UVODNA RIJEČ

Nemam za kilo breskvi

Piše: Igor Knežević

     Telefonski pozivi razočaranih umirovljenika svakodnevica su rada u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Jedan takav poziv zaprimili smo od umirovljenice Jasne J. koja nas je nazvala nedugo nakon posljednjeg usklađivanja mirovina i požalila nam se da prima samo 1.700 kuna. „Možete li ikako ove u Vladi nagovoriti da nam povise mirovine, znate, ja jedva preživljavam", krenula je gospođa staloženo.

     No, nakon par minuta nije više mogla suspregnuti suze te nam je u plaču kazala: „Godinu dana nisam kupila kilogram breskvi, jednostavno si ih ne mogu priuštiti. Kako je moguće da bivši saborski zastupnici imaju povećanje mirovine od 200 kuna, a ja 40 kuna. Možete li se vi u SUH-u izboriti da nama siromaš­nima ipak daju veće povišice, a ovima smanje", upitala nas je. Odgovorili smo joj da je naš cilj povećanje mirovina u visini 100 posto povoljnijeg indeksa rasta plaća ili cijena, ali i da redovito upozoravamo da se trebaju uvesti dodatne „povišice" za one najsiromašnije. Tu je i ozbiljan problem pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći, koji je sada na sramotnih 35,99 posto.

     Obećali smo da ćemo zatražiti i da se kao socijalna mjera prilikom usklađivanja za one koji primaju do 2.000 kuna miro­vine, a takvih je 414 tisuća prema ZOMO-u, uvede 120 posto povoljnijeg indeksa, a one do 4.000 kuna, a takvih je 550 tisuća, za 110 posto.

     Time bi se ne samo zaustavio pad udjela mirovina u plaći, već bi on nakon desetljeća konstantnog pada počeo rasti, s ciljem da za desetak godina barem dođe na 40 posto, što je i dalje mizerno, ako se usporedi s drugim zemljama EU ili okruženja, primjerice Slovenijom i Srbijom gdje je udjel oko 50 posto.

Ideja o povećanim osnovicama usklađivanja za one s nižim mirovinama nisu neutemeljene i neizvedive kako to često do­nositelji odluka u Hrvatskoj prezentiraju u javnosti pozivajući se na zakone. Slični modeli„nagrađivanja siromašnijih" već postoje u Italiji, Latviji, Portugalu, Češkoj, te su ugrađeni kao opcija u zakone, a primjerice u Austriji, Bugarskoj i Španjolskoj se već nekoliko posljednjih godina uz redovito usklađivanje isplaćuju dodatne „povišice" siromašnijim umirovljenicima.

     U doba kada se forsira privatizacija mirovinskog sustava, možemo biti sretni što smo sačuvali prvi mirovinski stup, kao i javno zdravstvo, no nikako se ne mirimo s činjenicom da više od 730 tisuća umirovljenika živi ispod granice linije siromaštva.„Ako društvo nije u mogućnosti pomoći mnogobrojnim siromasima, neće biti kadro ni spasiti malobrojne bogataše", kazao je jednom prilikom J.F. Kennedy. I doista, gomilanje siromaha nikad nije donijelo dobroga društvu, a kad-tad je dovelo i do političkih promjena. Nezadovoljstvo hrvatskih siromaha je ogromno i samo se nakuplja i nakuplja. Dok jednom ne pukne...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

15. SKUPŠTINA SUH-A

Borbeno i u novom mandatu

 

Pozivamo li vas na ulice?

Ne pozivamo, jer tamo već jesmo: skupljamo hranu na tržnicama i plastične boce po kantama za smeće

     Na 15. Skupštini Sindikata um­irovljenika Hrvatske, koja je održa­na 29. rujna 2016. u Domu sindika­ta grafičara u Zagrebu pod sloganom „NE siromaštvu, DA dostojanstvu!” oku­pilo se više od 100 predstavnika SUH-a iz cijele Hrvatske.   Izabrana su nova tije­la upravljanja, koja će nastaviti s borbom protiv siromaštva i ekonomske zlouporabe umirovljenika i starijih osoba, te su potvrđene buduće smjernice rada. Skup­štini su nazočili brojni domaći i strani gosti, a tom su prigodom uručena i priz­nanja SUH-ovim utemeljiteljima, partneri­ma i podružnicama. Za glazbeni dio sve­čanosti bio je zadužen zbor Turopoljska zvona, koji već 20 godina djeluje pri po­družnici SUH-a Velika Gorica.

