UVODNA RIJEČ

Povratak u doba nestašica

Piše: Igor Knežević

     Svi umirovljenici još se sjećaju vremena socijalizma kada su zbog nestašice goriva jedan dan smjeli voziti samo automobile s parnim, a drugi dan s neparnim brojem tablica. Ili kad u trgovinama nije bilo banana, toalet papira i mnogih drugih proizvoda, što je često bila posljedica zamrzavanja cijena. Takav slučaj je danas u Kini, gdje su unatoč visokom rastu cijene ugljena, komunističke vlasti odlučile to­talno zamrznuti cijene struje za građane, te je posljedično došlo do nestašice i redukcija struje u dvije trećine kineskih provincija.

     Čeka li i nas scenarij tapkanja u mraku i paljenja svijeća ili hodanja po kući s dekama preko leđa jer nam ne radi grijanje? Možda se neki sjećaju i kad su kao djeca satima s roditeljima igrali,,gore-dolje", kako bi se ugrijali. Ovakav kineski scenarij vrlo vjerojatno nećemo doživjeti. Ali posljedice povećanja cijena za one najugroženije - umirovljenike, bit će slične. HEP naime predlaže povećanje cijene struje za 58 posto, a opskrbljivači plinom najavljuju da će od 1. travnja podići cijene od 59 do 86 posto, iako Vlada za sada uporno odbija tako visoke postotke rasta. Mnoge će taj cjenovni udar dodatno osiromašiti, zbog čega se od vlasti očekuje da mjerama ublaži najavljujuća poskupljenja struje i plina i njihove posljedice.

      Cijene većine proizvoda, pa tako i hrane na koju umirovljenici troše najveći dio svog budžeta, su i ovako zbog poskupljenja energenata u svijetu otišle jako gore, a poskupljenjem računa za struju i plin samo se stavlja „točka na i". Većina umirovljenika neće se moći ni grijati ni hladiti, ali ni hraniti. Usklađivanje mirovina ne prati dovoljno ni rast cijena, niti rast plaća, pa nam samo ostaje nada da će Vlada pronaći mehanizme kojima će ograničiti ovaj rast cijena.

     Ministar gospodarstva najavljuje smanjivanje PDV-a na energente kao jednu od mjera za spas. Eto, gle čuda, sada se PDV može smanjivati kad su svi ugroženi, a kad 700 tisuća umirovljenika živi godinama ispod linije siromaštva od 2.927 kuna, to nije razlog da im se umanje računi ili povećaju mirovine. Iako su najbrojnija dobna skupina, starije osobe nisu toliko zanimljive vladajućima, što su, ruku na srce, i sami dijelom krivi, jer se unatoč velikom glasačkom potencijalu, nikad nisu uspjeli ujediniti za vlastitu dobrobit. Dakako, to ne amnestira ni Vladu.

     Nerealno je očekivati da će Vlada uspjeti značajnije spriječiti rast svih cijena, tako da će se umirovljenici i ostali siromasi morati poslužiti starim dobrim trikovima - vlastita redukcija struje i zavrtanje ventila na radijatorima, posjećivanje susjeda koji imaju upaljeno grijanje, vožnja u krug u sredstvima javnog prijevoza, hodanje po trgovinama i šoping centrima, dakako samo razgledavajući i grijući se, jer nemaju novca za kupnju.

      „Ponekad mislimo kako siromaštvo znači samo biti gladan, gol i beskućnik. Najveće siromaštvo je kad si nepoželjan, nevoljen i nikog nije briga za tebe", mudra je misao Majke Tereze, koja se nažalost često ocrtava u našem društvu, jer su mnogi umirovljenici i starije osobe ostavljeni na milost i nemilost moderne otuđenosti čovjeka, kada često ni prvog susjeda nije briga kako ti je, a kamoli državu. Ne čudi stoga što su mnogi umirovljenici primorani dodatno raditi, bilo na crno ili ne, kopati po kontejnerima tražeći boce. Ne čudi ni činjenica da oko 40 posto svih samoubojstava u Hrvatskoj počine osobe starije od 65 godina. Njih, očito, nije za to briga...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

AGOSTINO SICILIANO, GENERALNI TAJNIK FERPA-E

Preko užasa pandemije do socijalnije i bolje Europe

 

    Agostino Siciliano rođen je 1950, godine, Talijan je i živi u Rimu. Počeo je raditi u dobi od devet godina kao šegrt kovač. 1974. godine zaposlio se u Tvornici duhana u državnom vlasništvu kao kvalificirani kovački radnik i pridružio se sindikatu UIL Od te godine započinje njegova sindikalna aktivnost, od rad­ničkog zastupnika, preko člana tvorničkog vijeća, potom kao provincijski tajnik Rima, te regionalni tajnik Lazija, nakon čega je bio sindikalni državni tajnik i na kraju glavni tajnik kategorija Uil Monopoly.

