UVODNA RIJEČ

ODOSMO K VRAGU

Samo su Bugari siromašniji od nas

Piše: Jasna A. Petrović

     Hrvatska ubrzano raste. Hrvatskoj je BDP samo ne­što niži od procijenjenog. Svi kažu da nam dobro ide. A mi pitamo tko su to svi?

Mi kažemo da odosmo k vragu.

     Prije nepune dvije godine Sindikat umirovljenika Hrvatske je pokrenuo Peticiju protiv siromaštva starijih osoba i prikupljeno je 26.000 potpisa. I tada, a mnogi i sada, tvrdili su kako furamo katastrofičnost, iako smo po siromaštvu starijih na bili na 4. mjestu od EU zema­lja. Prateći statističke pokazatelje, najavili smo da ćemo uskoro završiti na drugom mjestu, iza Bugarske, jer je čak i Rumunjska krenula u poduzimanje mjera protiv si­romaštva i razvojne programe.

     Pa eto, prešli su nas. Sada smo druga zemlja po si­romaštvu u EU. Hrvatska se prema podacima za 2016. nalazi na 59 posto prosjeka Europske unije BDP-a po stanovniku te se tako izjednačila s Rumunjskom, a lošija je jedino Bugarska.

Što se tiče stvarne individualne potrošnje koja po­kazuje blagostanje kućanstava, tu nas Rumunjska nije dostigla, već prestigla.

     Tako je 2013. godine stvarna individualna potrošnja u Rumunjskoj bila na 54 posto prosjeka EU-a, da bi proš­le godine dosegnula 63 posto.

S druge strane, Hrvatska je prošle godine bila na 59 posto, jednako kao i 2013. godine.

     Da, odosmo k vragu. Nekad vrlo siromašna Rumunj­ska sada nam postaje uzorom. Pa zašto je tako? Što nas je to zakucalo o dno?

Eto nama i četvrtog ministra rada i mirovinskog su­stava u godinu i pol, a da nijedan nije prstom maknuo. Sve neki "stručnjaci" koji se uče vladati. Imunolog Mrsić je pokvario sve stoje mogao, neurologinja Šikićje pala s Marsa, Ćorić bi ipak radije bio ministar zaštite okoliša i energetike. Uzrujali su ga sindikalisti i umirovljenici, ekološki aktivisti su valjda miroljubiviji. U sada nam u duhu takve izvrnute logike za ministra rada i penzionera došao Pavić, čija biografija ukazuje da je po zanimanju meteorolog i oceanograf. Blago nama.

     Padamo ekonomski i socijalno. Tonemo s ljudskim pravima. Jadno smo društvo koje ne voli svoje stare, a ponižava ranjive. Društvo iz kojeg iseljavaju mladi. Društvo koje je pogubilo svoje vrijednosti

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Milan Tomičić, dipl. pravnik

 

Pitanje očinstva i nasljeđivanja

Pitanje: Iako imam 27 godina nikad nisam saznao tko mi je otac. Majka mi je umrla vrlo mlada, nikada mi nije govorila o ocu, niti mi je rekla tko je on. Iako sam bio smješten u Dom za nezbrinutu djecu, uspio sam završiti za vodoinstalatera, zaposliti se i biti potpuno samostalan. Uskoro se namjeravam oženi­ti, a misao o ocu me neprestano proganja. Nedavno sam razgovarajući s jednim čovjekom u kafiću saz­nao s kim se moja majka tada „zabavljala” te da je on vjerojatno moj otac. Jako sam se iznenadio, pogotovo jer sam ga poznavao i bio s njim u dobrim odnosima, bez obzira na razliku u godinama. Nisam dugo oklijevao, već sam otišao kod te osobe i „ble­firao” tvrdeći kako imam dokaze da je on moj otac te da ću to reći njegovoj obitelji - ženi i dvoje djece. Očito sam ga jako prestrašio jer ni jednog časa nije negirao tu mogućnost, već me molio da to ne kaž­em njegovoj obitelji jer bi vjerojatno došlo do razvo­da, a pitanje je kako bi njegova djeca reagirala. Obećao mi je da će u oporuci priznati očinstvo te da će mi dati dio svoje imovine ako prešutim da mi je otac. Recite mi što da radim? Ne bih mu htio razo­riti brak bez obzira što mi je učinio, a s druge strane zašto kao njegovo vanbračno dijete koje ima svoja prava ne bih dobio ono što mi po zakonu pripada. (M.T., Zagreb)...

Read more...

