UVODNA RIJEČ

„Sitnica" kao Golijat

Piše: Jasna A. Petrović

     Kad 86-godišnja umirovljenica iz Istre pokuša doći do informacije kako kao invalidna osoba dođe do svoje mirovine, nema nikoga tko bi joj odgovorio na kontakt telefonu OTP banke. Kada, pak, novinari po­kušaju pribaviti pojašnjenje od bankarske aristokracije, odgovaraju im u maniri Marije Antoanete koja je glad­nom narodu preporučila da, ako nemaju kruha, jedu kolače.

     OTP je ljubazno odgovorio: „Kontakt telefon je u potpunosti besplatan i klijenti nemaju nikakve do­datne troškove zbog čekanja. Ukoliko klijentica nije u mogućnosti čekati, postoji mogućnost i slanja upita na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Nadam se da smo pomo­gli”, vele bankari. Kakav beskrupulozan savjet Golijata 86-godišnjakinji!

     Već četiri godine Sindikat umirovljenika inzistira da se onima koji to žele mirovina dostavlja besplatno i pu­tem pošte. Oni koji je hoće dobivati preko banke, neka čekaju jednom mjesečno u korona redovima. No, kako s onima koji su prestari, prebolesni ili prenemoćni da bi odlazili u banke, ili banke nema na dohvatu pješice - a javnog prijevoza nema, ili žive na planini ili u udalje­nom gradu? Ništa, odgovara vlast. To je sitnica.

     Zanimljivo kako je to pravo ukinuo još ministar Mirando Mrsić, a stari-novi ministar Aladrović nije taj ne­humani propis ispravio, unatoč stalnim inicijativama Sindikata umirovljenika. Jedan je poslušao banke da se mirovine umirovljenima nakon 1. siječnja 2014. dostav­ljaju samo putem banaka, a drugi se ne bi htio bosti s rogatima. Jer to je, valjda, sitnica.

     Sada u doba korone još je više umirovljenika koji ne mogu doći do svojih mirovina. Katkad i samo zbog stra­ha da stoje u redovima, jer ih bole kukovi i koljena, jer nemaju nikoga od povjerenja tko bi im podizao mirovi­nu, jer se njihov glas ne čuje. I taj problem je ministru sitnica, a umirovljenicima Golijat, Filistejac visok 292,5 cm u oklopu od 60 kg. To je teret bankarske premoći, podložnosti političke vlasti i umirovljeničke nemoći.

     Kroz sitnice vidiš koliko je nekome stalo do tebe. Vladajuća ekipa je pokazala, kao i dvije prethodne, da im nije stalo do umirovljenika. Jer, najbolja je vlast ona koja je učinila svoj narod sretnim i u sitnicama, a osobi­to one koji su najslabiji. Vlast koja nije filistarska i ogra­ničena vlastitom moći.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Davor Šmuljić, dipl. pravnik

 

Auto pred kućom

Pitanje: Imam velike probleme s parkiranjem pred svojom kućom. Dešava se često da poznati ili ne­poznati vozači parkiraju pred kućom, tako da ja kao vlasnik kuće ne mogu parkirati. Često dola­zim u sukob s takvim vozačima, tako da je polici­ja morala nekoliko puta intervenirati. Međutim, usprkos moga traženja, policija mi ne pruža zašti­tu, tako da se osjećam kao nepoželjan pred vlas­titom kućom. Što da radim? Da li da stavljam pre­preke tako da drugi ne mogu parkirati ili da nasta­vim s pokušajem uvođenja reda pred svojom ku­ćom. (R.Z., Pula)...

Read more...

 

Uzdržavani u dugovima

Pitanje: Prije dvije godine sam sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju. Naknadno sam saznao da se primatelj uzdržavanja prije sklapanja ugo­vora znatno zadužio, štoviše zaduživao se bez mog znanja i nakon sklapanja ugovora. Kako je ukupan iznos duga pozamašan te skoro doseže vrijednost imovine koja bi nakon smrti primatelja uzdržavanja trebala meni pripasti, razmišljam da li da tražim raskid ugovora, jer čemu sav trud ako dugovi “pojedu” imovinu koju ugovorom trebam dobiti? (J.K., Osijek)...

Read more...

 

Promjena adrese

Pitanje: Kupio sam obiteljsku kuću u okolici Zagre­ba, isplatio kupoprodajnu cijenu, a kad sam se spremao podnijeti prijedlog za upis uknjižbe prava vlasništva na kupljenoj nekretnini, utvrdio sam da se adresa prodavatelja u zemljišnim knjigama raz­likuje od one iz osobne iskaznice i ugovora o kupo­prodaji. Da li će ta neistovjetnost adrese prodava- telja predstavljati zapreku za upis uknjižbe prava vlasništva, a ako je tako, što mi je činiti? (M.R., Za­greb)...

Read more...

 

Pravo na novu oporuku

Pitanje: Prije više od 20 godina sastavila sam vlas­titu oporuku, kojom sam svu svoju pokretnu i ne­pokretnu imovinu ostavila najstarijoj nećakinji. Ona zna za oporuku jer sam joj tu oporuku povjerila na čuvanje. U proteklih 20 godina mnogo toga se izmi­jenilo, pa i odnosi između mene i te nećakinje. Pos­tala je hladna prema meni kao da je oporukom ost­varila sve što je željela, pa je baš briga za tetu. Uz to sve sam više uvjerena da sam pogriješila, jer sam samo jednoj nećakinji ostavila svu svoju imovi­nu, a drugima ništa. Mogu li ja promijeniti oporuku, te i drugim nećacima ostaviti dio svoje imovine? (M.F., Sisak)...

Read more...

Dug poslije smrti

Pitanje: Prije tri godine posudio sam bratu veći iz­nos novca, ali nismo radili ugovor o zajmu, jer smo smatrali da između braće nije potreban nikakav ugo­vor. Predaji novca bili su nazočni naši sinovi, moj i bratov. Dogovorili smo da se zajam vrati u roku od dvije godine, o kamatama nije bilo riječi. Nažalost, brat je u međuvremenu umro. Nakon njegove smrti provedena je ostavinska rasprava na kojoj nije bilo spomena o bratovom dugu prema meni. Za nasljed­nike su proglašeni sin i kćer. Oni se nisu do sada iz­jasnili prihvaćaju li očev dug ili ne. Bojim se da ne os­tanem bez pozajmljenog novca, a pogotovo iz razlo­ga što nismo sklopili pisani ugovor o zajmu. Što tre­bam poduzeti da zaštitim svoje interese? (Đ.I., Split)...

Read more...