     Na početku Skupštine, predsjednica SUH-a Jasna Petrović pozdravila je sve predstavnike i goste, te zahvalila zboru Turopoljska zvona koji je otpjevao himnu. Zamolila je da se minutom šutnje oda po­čast bivšem predsjedniku SUH-a Ivanu Nahtigalu, kao i svim članovima SUH-a i drugim starijim osobama koje su preminu­le u razdoblju između 12. i 15. Skupštine.

     Nakon otvaranja 15. Skupštine, Petro­vić je posebno pozdravila Milivoja Boro- šu, jedinog nazočnog od tri živa utemelji­telja SUH-a (doživotni počasni predsjed­nik Juraj Ivanković i Mladen Komorski su bili odsutni), kao i sve uvažene goste, među kojima su bili: glavni tajnik Matice umirovljenika Hrvatske Ivan Banek, pred­sjednik   Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedran Dragičević, izaslanik generalne tajnice FERPA/Europske federacije umirovljeni­ka i starijih osoba Livio Melgari, predstav­nici Sindikata talijanskih umirovljenika SPI-CGIL iz regija Friuli Venezia Giulia i Veneto Luciano Del Rosso i Danilo Toccane, predsjednik Sindikata upokojencov Slovenije Konrad Breznik, zamjenik predsjednika Udruženja Saveza penzio­nera Srbije Živomir Tešić, Radmila Stjepanović iz Sindikata penzionera BiH, predsjednik Hrvatske stranke umirovljeni­ka Silvano Hrelja, predsjednik Bloka um­irovljenici zajedno Milivoj Špika, pred­sjednik Stranke umirovljenika Lazar Gruj- ić, predsjednik HDZ-ova Odbora za rad Boris Kunst, zamjenica Pučke pravobraniteljice RH Lidija Lukina Kezić, zamjeni­ca v.d. ravnatelja HZMO-a Jadranka Pe- rasić, pomoćnica ravnatelja HZZO-a Jas­na Pap, i dosadašnji predsjednik Nacio­nalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe Ante Gavranović.

     Nakon pozdravljanja brojnih gostiju, Jasna Petrović je predstavnicima dala na usvajanje poslovnik i dnevni red Skupšti­ne, a zatim je predložila radno predsjed­ništvo na čelu s Vladimirom Buršićem, te Matom Obradovićem, Antom Mandićem i Jasnom Petrović kao članovima.

HDZ za dijalog

     Predstavnicima i gostima pročitano je pozdravno pismo Carle Cantone, gene­ralne tajnice FERPA-e/Europske federa­cije umirovljenika i starijih osoba, u kojem prenosi svoje čestitke, te naglašava kako je SUH od samog početka prepoznao svoje europsko poslanje, što ga čini uz­orom za sve sindikate umirovljenika na europskoj sceni. Stoga je uvjerena da će FERPA i SUH, s punom predanošću za­jedno sudjelovati u inicijativama za zašti­tu prava umi-rovljenika i starijih osoba u Hrvatskoj i Europi.

     Uslijedio je izbor radnih tijela skupšti­ne: Verifikacijska komisija, Kandidacijska komisija, Komisija za zaključke itd.

Boris Kunst, predsjednik Odbora za rad HDZ-a, pohvalio je aktivnosti umi­rovljeničkog sindikata, kao i smjernice u programu, te izrazio nadu da će se zajed­ničkim snagama one ipak realizirati. „Naj­ranjivija skupina u Hrvatskoj su stariji lju­di, od kojih 25 posto njih živi u siromašt­vu. Sigurno da će nova vlada morati više izdvajati za mirovine i socijalnu zaštitu. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je u svom programu istaknuo da mirovine mo­raju rasti, jer su premale.

