UVODNA RIJEČ

Ministar na detektoru istine

Piše: Jasna A. Petrović

     Smiju li ministri za saborskom govornicom lagati? Uostalom, da li netko laže, ako misli da govori istinu? Ili, je točno da istina u politici mora čekati dok nekome ne postane potrebna? Pitanja možemo nizati, a da se ne primaknemo istini.

     Jedan saborski zastupnik, Kažimir Varda iz Stranke međugeneracijske solidarnosti, na Aktualnom prijepodnevu ponešto kritički je formu­lirao svoje zastupničko pitanje da,„premda je ova Vlada uskladila miro­vine za oko 2,75% temeljem formule za usklađivanje, činjenica je da i dan danas u RH ima oko 50% umirovljenika čija se primanja ispod grani­ce siromaštva". Tome je dodao kako je udio mirovine u prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj pao na 38,4%, dok je u okruženju, npr. u Sloveniji, taj udio 60%, Crnoj Gori 56%, Srbiji 50%, Makedoniji 62%, BIH 43,5% itd.

     I onda je postavio i pitanje ministru rada i mirovinskog sustava „što Vi kao ministar i Vlada u cjelini mislite učiniti po pitanju poboljšanja sta­nja umirovljenih i starijih osoba, kako u pogledu povećanja mirovina, posebno minimalne mirovine, što u vezi s pitanjem nacionalne miro­vine i promjenama u sustavu obiteljske mirovine te glede dodatnog zdravstvenog osiguranja na mirovinu".

     Je li poštovani zastupnik Varda rekao nešto netočno? Nije. Je li po­stavio suvislo pitanje? Je. No odgovori koje je dobio su sljedeći.

     Prvo, ministar mu je zahvalio što je „dobro rekao kako smo ove go­dine imali najveće usklađivanje odnosno indeksaciju mirovina od 2009. godine", što Varda uopće nije rekao, niti bi rekao, jer dobro zna da taj navod nije točan. Varda zna da u 2017. godini bilježimo najveći godišnji zaostatak rasta mirovina u odnosu na rast plaća od 2,55%. Dakle, mini­star je u Vardina usta ubacio netočnost i onda ju potvrdio.

     Drugo, ministar je rekao da „iako velik broj naših umirovljenika ima stvarno mala primanja, otprilike polovica ima primanja između dvije i pet tisuća kuna". Stop! Kako je moguće da ministar „otprilike polovicu" smjesti u viši prihodovni razred, kad je vrlo lako doći do tih podataka: 310.000 umirovljenika prima mirovine između 2.000 i 5.000 kuna, a to iznosi točno 27% od broja umirovljenika koji su mirovine stekli temeljem rada.

     Treće, ministar je bio pitan kako misli riješiti pobrojana pitanja, za­pravo poboljšati položaj umirovljenika i zaustaviti daljnje siromašenje. A odgovorio je: „Također istaknuo bih mnoge projekte iz Europskog socijalnog fonda koji će upravo poboljšati status starijih osoba i umi­rovljenika. Tu bih istaknuo dva projekta. Jedno je 'Umjetnost i kultura 54+' koji će upravo za građane starije od 54 godine osigurati socijal­nu uključivost. Drugi program je 'Zaželi' kojim ćemo osigurati s jedne strane zapošljavanje 4.000 žena odnosno koje će skrbiti od 12-15.000 starijih kućanstava, a tim starijim kućanstvima osigurat ćemo i 200 kuna mjesečno za kućanske potrepštine; sve iz europskih fondova". Tako je odgovorio ministar mr.sc. Marko Pavić i ostao živ. I ponosan. Čovjek koji je otkrio da se javne politike vode popunjavanjem formulara za europ­ske projekte, što je puno jednostavnije od definiranja cilja, prepoznava­nja problema i utvrđivanja prioriteta, razvijanja strategija i formulacija javne politike (npr. pisanja zakona) te izbora i donošenja rješenja/mjera.

     Sve je to veselo odgovorio ministar i vratio se u svoje ministarstvo.