     Agostino je 2004. izabran za nacionalnog tajnika sindikata umirovljenika UIL Pensionati, da bi 2018. godine bio izabran za generalnog tajnika FERPA/Europske federacije umirovljenika i starijih osoba, a taj mu mandat još traje. Sindikat umirovljenika Hrvatske aktivna je članica FERPA-e od 1994. godine.

      Dragi kolega glavni tajnice, koja su temeljna načela FERPA-e, velike Europske federacije umirovljenika i starijih osoba, koja je dio Europske konfederacije sindikata (ETUC)?

FERPA je osnovana 1991. godine, od kada se zalaže za Eu­ropu koja se temelji na solidarnosti, jednakosti, pravdi i socijal­noj koheziji te na dostojanstvu ljudi bez obzira na dob. FERPA udružuje 42 umirovljeničke sindikalne organizacije, uključujući i vašu. Djeluje u 25 europskih zemalja, predstavlja 10 milijuna starijih osoba i umirovljenika.

Protiv teorija zavjere

     U ovim dugim mjesecima pandemije, što je FERPA po­duzimala, sa čime se suočavala?

Prvi izazov s kojim smo se suočili bio je što poduzimati kako bismo pomogli zaustaviti ovaj strašni virus koji je prouzročio tisuće smrtnih slučajeva, posebno starijih osoba, i vrlo ozbiljnu ekonomsku i socijalnu štetu u cijeloj Europi i širom svijeta. U jeku urgentne zdravstvene situacije, FERPA se, zajedno s ETUC i EPSU (Europska sindikalna federacija radnika u zdravstvenom sektoru), zajednički obratila europskim institucijama, posvećena rješavanju ekonomskih posljedica koje prijete Europi, izražavajući duboko razočaranje za nedostatak pažnje posljedicama težine pandemije na starije osobe, kao i na zaposlene u socijalnim i zdravstvenim ustanovama.

Danas je za FERPA-u prioritet da se što prije završi kam­panja cijepljenja za sve europske građane bilo koje dobi, s naglaskom na starije ljude koji žive u izoliranim područjima, jer ti ljudi dobivaju malo podataka o cjepivima, a u ovoj situaciji izolacije mogu se širiti teorije zavjere i lažne vijesti.

Uvjereni smo da će se gospodarstvo moći ponovno pokrenuti samo okončanjem kampanje cijepljenja. Nažalost, kašnjenja u proizvodnji i distribuciji cjepiva usporila su cijeli proces. Sada ga je potrebno dovršiti brzo, kako bi se izbjegle infekcije koje potječu od inačica virusa. Potrebno je osigurati odgovarajuće doze cjepiva u svim zemljama, europskim i neeuropskim, kako bi se imunizirala cjelokupna svjetska populacija.

Nadalje, u takvom dramatičnom kontekstu, koji traje više od godinu dana, mora se derogirati zakonodavstvo o intelek­tualnom vlasništvu cjepiva, kako bi se potaknulo one koji posjeduju vlasnička prava, da svim zemljama omoguće pravo na njihovo korištenje iste. Također je potrebno proširiti i povećati proizvodnju, kako bi se osigurao dovoljan broj za zaštitu zdrav­lja u svim zemljama, čak i u onim najsiromašnijim područjima zemaljske kugle.

     Drugi je izazov ekonomski. Europska unija mora uzeti u obzir ono što se dogodilo i prevladati standardizirani pri­stup ekonomskom razvoju iz posljednjih godina, zasnovan na uravnoteženom proračunu i strogosti pod svaku cijenu. Ona mora razviti nove politike kako bi se ostvarila Europa s više sveobuhvatnije socijalne zaštite, Europa koja bi bila sposobne zaštititi sve svoje građane, žene i muškarce, mlade, odrasle i starije osobe.

Danas se sve vlade suočavaju s nezapamćenim zdravstve­nim i ekonomskim izazovima, a mnogi ekonomski resursi koje je Europska unija uspostavila izvrsna su prilika za promjenu Europe na bolje. I učinit ćemo sve da se to dogodi.

Nezapamćeni izazovi

     Koja je poruka FERPA-e: što treba učiniti da se ova dra­matična situacija više ne ponovi?

Tisuće dnevnih infekcija prošle godine naglasile su ozbiljne nedostatke zdravstvenih sustava koji su, zbog gospodarske kri­ze i, ponavljam, krutog mehanizma europskog proračunskog pariteta, tijekom godina pretrpjeli ozbiljne rezove, gospodarske i socijalne.

     Također zbog ovih ozbiljnih rezova, zdravstveni sustavi mno­gih zemalja našli su se nepripremljeni za suočavanje s hitnom zdravstvenom situacijom.

     Da se ova dramatična situacija ne ponovi, za Ferpu je potrebno povećati ekonomske izvore za socijalnu zaštitu kako bi zaštitili dobrobit svih europskih građana, jamčeći im učinkovite i primje­rene javne zdravstvene i socijalne usluge, čak i za dugotrajnu skrb. U FERPA-i držimo kako postoji potreba za jedinstvenom europskom direktivom o nesamostalnim, neautonomnim i in- validnim i strijim osobama, koja bi na odgovarajući način štitila te ljude i one koji o njima skrbe.