„Predlažemo koncept nacionalne soci­jalne mirovine za one koji ne primaju mi­rovinu, a njih je oko 60.000. Umirovljeni­cima koji su prerano otišli u mirovinu omogućit će se povratak na tržište rada” - napomenuo je i zaključio kako je stav HDZ-a da se bez dijaloga sa socijalnim partnerima ne donose nikakvi programi.

     Aktivan rad SUH-a pohvalio je i Vedran Dragičević, potpredsjednik SSSH, koji je naglasio kako nikada nije bio na mlađoj skupštini, jer su SUH-ovci aktivni i mladi duhom. „Poznato je u svijetu da umirovljenici prosvjeduju uz radnike. Vi ste najbolji i najljepši cvijet u sindikalnom pokretu. U svim trenucima formiranja vla­da, nama je teško, zato je moja poruka vama danas: Zajedno smo jači!”

     Na važnost umirovljenika ukazao je i Krešimir Sever, čelnik Nezavisnih hrvat­skih sindikata, koji je napomenuo da sin­dikati, upravo zbog onoga što jesu, ne mogu zaboraviti svoje umirovljenike - lju­de koji su stvarali njihove tvrtke i organi­zacije. „Za sobom ste ostavili svoj rad i osobne vrednote. Mi nastavljamo na onim mjestima na kojima ste vi stali. Dru­štvo se danas okrenulo novim vrijednos­tima. Kao što rad nije roba, tako ni čovjek koji radi nije roba. Otuda i proizlazi dos­tojanstvo svakog umirovljenika i um­irovljenice. Vi ste naša budućnost i drago mi je što surađujemo”.

     Na suradnju sa SUH-om je ponosan i Silvano Hrelja, čelnik Hrvatske stranke umirovljenika, unatoč tome što stavovi SUH-a i HSU-a nisu uvijek bili podudarni.

     „Ja razumijem sindikalnu borbu, ali razli­ka između sindikata i političara jest u to­me što mi moramo imati prioritete i saču­vati svoju političku poziciju da bismo nas­tavili djelovati. Ako drugi mirovinski stup bude ovako funkcionirao, on će propasti, stoga molim sindikalne čelnike da se ukl­juče u ovu borbu. Jer, ako oni nemaju jasni izričaj, ja neću tražiti da se on ukine ili zamrzne” - poručio je.

Umirovljenici su na izborima glasali protiv sebe

     Predsjednik Bloka umirovljenici zajed­no Milivoj Špika istaknuo je da će se za umirovljenike izboriti samo ona osoba ko­ja je spremna izgubiti i svoju političku po­ziciju. „Na ovim izborima su umirovljenici glasali protiv sebe, za smanjenje mirovi­na, za to da se ide u mirovinu sa 67 godi­na, da se mirovina ne poveća za 15 pos­to. Drugi mirovinski stup klasična je prije­vara. Idemo se suprotstaviti. Ja sam za to da idemo zajedno!” Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić pozdravio je skupštinu i založio se za suradnju.

     Lidija Lukina Kezić, zamjenica Pučke pravobraniteljice, zahvalila je SUH-u i Jasni Petrović što su prepoznali njihov rad i djelovanje i pomogli Uredu da shva­te problematiku starijih osoba. „Mi smo na vaš poticaj osnovali jedno tijelo unutar Ureda koje se bavi problemima starijih osoba. Čvrsto podržavamo vaš rad i pro­gram. Obratit ćemo se Hrvatskom saboru daljnjim preporukama i nadamo se da će­mo imati podršku te krenuti u realizaciju zajedničkih ideja”.

     Ivo Banek, glavni tajnik Matice umi­rovljenika Hrvatske, čestitao je SUH-u na dosadašnjem radu i napomenuo kako je suradnja SuH-a s Maticom bila dobra, ali da uvijek može biti i bolja.

     Ante Gavranović, bivši predsjednik Nacionalnog vijeća za umirovljenike i sta­rije osobe, ukazao je na važnost socijal­nog dijaloga između Vlade i umirovljeni­ka te izrazio nadu da će se Vijeće što pri­je formirati kako bi se zdušno borilo za prava starijih osoba.

     Jadranka Perasić, zamjenica ravnate­lja HZMO-a, napomenula je kako je su­radnja HZMO-a i SUH- a na visokoj razi­ni, te poželjela SUH-ovcima dug život, uspješan rad i veće mirovine.