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Milan Tomičić, dipl. pravnik

 

Pristranost sudca

Pitanje: Pred Općinskim sudom protiv mene se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela pronevjere jer sam radeći kao skladištar u jednom privatnom poduzeću navodno pronevjerio veću svotu novaca. Vlasnik tog poduzeća, koji je podnio kaznenu prijavu protiv mene, bratić je supruge suca koji vodi kazneni postupak protiv mene. Za tu okolnost sam tek nedav­no saznao, iako sam za vrijeme trajanja kaznenog postupka imao utisak da mi sudac nije naklonjen, već naprotiv. Molim Vas za savjet što da uradim kako bi zaštitio svoja prava od mogućeg subjektivnog odnosa sudca prema meni jer, iako sam okrivljen, ja sam potpuno nedužan. (J.S., Split)...

Read more...

 

Tko je vlasnik grobnog mjesta?

Pitanje: Na poznatom zagrebačkom groblju imam u vlasništvu grobno mjesto s uređenom grobnicom i natpisnom pločom, sve skupa ograđeno s ukras­nom ogradom. S obzirom na to da sam našao kup­ca za to grobno mjesto, odlučio sam ga prodati jer je ponuđena cijena vrlo povoljna. Međutim, u razgo­voru s osobom koja je stručna rečeno mi je da ja nisam vlasnik tog grobnog mjesta, već da je vlasnik Grad Zagreb, a da ja imam pravo samo ugovorom prenijeti pravo korištenja na drugu osobu. Znači li to da ja ne mogu dobiti novac prema cijeni groba koju sam već dogovorio? Da li se za prijenos grobnog mjesta na drugu osobu plaća porez na promet nekretnina? (V.L., Vukovar)...

Read more...

 

Moram li platiti porez?

Pitanje: Darovnim ugovorom stric mi je darovao veću nekretninu koja se sastoji od obiteljske kuće većeg zemljišta. Navedenu nekretninu još nisam prenio na sebe jer nisam platio porez na prihvat nekretnine. U dilemi sam jesam li uopće obveznik plaćanja tog poreza jer mi je darovatelj vrlo bliski rod. Ako se odlučim upisati kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige, što sve moram učiniti? Osim toga, smeta me što susjed te nekretnine ima pra­vo njezinog prolaza. Jesam li ja kao novi vlasnik dužan trpjeti to pravo susjeda? (G.F, Đakovo)...

Read more...

 

Izgubljena oporuka

Pitanje: Nakon što je rješenje o nasljeđivanju posta­lo pravomoćno, iako sam tijekom cijelog ostavin­skog postupka tvrdio da postoji oporuka u kojoj sam ja naznačen kao jedini nasljednik, što nisam mogao dokazati jer sam oporuku zagubio, donesena je odluka da se imovina umrlog podijeli na jednake dijelove među svim zakonskim nasljednicima. Rje­šenje o nasljeđivanju postalo je pravomoćno, te su se svi nasljednici upisali kao vlasnici nekretnine, koja je bila predmet nasljeđivanja, u zemljišne knji­ge. Nakon godinu dana pronašao sam oporuku na mjestu na kojem nikada nisam tražio. Sav sretan odnio sam oporuku na sud očekujući da će sud ponoviti ostavinski postupak i meni temeljem oporu­ke dodijeliti ono što mi oporukom pripada. Na moje veliko iznenađenje i razočarenje sud to nije učinio, nego me rješenjem uputio na parnicu u kojoj bi temeljem oporuke trebao tražiti ono što mi pripada po oporuci. S obzirom na to da mi je stav suda nelo­gičan, zanima me je li pravilno postupio u ovom slučaju? (Đ.B., Krapina)...

Read more...

 

Renta umjesto klasičnih usluga

Pitanje: Supruga i ja smo odlučili sklopiti ugovor doživotnom uzdržavanju s jednom osobom koja nam umjesto pružanja usluga uzdržavanja nudi mjesečnu novčanu rentu za mene i supruga do kraja života. Iznos mjesečne rente u cijelosti pok­riva cijenu smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe. Zanima nas je li ovakav ugovor o doživot­nom uzdržavanju pravno održiv, obzirom da se uz­državanje daje putem mjesečne rente umjesto kla­sičnih usluga uzdržavanja? (K.P., Delnice)...

Read more...