Europska konfederacija sindikata i sindikati pojedinih zemalja, uključujući i sindikate umirovljenika, moraju igrati aktivnu ulogu u planovima oporavka i otpornosti, zahtije­vajući ulaganja na socijalnom i zdravstvenom planu, jer ulaganje u dobrobit i zdravlje ljudi jača države i jamči bolje ekonomske rezultate.

Žene u fokusu

     27. siječnja 2021. Europska komisija objavila je Zelenu knjigu o starenju. Što FERPA misli o tom dokumentu?

     Zelena knjiga promiče solidarnost i odgovornost među ge­neracijama, potičući europsku raspravu o demografskom sta­renju, koje utječe na sve aspekte života, sa svim posljedicama na gospodarski rast, održivost proračuna i socijalnu koheziju.

FERPA vjeruje da dokument sadrži brojne pozitivne i neke negativne točke. Primjerice, ne dijelimo stajalište prema kojem se starenje ocjenjuje samo s ekonomskog gledišta.

     Što se tiče starije populacije, izazov je zajamčiti odgovarajuće mirovine koje ljudima koji napuštaju svijet rada omogućuju dostojanstven život. Za FERPA-u je potrebno pokušati eliminirati siromaštvo među starijima uvođenjem europske minimalne mi­rovine. U tom se kontekstu posebna pažnja mora posvetiti stanju starijih žena koje su u većem riziku od siromaštva i isključenosti, jer uglavnom imaju niže mirovine od muškaraca i posljednjih godina života češće žive u samoći i socijalnoj isključenosti.

     Problemu starenja neće se naći rješenje ako se samo razmišlja o održivosti mirovinskih sustava i pokušajem blokiranja revalorizacije mirovina te podizanjem dobi za odlazak u mirovinu.

Za potpunu revalorizaciju mirovina

     Zaključno, kakvo je vaše mišljenje o Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava i koja je FER-PA-ina inicijativa?

     Europski stup usvojen je 2017. godine i dao nam je pozitivna očekivanja za stvaranje socijalnije i inkluzivnije Europe, ali tada godinama nije učinjeno ništa da se to dogodi. Akcijski plan za Europski stup socijalnih prava, objavljen u ožujku 2021. godine, predstavlja prvi korak za njegovu provedbu. Ovaj Akcijski plan može pružiti rješenja u smislu solidarnosti i jednakosti, baveći se socijalnim i ekonomskim izazovima, stavljajući rad u središte akcije, uz dobro zapošljavanje, primjerene mirovine i dobrobit za sve europske građane bilo koje dobi.

     Socijalni summit održan u Portu u Portugalu predstavljao je daljnji korak naprijed za provedbu 20 načela sadržanih u Stupu socijalnih prava. Sada je vrijeme da prijeđemo s riječi na djela. FERPA i s njom povezane organizacije žele biti protagonisti u Europi i u pojedinim zemljama glede primjene stupa i planova oporavka i otpornosti. Želimo biti uključeni, zajedno sa svim ostalim sindikatima i ETUC.

     Ponavljamo i ponovit ćemo da se s demografskim starenjem moramo boriti protiv inzistiranja na politikama proračunskog pariteta i odbacivanjem argumenata onih koji tvrde da starenje ljudi predstavlja samo ekonomski trošak. Kako bi se starijim osobama zajamčio dostojanstven život, potrebne su odgovarajuće mirovine s njihovom cjelovitom ponovnom revalorizacijom povezanom s troškovima života.

Mirovine nisu teret i trošak

     Uvjereni smo da je za stabilnost sustava ekonomskog i socijalnog osiguranja, a s njim i sigurne i primjerene mirovine danas i sutra, neophodno osigurati da svi, počevši od žena i mladih, imaju sigurne i kvalitetne oblike zapošljavanja. Zahtijevamo tran-sparentnost plaća kako bismo smanjili rodnu razliku u plaćama. Danas su postojeće razlike značile da su ženske mirovine niže od muških i to čak prosječno 30 posto u zemljama EU. Iz tog razloga potrebno je da mirovine koje trenutno primaju žene dobiju, uz revalorizaciju, daljnje priznavanje i kompenzaciju elemenata koji uzimaju u obzir i razloge koji su doveli do takve razlike.

     Mirovine se, ponavljam, ne smiju smatrati samo teretom i troškom. Mirovine su pravo građana koji su u radnom vijeku uplaćivali zakonske doprinose.

     Na kraju, FERPA dijeli zahtjev ETUC-a za uvođenje modela europske minimalne plaće. Međutim, kao što sam već rekao, potrebno je osmisliti i model europske minimalne mirovine, dati dostojanstvo starijoj populaciji i boriti se protiv siromaštva konkretnim činjenicama.

     Mi smo za pakt između generacija za zajedničko suočavanje sa zajedničkom budućnošću. Samo sjajni savez između mladih i starih može osigurati održivu budućnost u znak solidarnosti sa svim europskim građanima.

Jasna A. Petrović