     Jasna Pap, zamjenica ravnatelja HZZO-a za pravne poslove, ocijenila je dosadašnju suradnju sa SUH-om vrlo us­pješnom zahvaljujući Jasni Petrović. Svim umirovljenicima je poželjela dobro zdravlje i dug život.

Siromaštvo stanuje i diljem regije

     Livio Melgari, izaslanik Carle Cantone, glavne tajnice FERPA-e, prenio je njezi­ne osobne pozdrave, kao i pozdrave Iva­na Pedrettija, glavnog tajnika SPI CGIL- a. Ispričao je prikladnu priču o stogodišnjacima u Japanu kojima su na sveča­nom obilježavanju Dana starijih osoba prvo poklanjali srebrne zdjelice, pa kad im je broj porastao, manje srebrne zdjeli­ce, a danas, kada ih ima čak 30 tisuća, vlada razmišlja da im pokloni simbolične plastične zdjelice. „Tako se ponašaju i europske vlade prema našim mirovina­ma. Ako ne želimo da naše mirovine iz­gube na vrijednosti, trebamo nastupati udruženo s radnicima. FERPA je s mladi­ma potpisala sporazum za nastavak bor­be za zaposlenje, plaće i uplaćivanje do­prinosa, naglasio je Melgari i upozorio na izbjegličku krizu i važnost solidarnosti, uključenja i integracije emigranata. Izla­ganje je završio mišlju kako je zajednička vodilja umirovljenika i radnika, mladih i starijih, borba protiv siromaštva, za inte­graciju i jedinstvo.

     Luciano Del Rosso, predstavnik SPI CGIL regije Friuli Venezia Giulia, pohva­lio je višegodišnju suradnju s istarskim SUH-om, uz napomenu kako su imali brojne zajedničke inicijative. „Unatoč ekonomskoj krizi koja je zahvatila, ne sa­mo Hrvatsku, već i Italiju, uspjeli smo održati prekograničnu suradnju. Nije bilo lako, no zajedno smo uspjeli pokrenuti razne značajne inicijative”.

     Dannilo Toccane, predstavnik SPI CGIL regije Veneto, naglasio je kako podupire SUH-ov slogan skupštine „NE si­romaštvu, DA dostojanstvu!” jer je to zna­čajna poruka, posebice u vrijeme krize. „U Italiji doživljavamo vrlo intenzivno raz­doblje.     Nakon 10 godina sindikalne borbe upravo je potpisan važan sporazum iz­među SPI CGIL-a i talijanske vlade. Prih­vaćeni su naši zahtjevi i u iduće tri godi­ne 6 milijardi eura bit će utrošeno u korist sadašnjih i budućih umirovljenika.” I hr­vatskim je umirovljenicima zaželio slične dogovore s budućom vladom.

     Radmila Stjepanović iz Sindikata penzionera u BiH, pohvalila se odličnom suradnjom s umirovljeničkim sindikatima u regiji, posebice sa SPI CGIL-om koji im puno pomaže u radu. Zaželjela je SUH-u dobar rad i odabir pravih ljudi ko­ji će dalje uspješno voditi SUH. Konrad Breznik, predsjednik Sindikata upokojencov Slovenije, naglasio je kako su se u Sloveniji, gdje je najniža mirovina oko 620 eura, pojavili problemi sa siromašt­vom starijih. „Želim ukazati na sramotno usklađivanje mirovina u Sloveniji od sa­mo četiri posto. Na mirovinu od 500 eu­ra to iznosi 2 eura mjesečno, što je ne­znatno povećanje. Predsjednik Vlade iz­javio je da Vlada nema sredstava za ve­će mirovine. Stoga, moramo biti odlučni­ji i borbeniji u zaštiti naših prava. SUH i Sindikat upokojencov Slovenije imaju is­te probleme, stoga moramo zajednički nastupati.”, dodao je Breznik, očito po­taknut izvještajem o mizernim hrvatskim mirovinama i simboličnim usklađiva­njem.

