UVODNA RIJEČ

Povratak u doba nestašica

Piše: Igor Knežević

     Svi umirovljenici još se sjećaju vremena socijalizma kada su zbog nestašice goriva jedan dan smjeli voziti samo automobile s parnim, a drugi dan s neparnim brojem tablica. Ili kad u trgovinama nije bilo banana, toalet papira i mnogih drugih proizvoda, što je često bila posljedica zamrzavanja cijena. Takav slučaj je danas u Kini, gdje su unatoč visokom rastu cijene ugljena, komunističke vlasti odlučile to­talno zamrznuti cijene struje za građane, te je posljedično došlo do nestašice i redukcija struje u dvije trećine kineskih provincija.

     Čeka li i nas scenarij tapkanja u mraku i paljenja svijeća ili hodanja po kući s dekama preko leđa jer nam ne radi grijanje? Možda se neki sjećaju i kad su kao djeca satima s roditeljima igrali,,gore-dolje", kako bi se ugrijali. Ovakav kineski scenarij vrlo vjerojatno nećemo doživjeti. Ali posljedice povećanja cijena za one najugroženije - umirovljenike, bit će slične. HEP naime predlaže povećanje cijene struje za 58 posto, a opskrbljivači plinom najavljuju da će od 1. travnja podići cijene od 59 do 86 posto, iako Vlada za sada uporno odbija tako visoke postotke rasta. Mnoge će taj cjenovni udar dodatno osiromašiti, zbog čega se od vlasti očekuje da mjerama ublaži najavljujuća poskupljenja struje i plina i njihove posljedice.

      Cijene većine proizvoda, pa tako i hrane na koju umirovljenici troše najveći dio svog budžeta, su i ovako zbog poskupljenja energenata u svijetu otišle jako gore, a poskupljenjem računa za struju i plin samo se stavlja „točka na i". Većina umirovljenika neće se moći ni grijati ni hladiti, ali ni hraniti. Usklađivanje mirovina ne prati dovoljno ni rast cijena, niti rast plaća, pa nam samo ostaje nada da će Vlada pronaći mehanizme kojima će ograničiti ovaj rast cijena.

     Ministar gospodarstva najavljuje smanjivanje PDV-a na energente kao jednu od mjera za spas. Eto, gle čuda, sada se PDV može smanjivati kad su svi ugroženi, a kad 700 tisuća umirovljenika živi godinama ispod linije siromaštva od 2.927 kuna, to nije razlog da im se umanje računi ili povećaju mirovine. Iako su najbrojnija dobna skupina, starije osobe nisu toliko zanimljive vladajućima, što su, ruku na srce, i sami dijelom krivi, jer se unatoč velikom glasačkom potencijalu, nikad nisu uspjeli ujediniti za vlastitu dobrobit. Dakako, to ne amnestira ni Vladu.

     Nerealno je očekivati da će Vlada uspjeti značajnije spriječiti rast svih cijena, tako da će se umirovljenici i ostali siromasi morati poslužiti starim dobrim trikovima - vlastita redukcija struje i zavrtanje ventila na radijatorima, posjećivanje susjeda koji imaju upaljeno grijanje, vožnja u krug u sredstvima javnog prijevoza, hodanje po trgovinama i šoping centrima, dakako samo razgledavajući i grijući se, jer nemaju novca za kupnju.

      „Ponekad mislimo kako siromaštvo znači samo biti gladan, gol i beskućnik. Najveće siromaštvo je kad si nepoželjan, nevoljen i nikog nije briga za tebe", mudra je misao Majke Tereze, koja se nažalost često ocrtava u našem društvu, jer su mnogi umirovljenici i starije osobe ostavljeni na milost i nemilost moderne otuđenosti čovjeka, kada često ni prvog susjeda nije briga kako ti je, a kamoli državu. Ne čudi stoga što su mnogi umirovljenici primorani dodatno raditi, bilo na crno ili ne, kopati po kontejnerima tražeći boce. Ne čudi ni činjenica da oko 40 posto svih samoubojstava u Hrvatskoj počine osobe starije od 65 godina. Njih, očito, nije za to briga...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

    

IZVRŠNI ODBOR FERPA-e

Zahtjevi koji život znače

 

     Od 16-17. lipnja 2021. go­dine održan je dvodnevni sastanak Izvršnog odbora FERPA-e, u čijem su online radu sudjelovali potpredsjednica SUH-a Gina Šverko i glavni tajnik Igor Knežević. Sastanak je otvorio Pred­sjednik FERPA-e Lajos Mayer, koji je pozdravio sudionike i izrazio nadu da ćemo uskoro biti u mo­gućnosti održati sastanak„uživo" s obzirom na okolnosti pandemije i poboljšane epidemiološke situacije. Generalni tajnik FERPA-e Agostino Siciliano u početku svog izlaganja osvrnuo se na aktualnu situaciju s pandemijom Covid-19 u Europi, naglasivši kako se epidemiološka situacija u Europi poboljšava zahvaljujući akciji cijepljenja stanovništva.

Socijalna dimenzija krize

     „Ne možemo biti zadovoljni ukupnim rezultatima cijepljenja s obzirom da postoje značajne razlike u pojedinim zemljama Europe, pa i svijetu, u razini procijepljenosti stanovništva. Mo­ramo biti solidarni i pomoći zemljama koje nisu u mogućnosti investirati u cjepivo u dovoljnoj mjeri. Jer jedino zajedno mo­žemo mijenjati trenutnu situaciju".

