UVODNA RIJEČ

ODOSMO K VRAGU

Samo su Bugari siromašniji od nas

Piše: Jasna A. Petrović

     Hrvatska ubrzano raste. Hrvatskoj je BDP samo ne­što niži od procijenjenog. Svi kažu da nam dobro ide. A mi pitamo tko su to svi?

Mi kažemo da odosmo k vragu.

     Prije nepune dvije godine Sindikat umirovljenika Hrvatske je pokrenuo Peticiju protiv siromaštva starijih osoba i prikupljeno je 26.000 potpisa. I tada, a mnogi i sada, tvrdili su kako furamo katastrofičnost, iako smo po siromaštvu starijih na bili na 4. mjestu od EU zema­lja. Prateći statističke pokazatelje, najavili smo da ćemo uskoro završiti na drugom mjestu, iza Bugarske, jer je čak i Rumunjska krenula u poduzimanje mjera protiv si­romaštva i razvojne programe.

     Pa eto, prešli su nas. Sada smo druga zemlja po si­romaštvu u EU. Hrvatska se prema podacima za 2016. nalazi na 59 posto prosjeka Europske unije BDP-a po stanovniku te se tako izjednačila s Rumunjskom, a lošija je jedino Bugarska.

Što se tiče stvarne individualne potrošnje koja po­kazuje blagostanje kućanstava, tu nas Rumunjska nije dostigla, već prestigla.

     Tako je 2013. godine stvarna individualna potrošnja u Rumunjskoj bila na 54 posto prosjeka EU-a, da bi proš­le godine dosegnula 63 posto.

S druge strane, Hrvatska je prošle godine bila na 59 posto, jednako kao i 2013. godine.

     Da, odosmo k vragu. Nekad vrlo siromašna Rumunj­ska sada nam postaje uzorom. Pa zašto je tako? Što nas je to zakucalo o dno?

Eto nama i četvrtog ministra rada i mirovinskog su­stava u godinu i pol, a da nijedan nije prstom maknuo. Sve neki "stručnjaci" koji se uče vladati. Imunolog Mrsić je pokvario sve stoje mogao, neurologinja Šikićje pala s Marsa, Ćorić bi ipak radije bio ministar zaštite okoliša i energetike. Uzrujali su ga sindikalisti i umirovljenici, ekološki aktivisti su valjda miroljubiviji. U sada nam u duhu takve izvrnute logike za ministra rada i penzionera došao Pavić, čija biografija ukazuje da je po zanimanju meteorolog i oceanograf. Blago nama.

     Padamo ekonomski i socijalno. Tonemo s ljudskim pravima. Jadno smo društvo koje ne voli svoje stare, a ponižava ranjive. Društvo iz kojeg iseljavaju mladi. Društvo koje je pogubilo svoje vrijednosti

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Milan Tomičić, dipl. pravnik

 

Pristranost sudca

Pitanje: Pred Općinskim sudom protiv mene se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela pronevjere jer sam radeći kao skladištar u jednom privatnom poduzeću navodno pronevjerio veću svotu novaca. Vlasnik tog poduzeća, koji je podnio kaznenu prijavu protiv mene, bratić je supruge suca koji vodi kazneni postupak protiv mene. Za tu okolnost sam tek nedav­no saznao, iako sam za vrijeme trajanja kaznenog postupka imao utisak da mi sudac nije naklonjen, već naprotiv. Molim Vas za savjet što da uradim kako bi zaštitio svoja prava od mogućeg subjektivnog odnosa sudca prema meni jer, iako sam okrivljen, ja sam potpuno nedužan. (J.S., Split)...

Read more...

 

Tko je vlasnik grobnog mjesta?

Pitanje: Na poznatom zagrebačkom groblju imam u vlasništvu grobno mjesto s uređenom grobnicom i natpisnom pločom, sve skupa ograđeno s ukras­nom ogradom. S obzirom na to da sam našao kup­ca za to grobno mjesto, odlučio sam ga prodati jer je ponuđena cijena vrlo povoljna. Međutim, u razgo­voru s osobom koja je stručna rečeno mi je da ja nisam vlasnik tog grobnog mjesta, već da je vlasnik Grad Zagreb, a da ja imam pravo samo ugovorom prenijeti pravo korištenja na drugu osobu. Znači li to da ja ne mogu dobiti novac prema cijeni groba koju sam već dogovorio? Da li se za prijenos grobnog mjesta na drugu osobu plaća porez na promet nekretnina? (V.L., Vukovar)...

Read more...

 

Moram li platiti porez?

Pitanje: Darovnim ugovorom stric mi je darovao veću nekretninu koja se sastoji od obiteljske kuće većeg zemljišta. Navedenu nekretninu još nisam prenio na sebe jer nisam platio porez na prihvat nekretnine. U dilemi sam jesam li uopće obveznik plaćanja tog poreza jer mi je darovatelj vrlo bliski rod. Ako se odlučim upisati kao vlasnik nekretnine u zemljišne knjige, što sve moram učiniti? Osim toga, smeta me što susjed te nekretnine ima pra­vo njezinog prolaza. Jesam li ja kao novi vlasnik dužan trpjeti to pravo susjeda? (G.F, Đakovo)...

Read more...

 

Izgubljena oporuka

Pitanje: Nakon što je rješenje o nasljeđivanju posta­lo pravomoćno, iako sam tijekom cijelog ostavin­skog postupka tvrdio da postoji oporuka u kojoj sam ja naznačen kao jedini nasljednik, što nisam mogao dokazati jer sam oporuku zagubio, donesena je odluka da se imovina umrlog podijeli na jednake dijelove među svim zakonskim nasljednicima. Rje­šenje o nasljeđivanju postalo je pravomoćno, te su se svi nasljednici upisali kao vlasnici nekretnine, koja je bila predmet nasljeđivanja, u zemljišne knji­ge. Nakon godinu dana pronašao sam oporuku na mjestu na kojem nikada nisam tražio. Sav sretan odnio sam oporuku na sud očekujući da će sud ponoviti ostavinski postupak i meni temeljem oporu­ke dodijeliti ono što mi oporukom pripada. Na moje veliko iznenađenje i razočarenje sud to nije učinio, nego me rješenjem uputio na parnicu u kojoj bi temeljem oporuke trebao tražiti ono što mi pripada po oporuci. S obzirom na to da mi je stav suda nelo­gičan, zanima me je li pravilno postupio u ovom slučaju? (Đ.B., Krapina)...

Read more...

 

Renta umjesto klasičnih usluga

Pitanje: Supruga i ja smo odlučili sklopiti ugovor doživotnom uzdržavanju s jednom osobom koja nam umjesto pružanja usluga uzdržavanja nudi mjesečnu novčanu rentu za mene i supruga do kraja života. Iznos mjesečne rente u cijelosti pok­riva cijenu smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe. Zanima nas je li ovakav ugovor o doživot­nom uzdržavanju pravno održiv, obzirom da se uz­državanje daje putem mjesečne rente umjesto kla­sičnih usluga uzdržavanja? (K.P., Delnice)...

Read more...