     Živomir Tešić, zamjenik predsjednika Udruženja sindikata penzionera Srbije, pozdravio je suradnju s regionalnim sin­dikatima umirovljenika. Posebno se za­hvalio Jasni Petrović što im je pomogla da postanu članovi FERPA-e. Istaknuo je kako su oni mlada organizacija, koja pos­toji tek tri godine, no uspjeli su se afirmi­rati i predstaviti kao jedina organizacija koja se bori za prava umirovljenika. „Pri­je godinu i pol dana doživjeli smo udar na mirovine, čime su one smanjene za 10 do 20 posto.     Napravili smo vlastito istraživa­nje o tome kako je smanjenje mirovina utjecalo na život naših umirovljenika. Osim siromaštva, istraživanje je, naža­lost, pokazalo i degradaciju starijih. Pre­ko 80 posto njih štedi na hrani, lijekovima i zdravstvenim uslugama, a bilježimo i porast smrtnosti umirovljenika 20 do 25 posto.”

Stari kao teret

     Podnoseći izvještaj o radu SUH-a iz­među 2012. i 2016. godine, Jasna Petro­vić je prvo čestitala utemeljiteljima Milivoju Boroši, Juraju Ivankoviću i Mladenu Komorskom, jer su osnovali sindikat dav­ne 1992. godine u povijesno vrlo breme­nito vrijeme. Govoreći o tome po čemu je SUH u posljednje četiri godine prepoznat u javnosti, istaknula je na prvom mjestu borbenost i stručnost.

     „Sudjelovali smo u prosvjedima, skup­ljali potpise za Peticiju „Glasam protiv si­romaštva starijih osoba”, dijelili letke pred Saborom, borili se za ekonomska prava i protiv zlostavljanja starijih. Pre­poznati smo kao borci za ukidanje dru­gog mirovinskog stupa. U novim članica­ma EU-a takav se model raspao, a Češ­ka, Slovenija i Srbija ga nisu ni prihvatile. Oko 50 milijardi kuna je praktički oduzeto iz prvog mirovinskog stupa i proračuna, a nas starije nazivaju teretom i balastom društva, dok banke kamatare državu” - poručila je Petrović i dodala da već goto­vo godinu dana hrvatska vlada nije omo­gućila umirovljenicima da suodlučuju kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe.

     Od raznih zakonskih inicijativa, poseb­no je naglasila trogodišnju borbu s ban­kama da učine nešto tako temeljno - ša­lju obavijest o ovrhama/ustegama iz mi­rovine, ali i brojne druge: „Tražili smo uvođenje socijalne mirovine, ali toga još uvijek nema. Borili smo se za ukidanje dosmrtnog ugovora, ali zakon ne štiti sta­rije od prijevara. Uspjeli smo progurati zakonske izmjene da osobe starije od 65 godina ne moraju plaćati liječnički pre­gled za produljenje vozačke dozvole” - is­taknula je Petrović, koja je skraćeno izlo­žila vrlo obiman izvještaj o četverogodiš­njem radu.

     Kao glavne programske aktivnosti, spomenula je sudjelovanje u Nacional­nom vijeću za umirovljenike i starije oso­be, Pravno savjetovalište SUH-a, informi­ranje putem mjesečnog glasila SUH-a Glasa umirovljenika, inicijative za zakon­ske izmjene, apele ili prosvjedna pisma državnom vrhu, posebice u vezi zdrav­stvene i mirovinske reforme. Zatim je na­vela borbu protiv siromaštva kroz Peticiju „Glasam protiv siromaštva starijih oso­ba”, predizborne zahtjeve umirovljeničkih udruga političkim strankama za očitova­nje, te konferencije i okrugle stolove po­put „Starenje i društvena akcija” i „Rizični aspekti drugog mirovinskog stupa”. Ta­kođer, Petrović je istaknula višedesetljetno članstvo u Savezu samostalnih sindi­kata Hrvatske (SSSH), angažiranost na europskoj razini kroz Europsku federaci­ju umirovljenika i starijih osoba (FERPA), ali i na regionalnoj razini kroz vrlo uspješ­nu suradnju s talijanskim sindikatom SpI- CGIL i zemljama u okruženju.

