UVODNA RIJEČ

Zemlja promatrača

Piše: Jasna A. Petrović

     Već godinama Sindikat umirovljenika Hrvatske ad­ministrira tematsku Facebook stranicu Pokret protiv siromaštva starijih osoba. Tamo dnevno „razgovara­mo" sa stotinama umirovljenika o različitim temama ve­zanima uz starije osobe. Tisuće komentara tjedno u vezi zanemarivanja starih, domova umirovljenika, prijevarama s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju...

     Svi oni prolaze mukotrpni put od informacije, preko osvješćivanja, do uloge promatrača. Isprva, pričaju poput lutaka koje naši unutarnji valovi i vanjska zbivanja vrte u svojim filmovima u kojima ne osjećamo sebe i ne živimo iz sebe. Tako smo toliko poistovjećeni s onim što se doga­đa unutar i oko nas, da gubimo svaki tračak i iskru onoga tko mi uistinu jesmo, istovremeno misleći da smo ono što iskušavamo u i oko sebe. U tom virtualnom svijetu teško je prepoznati moć promatrača, ulogu svjedoka svoga vre­mena te katapultirati sebe iz svojevrsne hipnoze koja nas je kolektivno obuzela i postati promatrači koji imaju od­mak od samih sebe.

     Eto primjera s nacionalnom naknadom za starije od 65 godina. Nezgrapna politička odluka nazvati to u po­četku nacionalnom mirovinom, donijela je brojne šumo­ve u eteru. Ako je mirovina, onda kako mirovinu mogu dobiti oni koji nisu radili i plaćali doprinose. Ako je miro­vina, onda ide iz mirovinskog fonda, onda je to krađa u ime neradnika. U toj priči soli dodaje i jedina parlamen­tarna umirovljenička stranka koja tvrdi kako treba uvesti imovinski cenzus, jer će u protivnome baš tih 800 kuna po siromahu, uglavnom ženi, dobiti bogataši s vilama i bazenima.

     I gle, kad im kažete da to nije mirovina, već socijalna potpora kakva postoji u više od stotinu zemalja u svije­tu, da ide iz državnog budžeta, a ne iz mirovinskog fonda, onda kažu da lažete i pogodujete vladajućima. Kao da su zaboravili od vlastitog siromaštva i poniženosti prepozna­ti još veće siromahe. Kao da ih obuzima opsesija i jal vlasti­tom nemoći. Ne postavljaju pitanje iz rakursa promatrača: nije problem što će netko potrebit dobiti pomoć koja mu može omogućiti da barem plaća struju, već je problem što oni sami imaju mizerne mirovine. Tako stvarnost pli­va u očaju samopercepcije vlastite bijede pa pogubljeni u mislima i emocijama, robotiziramo svoje reakcije, koje nas mahom drže u zoni destruktivnog raspoloženja i ma­lodušnosti. Tako sve postaje negativno i zlonamjerno, nepravedno i zamućeno, dok nezadovoljstvo buja do raz­mjera gubitka konstruktivne stvarnosti.

     Među hipnotiziranosti očajem većina komentira kako su za svoje sitne mirovine radili „bez veze", a, primjerice, Slavonac Dragan Džoić kaže: „Ma to je samo za uhljebe. Opet će dobit oni što imaju i previše, a stvarni ljudi koji ne­maju neće ni dobiti." I onda se na stotinu njih pojavi rari- tetni komentar Riječanke Nevenke Licul koja kratko kaže: „Groznih li komentara. Nije problem 800 kn za siromahe, već visina penzije. Pa tako napišite." Tko je to dotakao dno, a tko je učinio promatrački odmak i prepoznao problem? Tko je shvatio da dati siromašnima, ne znači oduzeti oni­ma malo manje siromašnima? Tko je prepoznao da ma­njak promatračkog rakursa rađa jal i još veći očaj i fikciju opće izloženosti ugrozi?

     Zaustavite se i recite možete li promijeniti lošu stvar­nost ako ju gledate samo crnim bojama. Neće li se i željela stvarnost pokazati kao crna i zamračena, a vi ćete izgubiti potencijal za utjecaj na promjene. Razmislite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Milan Tomičić, dipl. pravnik

Jesam li se spasila?

 

PITANJE: Nakon što sam izgubila spor za vlasništ­vo stana u kojem živim, protiv mene je pokrenut ovršni postupak jer sam odbila stan predati ovrho- voditelju. Protiv ovrhe sam poduzimala sva pravna sredstva, od prigovora do žalbe, kupujući vrijeme i time odgađajući iseljenje. Ovrha se zbog toga odužila, pa se nadam da je ovrha pala u zastaru,...

Read more...

Nećak nas hoće kremirati

PITANJE: Na nagovor nećaka moj suprug i ja sklo­pili smo s njim darovni ugovor za skupu grobnicu na Mirogoju. Nećak se ugovorom obvezao da će ukop mog supruga i mene omogućiti u darovanoj grobnici. Na žalost, nije nam palo na pamet da bis­mo ugovorom trebali precizirati o kakvom je ukopu riječ. Nećak nam je nedavno rekao da će nas kremirati zbog toga...

Read more...

Prekinite sami zastaru!

PITANJE: Prije šest godina sklopio sam sa rođa­kom pisani Ugovor o zajmu na veći novčani iz­nos. Ugovor je ovjeren kod javnog bilježnika, a zajmoprimac se obvezao da će u roku od pet go­dina vratiti ukupan iznos zajma. Nažalost, vrije­me vraćanja zajma je isteklo, a veći dio zajma je ostao neisplaćen. Rođak mi je povremeno vraćao dio po dio zajma,...

Read more...

Što kad je legalizacija odbijena?

PITANJE: Prošlo je dosta vremena od kada sam u roku predviđenim zakonom, predao zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađenog objekta. Kako usprkos proteku vremena nisam dobio nikakvu obavijest o sudbini moga zahtjeva, sve više bri­nem za pozitivno rješenje moga zahtjeva. Ako je rješenje negativno, mogu li se žaliti i kome? (P.R., Split)...

Read more...

Dupla kapara?

PITANJE: Sklopio sam predugovor o prodaji kuće kao prodavatelj. Predugovorom sam se obvezao sklopiti konačni ugovor nakon što se okonča pos­tupak legalizacije kuće. U međuvremenu se poja­vio novi kupac za kuću, koji ne postavlja uvjet us­pješne legalizacije, a uz to mi nudi znatno povolj­niju cijenu....

Read more...