Izrazio je nadu da će poduzete mjere i poboljšanje epide­miološke situacije omogućiti ponovni uzlet ekonomije nakon Covid krize. U ovoj pandemijskoj nevolji mnogi su ostali bez svojih radnih mjesta. Odnos broja zaposlenih i umirovljenika se rapidno smanjuje što predstavlja rizik za umirovljenike. Neke od akcija koje treba poduzeti da se kompenzira stanje svakako su i otvaranje novih radnih mjesta, rast broja zaposlenih te adekvatna natalitetna politika", zaključio je Agostino.

     U nastavku svog izlaganja upoznao je prisutne s radom Socijalnog samita održanog 7.-8. svibnja 2021. godine u Por­tu u Portugalu. Europski lideri usvojili su Izjavu o socijalnim pitanjima. U toj deklaraciji posebno se naglašava socijalna di­menzija dokidanja krize: potreba za smanjenjem siromaštva, nejednakosti u plaćama i mirovinama; briga o posebno ranjivim društvenim skupinama kao što su nezaposleni, umirovljenici i starije osobe.

Manifest kao osnova borbe

     Na sjednici je predstavljen i prvi nacrt Manifesta FERPA-e „Pravo na dostojanstven život umirovljenika i starijih osoba", dokument koji će podržati Europska sindikalna konfederacija, zbog toga što su posljednjih godina države članice Europske unije pokušavale smanjiti svoje izdatke, posebice oštrim rezanjem socijalnih proračuna, a stariji ljudi i umirovljenici prve su žrtve takvih drastičnih mjera: smanjeni su proračuni za zdravstvenu zaštitu, evidentan nedostatak osoblja i resursa u zdravstvenim ustanovama, a u mnogim zemljama bilježi se zamrzavanje mi­rovina ili čak smanjenje njihova iznosa.

     Stoga je FERPA provela istraživanje i fokusirala se na četiri osnovna prioriteta.

Na prvom mjestu je siromaštvo. Danas je u EU 15,9% Eu­ropljana od 65 godina i više siromašno, a to je izraženije kod ženske populacije čije mirovine su u prosjeku za 38% niže od mirovina muškaraca. Svatko bez dovoljno sredstava za život mora imati pravo na odgovarajuće prihode da bi mogao do­stojanstveno živjeti u svakoj životnoj dobi.

Na drugom mjestu je kvalitetna zdravstvena i socijalna skrb za sve starije osobe, što uključuje pravovremenu, kvalitetnu, besplatnu zdravstvenu zaštitu, mogućnost smještaja u domove za starije itd. To predmnijeva i borbu protiv privatizacije zdrav­stva i socijalne skrbi.

Niske mirovine i siromaštvo

     Treći prioritet je pravo na kvalitetno stanovanje, što podra­zumijeva mogućnost smještaja u adekvatne domove za stari­je osobe, odgovarajuću pomoć i zaštitu od prisilnog iseljenja, socijalne uključenosti u društvo i smještaj za osobe bez doma, te strogi i redoviti inspekcijski nadzor i kontrole u domovima i svim vrstama smještaja u kojima starije osobe žive ili rade.

     Četvrto, to je pravo na pristup energiji i osnovnim usluga­ma, uključujući sanitarne usluge, energiju, prijevoz, financijske usluge, Internet. Ovaj je manifest FERPA-e značajan dokument i bitan kao baza za daljnji rad u suzbijanju siromaštva i socijalne nejednakosti starijih osoba. Savjetnik u FERPA-i Henri Lourdelle je kazao kako se FERPA treba boriti protiv socijalne isključenosti starijih osoba, visokih troškova života, problem niskih mirovina i siromaštva starijih osoba.

     Konfederalna tajnica ETUC-a Liina Carr podsjetila je da je FERPA sudjelovala na Porto Social Summitu 7. i 8. svibnja 2021. godine. Čelnici EU-a, europskih institucija, socijalni partneri i predstavnici civilnog društva sastali su se u Portu kako bi ojačali svoju predanost provedbi Europskog stupa socijalnih prava. Rasprave su se odvijale oko tri glavna područja: rad i zapošlja­vanje; vještine i inovacije; socijalna država i socijalna zaštita. Na kraju konferencije, institucije EU-a, europski socijalni partneri i predstavnici civilnog društva supotpisali su dokument Porto socijalno obvezivanje.

Važna i adekvatnost mirovina

     Nažalost, u tom dokumentu se starije osobe nedovoljno spominju, tek jednom kada se navodi da se treba ojačati borba protiv bilo kakve diskriminacije i promicanje jednakih mogućosti, uključujući onu prema djeci u riziku od siromaštva, starijima, nacionalnim manjinama, invalidima.. .Ne spominje se siromaštvo starijih osoba kao ozbiljan prioritet, naglasila je Caar.

     Manifest FERPA-e stoga ima utoliko važniju ulogu jer je u pitanju smjer razvitka mirovinskih sustava, jer se oni ne mogu analizirati samo sa stajališta ekonomske održivosti i utvrđivanjem povišenja dobi za odlazak u mirovinu kao jedinog rješenja, već i o adekvatnosti mirovina. Umjesto toga, ako želimo razgovarati o održivosti, moramo znati razmjerni odnos između ljudi na poslu i onih koji su u mirovini. Da bi se imali homogeni podaci, potrebno je u svim europskim zemljama razlikovati izdatke za mirovine povezane s doprinosima i izdatke za socijalnu pomoć koji se moraju snositi porezima. FERPA je odlučna u svojoj borbi za povećanje dobrobiti umirovljenika i starijih osoba. U broj­nim svojim zahtjevima u Manifestu, zanimljivo je, naglašava se potreba uvođenja kumulacije obiteljskih i osobnih mirov ina, priznavanje adekvatnog majčinskog dodatka svim umirovlje- nicama, kao i uvođenje minimalne mirovine koja prelazi naci­onalnu liniju siromaštva.