     Od važnih projekta i kampanja navela je „Zaustavimo zloupotrebu starijih osoba”, „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbje­ći rizike pri upravljanju mirovinom”, „Insti­tucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva” i „Program vo­lonterske skrbi za starije osobe.”

     Posebno je više puta naglasila kako se glavni dio djelovanja SUH-a odvija svakod­nevno u radu s članovima u ograncima, podružnicama i povjereništvima, gdje se organiziraju brojne aktivnosti, predavanja, tribine, radionice, izleti, odlasci u toplice, posjete starijim i oboljelim članovima, kreativni tečajevi, mjerenja tlaka i šećera u krvi, plesna i ina druženja, zborovi, sportske aktivnosti i natjecanja...sve ono što čini život starijih osoba kvalitetnijim i dostojanstvenim.

Nitko se ne osvrće na umirovljenike

     Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Grbavac podnio je izvještaj o radu Nad­zornog odbora u razdoblju između dvije skupštine u kojem je naglasio činjenicu kako su sva materijalno-financijska pos­lovanja SUH-a izvršena u duhu pozitivnih zakonskih propisa. Izvještaj o radu Statutarne komisije podnio je Vjekoslav Goru- pić, jer je predsjednik Statutarne komisije Milan Tomičić bio spriječen zbog bolesti.      Naglasio je kako je Statutarna komisija zaključila da se cjelokupna izborna aktiv­nost u pogledu izbora tijela upravljanja nižih razina, kao i kandidatura za tijela upravljanja na razini SUH-a, odvijala u skladu s odredbama Statuta.

     Izvještaj Verifikacijske komisije podnio je predsjednik Božo Duras, koji je izvi­jestio kako Skupštini prisustvuje 67 pred­stavnika, odnosno 78 posto od ukupnog broja od 86 pozvanih predstavnika, što predstavlja kvorum i 15. Skupština SUH­a može pravovaljano donositi odluke i zaključke.

     U raspravi o podnesenim izvještajima su sudjelovali član Predsjedništva SUH-a i voditelj sektora za mirovinsku reformu Ivo Marjanović, predsjednik podružnice SUH-a Čakovec Andrija Fileš i Miro Jović, predsjednik podružnice SUH-a Vrgo­rac.

     Ivo Marjanović je ustvrdio je da se nit­ko od političkih stranaka ne osvrće na umirovljenike. Također, ako se ništa ne promijeni, drugi mirovinski stup će se ugasiti jer se nema od čega naplatiti drž­avni dug. Na kraju se upitao zašto bi se uopće borili kada mirovina neće biti. An­drija Fileš je istaknuo kako smatra da su umirovljenici jako puno radili, štedjeli i uplaćivali doprinose, a sada su na teret cijelom društvu.       Andrija Vučković iz Omi­ša je primijetio kako nije prezentiran iz­vještaj o prihodima i rashodima SUH-a, kao i da ne vjeruje da bi oboljeli predsjed­nik Statutarne komisije Milan Tomičić ika­da potpisao takav izvještaj, te kako sma­tra da s izvještajem nešto nije u redu. Predsjednica je na to odgovorila kako je taj izvještaj napisao Tomičić, a što se tiče financijskih izvještaja za četverogodišnje razdoblje dostavljeni su svim delegatima, a Vučković je sudjelovao na zadnjoj sjed­nici Predsjedništva kad je raspravljan.

Za nove obiteljske mirovine

     Po završetku rasprave svi podneseni izvještaji prihvaćeni su većinom glasova. Potom je jednoglasno dana razrješnica predsjednici SUH-a, potpredsjednicima SUH-a, Predsjedništvu SUH-a, Nadzor­nom odboru SUH-a i Statutarnoj komisiji SUH-a. Član Statutarne komisije Vjeko­slav Gorupić je podnio kratku informaciju o ovjeri Statuta, čiji je konačan tekst jed­noglasno usvojen od strane svih pred­stavnika.