 

Prevarila nas žena koju smo plaćali

Pitanje: Nas četvero braće i sestra brinuli smo se za našu staru tetku kojoj smo bili jedini živi rođaci i nas­ljednici. Međutim, kako ne živimo u istom mjestu gdje živi i tetka, angažirali smo uz naplatu jednu osobu iz njenog mjesta da brine o tetki u našoj odsutnosti. Tetki smo dolazili kada god je to bilo moguće, dono­sili smo joj hranu i za vrijeme našeg duljih posjeta, osoba koja joj je pomagala nije bila potrebna. Nažalost, tetka je nedavno umrla, a na ostavinskoj raspravi kod javnog bilježnika pojavila se osoba koju smo mi angažirali za pomoć tetki te je pokazala ugo­vor o doživotnom uzdržavanju koji je sklopila s tet­kom. Navedenim ugovorom teta je svu svoju imovi­nu, koja je znatna, ostavila toj osobi. Temeljem ugo­vora o nasljeđivanju, javna bilježnica donijela je rje­šenje kojem se obustavlja ostavinski postupak, jer nema imovine koja bi se mogla podijeliti nama, za­konskim nasljednicima, jer je sve pripalo davateljici uzdržavanja. Ne možemo se pomiriti s činjenicom da je čitava imovina pripala osobi koja tetki ništa nije značila i kojoj smo mi plaćali odgovarajuću naknadu da brine o tetki. Zanima nas je li imamo izgleda da sudskim putem raskinemo taj ugovor te da naslijedi­mo ono što nam zakonski pripada. (M.Ž., Zagreb)...

 

Read more...

 

Ulagao sam u stan bivše izvanbračne partnerice

Pitanje: Živio sam u izvanbračnoj zajednici s jednom ženom punih osam godina. Za vrijeme trajanja izvan­bračne zajednice ulagao sam znatna sredstva u ob­novu stana u kojem smo stanovali, a koji je u njezi­nom vlasništvu. Promijenio sam kompletnu stolariju, adaptirao kupaonicu i izveo dosta radova koji su bili potrebni za potpuno uređenje stana. Srećom, po pro­fesiji sam građevinski majstor, tako da smo jeftinije prošli u pogledu izvođenja radova. U stanu smo živ­jeli sami jer joj se kćerka udala i odselila. Uz sve na­vedeno u najvećem dijelu sam financirao nabavku hrane i plaćao dio režija....

 

Read more...

 

Moj brat misli da je jedini vlasnik

Pitanje: Brat i ja smo naslijedili od pokojnih roditelja stariju obiteljsku kuću koja nije imala građevinsku dozvolu te je bila neuporabiva za stanovanje, jer se u nju dugo ništa nije ulagalo. Odlučili smo legalizira­ti kuću te je zajednički urediti za stanovanje ili proda­ju. Kako je moj brat građevinski inženjer, odlučili smo da on podnese zahtjev za legalizaciju, jer se lakše snalazi u dokumentaciji koju je potrebno priložiti za ishođenje legalizacije. S obzirom na to da je on pod­nio zahtjev za legalizaciju, označen je u zahtjevu kao podnositelj te je snosio sve troškove. Rješenje o iz­vedenom stanju zbog toga glasi na njega, a moj brat je sada zaključio da je i kuća njegova te se tako po­čeo ponašati. Najavio je da će kuću potpuno srušiti i izgraditi na tom mjestu novu, ne spominjući da sam ja suvlasnik kuće u jednoj polovini. Kad sam mu to predbacio rekao mi je da ja nemam s tim nikakve ve­ze, jer se on mučio i plaćao troškove za rješenje o le­galizaciji te da rješenje glasi na njegovo ime, a da je time i kuća njegova. Naravno da se s tim ne slažem pa me zanima koliko je moj brat u pravu kada tvrdi da je zbog njegovog truda i troška postao vlasnik čitave kuće. (B.R., Sisak)...

 

Read more...

 

Oporuka za razmetnog sina

Pitanje: Sastavio sam oporuku u korist sina koji je svojim kasnijim ponašanjem pokazao kako nije zas­lužio da ga oporukom favoriziram u odnosu na osta­lu djecu - njegovu braću i sestre. S obzirom na to da sam mu oporuku dao na čuvanje, a potpuno sam se predomislio u pogledu sadržaja oporuke, mogu li oporuku opozvati, odnosno načiniti drugu oporuku kojom bi pravednije rasporedio svoju imovinu? Može li mi sin u čiju sam korist sastavio prvu oporu­ku sudskim putem tražiti da se prva oporuka ispoš- tuje? (S.M., Trogir)...

Read more...