joj govore. Riječ je o čistoj manipulaciji zbog koje stari ljudi sve češ­će završavaju kao socijalni slučajevi pa čak i bez krova nad glavom. Kada shvate da su prevareni, nerijetko pokušavaju sudskim putem doći do pravde no sporo­ve u pravilu gube ili ne dožive kraj sud­skog postupka.

     Borba da se taj institut izbriše iz Zako­na o obveznim odnosima, a ugovor o dož­ivotnom osiguranju dodatno normira, i dalje traje, a uskoro kreće nova inicijativa za izmjene zakona.

5.Pravnim savjetima do digniteta

     Rješenjem Ministarstva pravosuđa od 5. veljače ove godine Sindikat umirovljenika Hrvatske registrirani pruž- atelj primarne pravne pomoći jer je tada njegovo Pravno savjetovalište uvedeno u registar za područje cijele Republike Hrvatske. No, Pravno savjetovalište SUH-a zapravo djeluje od 2005. godine, posljednjih sedam godina na čelu s Milanom Tomičićem. Desetak tisuća pruženih usluga, a u 2016. zabilježenih 2.500 kontakata osobno, telefonom, te redovnom i elektronskom poštom, broj­ke su koje su impresivne. Nazovite pitajte, tražite pomoć. A naši stručnjaci pružit će vam i psihološku potporu ili pak održati predavanje ili radionicu u podružnicama.

6.15. Skupština SUH-a - Borbeno i u novom mandatu

     „Odbijamo biti potrošeni, teret, višak, muka, borit ćemo se protiv siromaštva i ekonomske zlouporabe umirovljenika i starijih osoba, nastavit ćemo borbu za naša prava”, svojevrsni je sažetak 15. Skupštine SUH-a koja se održala kra­jem rujna u Zagrebu uz prisustvo više od 100 predstavnika SUH-a iz cijele Hrvatske. Odabrano je novo vodstvo SUH-a, uz novu/staru predsjednicu Jasnu A.Petrović, te su potvrđene buduće smjernice rada. Skupštini su nazočili brojni domaći i strani gosti, a tom su prigodom uručena i priznanja SUH-ovim utemeljiteljima, partnerima i podružnicama. Osobito je važno što su prisustvovali čelnici dviju najvećih hrvatskih sindikalnih središnjica, te tri najveće umirovljeničke stranke.

     „Za sobom ste ostavili svoj rad i osobne vrednote. Mi nastavljamo na onim mjestima na kojima ste vi stali. Društva se danas okrenulo novim vri­jednostima. Kao što rad nije roba, tako ni čovjek koji radi nije roba. Otuda pro­izlazi dostojanstvo svakog umirovljeni­ka i umirovljenice. Vi ste naša buduć­nost i drago nam je što surađujemo”, rekao je tom prilikom predsjednik Neza­visnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

     „Pitaju me pozivamo li vas na ulice. Već jesmo na ulicama, kopamo po kan­tama i skupljamo otpade po tržnicama. Pozivamo vas da kažemo NE siromašt­vu, a DA dostojanstvu! Vjerujte u sebe! Zajedno možemo promijeniti svijet!”, poručila je na kraju predsjednica SUH-a Petrović. Program rada za razdoblje 2020. godine broji 45 točaka, s otvore­nim prostorom za dopisivanje novih. Već se dopisuju, jer ih stvarnost piše sama.

7.Porezna reforma po mjeri bogatih

     Odmah po izboru nove Vlade, počet­kom listopada ove godine se naveliko počela najavljivati porezna reforma koja je prema riječima vladajućih nužna za održivost čitavog financijskog sektora, ali i donošenje novog državnog proraču­na. Najavljivana kao velika novotarija koja će ići u korist „malog čovjeka”, u konačnici se pokazala kao reforma iz koje će kao pobjednici izaći samo bogati. Kada je prvi put ministar financija Zdrav- ko Marić prezentirao poreznu reformu, brojni su se digli na noge, nakon čega je Marić odglumio socijalnu osjetljivost i pohvalio se kako se neće povećavati PDV na kruh, mlijeko, knjige, lijekove i ortopedska pomagala. „Socijalni mir je kupljen, porezna reforma ide dalje”, pro­mislio je Marić kojeg novinari od milja zovu Superhik i mali Todorić. Mislio je Marić da će uvođenje plaćanja zdrav­stvenog i mirovinskog doprinosa za honorarce - umjetnike, novinare i umirovljenike proći nezamijećeno, ali nije, pa ipak ga je zadržao. Njegova samouvjerenost je pobijedila. Čak i kada je sam sebi proturječan.

     Izmjene prijedloga porezne reforme traž­ili su sindikati, udruge i udruženja, pa čak i oporbeni saborski zastupnici koji su u konačnici uputili brojne amandmane, ali bez ikakvog uspjeha. Vlada je sve prijedloge, sve amandmane odbacila jer je svoju kvotu „socijalnog dijaloga” ispunila na početku, tj. zadržavanjem PDV-a na kruh, mlijeko, knji­ge, lijekove i ortopedska pomagala. Umirovljenici će također osjetiti poreznu reformu, ali samo oni s mirovinama višim od 6.000 kuna bruto. Dođe kao da je Zdravko Marić naučio poznatu prispodobu iz eva­nđelja po Marku: „Jer ko ima, daće mu se; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.” Unatoč svemu tome borba za prava umirovljenika i starijih osoba neće ovdje stati, već će se intenzivnije nastaviti kroz nove aktivnosti i metode borbe i u 2017. godini. (Ana Kuzmanić)