     0 Programu rada SUH-a 40 + za na­redno razdoblje (2016.-2020.) izvijestila je Jasna Petrović, koja se osvrnula na neke od najvažnijih aktivnosti - očuvati prvi mirovinski javni stup, ograničiti rad na određeno i druge oblike nesigurnog rada jer vode raspadu mirovinskog susta­va, zamrznuti ili ukinuti postojeći model drugog mirovinskog stupa, vratiti stopu od 20 posto za prvi mirovinski stup, uves­ti ravnomjerno plaćanje mirovinskih do­prinosa od strane poslodavaca i zaposle­nih, uvesti novi model drugog mirovin­skog stupa profesionalnih mirovina, s do­brovoljnom ili obveznom štednjom, te najnižu mjesečnu osnovicu za mirovinski doprinos izjednačiti s visinom minimalne bruto plaće.

     Posebno je važno uvesti novi model usklađivanja mirovina, minimalnu mirovi­nu, tzv. socijalnu mirovinu za starije oso­be koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, te novi model obiteljske mirovine, realizi­rati zahtjeve iz Peticije „Glasam protiv si­romaštva starijih osoba” i ustanoviti Ured pravobranitelja za starije osobe. U Pro­gramu se SUH čvrsto protivi privatizaciji zdravstvenog sustava i zdravstvenog osi­guranja, te se zalaže za očuvanje držav­nog sustava zdravstvenog osiguranja.

U raspravi se za riječ javio Srećko Ca­rić, predstavnik iz Trogira, koji je posta­vio upit hoće li se retroaktivno povisiti i tzv. pune mirovine s 41 godinom radnog staža. Jasna Petrović mu je odgovorila da to, nažalost, u postojećem zakonskom okviru nije moguće. Nakon rasprave, pro­gram rada je jednoglasno usvojen.

     Prelazeći na prijedlog Kandidacijske komisije za tijela upravljanja SUH-a, Mato Obradović je informirao predstavnike da je kandidacijske liste utvrdilo Pred­sjedništvo SUH-a i dao na glasanje hoće li biti javno ili tajno glasanje. Predstavni­ci Skupštine jednoglasno su se odlučili za javno glasovanje.

     Predsjednica Kandidacijske komisije Bruna Jovanović dala je opsežan izvješ­taj o procesu kandidature za tijela uprav­ljanja, na što je Andrija Vučković iz Omi­ša naglasio da su neki predstavnici iz Splitsko-dalmatinske županije podnijeli prigovor      Kandidacijskoj komisiji, među inim, da se krše odredbe Statuta jer pot­predsjednike bira Predsjedništvo, a ne Skupština. Mato Obradović, predsjeda­vajući te točke naglasio je kako je Skup­ština najviši organ SUH-a, pa biranje na višoj razini nije kršenje odredbi. No, pri­govor je pročitan i na sjednici Skupštine, nakon čega se odlučilo da se pristupi iz­borima novih tijela u paketu. Većinom glasova izabrano je novo rukovodstvo.

Dignite ruku koji ste zadovoljni!

     Nakon što su potvrđena sva tijela upravljanja SUH-a, skupu se obratila Jasna Petrović koja je u svom završnom govoru pozvala na borbenost i predani rad svih SUH-ovaca, te ukazala na broj­ne nepravde koje su pogodile umirovlje­nike.

„Dignite ruku svi vi koji ste zadovoljni položajem umirovljenika u Hrvatskoj. Vi­dim da takvih gotovo i nema. Kažu da ste najbogatiji u Europi, jer imate stanove; kažu da ste preskupi za državu, da vas domovina koju volite ne može više hrani­ti. Da ste joj teret. I zato vam više ne tre­ba usklađivati mirovine. Kažu da vam sa 70 godina treba oduzeti pravo glasovanja na izborima. Ne daju vam suodlučivati o vlastitoj sudbini pa više nemamo Nacio­nalno vijeće za umirovljenike i starije osobe”- upozorila je Petrović i kao mogu­će rješenje ponudila i otvorene metode borbe za svoja prava.

     „Pitaju me da li vas pozivamo na ulice. Već jesmo na ulicama, kopamo po kanta­ma. Pozivamo vas da kažemo NE siro­maštvu, a DA dostojanstvu! Vjerujte u se­be! Zajedno možemo promijeniti svijet” - poručila je za kraj Jasna Petrović.

     Dobro raspoloženje na Skupštini do­datno je podigao završni nastup „Kaubojki” iz podružnice SUH-a Studentski grad, koje su svojom zabavnom ples­nom točkom rasplesale predsjednicu SUH-a i brojne predstavnike. Dok su ne­ki plesali, drugi su pljeskom bodrili ove simpatične SUH-ovke u autentičnom iz­danju - kariranim košuljama, marama­ma, trapericama, šeširima i neizostav­nim kaubojskim čizmama. Nakon plesa svi su se požurili prema švedskom stolu u dvorani na katu, gdje se nastavilo ve­selo druženje uz slasne zalogaje i poko­ju čašicu vina. Mnogi su, uz odličnu at­mosferu, pohvalili i cjelokupni vizualni identitet Skupštine - posebice upečatlji­vu parolu u boji „NE siromaštvu, Da dos­tojanstvu” koja je bila istaknuta na glav­nom panou i na govornici, te na persnaliziranim bedževima s imenima pred­stavnika, organizatora i gostiju.

     Na velikom platnu u dvorani za vrije­me registracije predstavnici su mogli po­gledati filmove iz produkcije SUH-a „Pre­vareni i poniženi” i „ 20 godina SUH-a”, kao i odličnu PowerPoint prezentaciju „Peticija Glasam protiv siromaštva stari­jih osoba” u kojoj su se izmjenjivale broj­ne fotografije s potpisivanja ove SUH- ove Peticije iz svih krajeva Hrvatske.

     Goste i predstavnike SUH-a posebno je razveselio i poklon iznenađenja - lijepo dizajnirani i praktični Adresar Sindikata umirovljenika Hrvatske u kojem su nave­deni brojevi telefona i e-mail adrese svih podružnica, njihovih predsjednika i Župa­nijskih povjereništava SUH-a. Uz adre­sar, svaka je podružnica dobila veliku zastavu SUH-a.

     Sigurni smo da će 15. Skupština SUH-a još dugo ostati u lijepom sjeća­nju SUH-ovcima, kojima je ovo bila je­dinstvena prilika da se nakon četiri go­dine okupe, razmjene iskustva, upoz­naju nove članove, stvore ili obnove poznanstva te se na jedan dan podsje­te kako su dio jedne velike organizaci­je, koja zajedno diše i samo zajednič­kim snagama može postići glavni cilj za koji se bori - dostojanstvo svih um­irovljenika i starijih osoba!

(Maja Šubarić Mahmuljin)

 

 

URUČENO ČAK 43 PRIZNANJA

     Predsjednica SUH-a Jasna Petrović uručila je Milivoju Boroši posebno prizna­nje utemeljiteljima. Ovo priznanje za izvanredne zasluge i osobit doprinos u bor­bi za prava umirovljenika, te radu i djelovanju SUH-a od njegova osnutka, dobili su i Juraj Ivanković te Mladen Komorski koji nisu mogli nazočiti Skupštini.

     Povelju suradnje, kao posebno priznanje za suradnju i potporu SUH-u u borbi za prava umirovljenika, dobili su dugogodišnji partneri SUH-a: FERPA, SPI-CGIL Nazionale, SPI-CgiL Friuli Venezia Giulia, SPI-CGIL Veneto, Matica umirovljeni­ka Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, FNV Senioren, Hrvatski za­vod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvat­ska stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, Ured pučke pravobraniteIjice, Ante Gavranović, novinarke Anita Hrstić i Aleksandra Funes Bučar, um­irovljenički aktivist Branko Cvetković i Krešimir Sever - Nezavisni hrvatski sindi­kati.

     Spomenice 20, kao posebno priznanje za osobit doprinos u aktivnostima SUH­a kroz 20 godina borbe za prava umirovljenika, dobile su podružnice: Slavonski Brod, Vrsar, Mljet, Novi Zagreb, Centar-Zagreb, Dubrovnik, Velika Gorica, Vrbo­vec, Pazin, Roč, Podsljeme-Zagreb, Dubrava-Oporovec-Zagreb, INA-Zagreb, Udruga SUH-a Samobor, Sisak, Bjelovar, Trešnjevka Sjever-Zagreb, Đakovo, Udruga SUH-a Split, Pula, Klub vojnih umirovljenika SUH-a Zagreb, Kraš-Zagreb i Pliva-Zagreb.