UVODNA RIJEČ

„Sitnica" kao Golijat

Piše: Jasna A. Petrović

     Kad 86-godišnja umirovljenica iz Istre pokuša doći do informacije kako kao invalidna osoba dođe do svoje mirovine, nema nikoga tko bi joj odgovorio na kontakt telefonu OTP banke. Kada, pak, novinari po­kušaju pribaviti pojašnjenje od bankarske aristokracije, odgovaraju im u maniri Marije Antoanete koja je glad­nom narodu preporučila da, ako nemaju kruha, jedu kolače.

     OTP je ljubazno odgovorio: „Kontakt telefon je u potpunosti besplatan i klijenti nemaju nikakve do­datne troškove zbog čekanja. Ukoliko klijentica nije u mogućnosti čekati, postoji mogućnost i slanja upita na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Nadam se da smo pomo­gli”, vele bankari. Kakav beskrupulozan savjet Golijata 86-godišnjakinji!

     Već četiri godine Sindikat umirovljenika inzistira da se onima koji to žele mirovina dostavlja besplatno i pu­tem pošte. Oni koji je hoće dobivati preko banke, neka čekaju jednom mjesečno u korona redovima. No, kako s onima koji su prestari, prebolesni ili prenemoćni da bi odlazili u banke, ili banke nema na dohvatu pješice - a javnog prijevoza nema, ili žive na planini ili u udalje­nom gradu? Ništa, odgovara vlast. To je sitnica.

     Zanimljivo kako je to pravo ukinuo još ministar Mirando Mrsić, a stari-novi ministar Aladrović nije taj ne­humani propis ispravio, unatoč stalnim inicijativama Sindikata umirovljenika. Jedan je poslušao banke da se mirovine umirovljenima nakon 1. siječnja 2014. dostav­ljaju samo putem banaka, a drugi se ne bi htio bosti s rogatima. Jer to je, valjda, sitnica.

     Sada u doba korone još je više umirovljenika koji ne mogu doći do svojih mirovina. Katkad i samo zbog stra­ha da stoje u redovima, jer ih bole kukovi i koljena, jer nemaju nikoga od povjerenja tko bi im podizao mirovi­nu, jer se njihov glas ne čuje. I taj problem je ministru sitnica, a umirovljenicima Golijat, Filistejac visok 292,5 cm u oklopu od 60 kg. To je teret bankarske premoći, podložnosti političke vlasti i umirovljeničke nemoći.

     Kroz sitnice vidiš koliko je nekome stalo do tebe. Vladajuća ekipa je pokazala, kao i dvije prethodne, da im nije stalo do umirovljenika. Jer, najbolja je vlast ona koja je učinila svoj narod sretnim i u sitnicama, a osobi­to one koji su najslabiji. Vlast koja nije filistarska i ogra­ničena vlastitom moći.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Davor Šmuljić, dipl. pravnik

 

Bez penalizacije?

Pitanje: Prije tri godine proglašen sam tehnološ­kim viškom u poduzeću gdje sam radio dugi niz go­dina, te sam završio kao nezaposlen na Zavodu za zapošljavanje. Nakon nekog vremena, točnije tri godine, poduzeće koje mi je dalo otkaz palo je u stečaj, tako da su moji bivši kolege također završili kao nezaposleni na Zavodu. Međutim, oni koriste benefit iz novog Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1.1.2014. godine, znatno pri­je nego što sam ja bio proglašen tehnološkim viš­kom. Dakle, moji kolege koji se nalaze na burzi zbog stečaja tvrtke, a steknu uvjete za prijevreme­nu mirovinu, koriste nakon dvije godine boravka na burzi pravo na prijevremenu mirovinu bez penaliza- cije. Zanima me da li ja koji sam također bio radnik istog poduzeća koje je u stečaju imam pravo na pri­jevremenu mirovinu bez penalizacije jer upravo navršavam uvjete za stjecanje prijevremene mirovi­ne. (V. B, Novigrad)...

Read more...

 

Pokvareni traktor

Pitanje: Poljoprivrednik sam i imam puno obradi­ve zemlje za što mi je potrebna mehanizacija, po­sebice traktor većeg kapaciteta. Nedavno mi se traktor pokvario te sam ga dao popraviti kod ovlaš­tenog servisera. Nakon što mi je traktor popravljen, a ja platio traženu cijenu, pokazalo se da traktor ima isti kvar kao prije popravka. Tražio sam od ser- visera da kvar popravi, no on je nakon nekoliko po­kušaja rekao da je to tvornička greška, premda je davno istekla garancija. Što da radim? Traktor mi je neophodan, a novac kojeg sam platio za popravak je znatan. Serviser neće ni da čuje da mi vrati no­vac ili umanji cijenu popravka. Što da radim? (H. B, Slavonski Brod)...

Read more...

 

Neposlušni podstanari

Pitanje: Svoju obiteljsku kuću s tri manja stana iz­najmio sam podstanarima s kojima sam sklopio ugovor o najmu. U ugovoru je izričito navedeno da podstanari plaćaju režije koje se odnose na korište­nje stana. Međutim, oni odbijaju platiti komunalnu naknadu tvrdeći da je plaćanje komunalne naknade isključivo obveza vlasnika kuće. Tko je u pravu? (M.D, Nova Gradiška)...

Read more...

Dobio vikendicu bez muke

Pitanje: Prije dvije godine sa svojim ujakom sklopi­la sam ugovor o doživotnom uzdržavanju, kojim sam poslije njegove smrti trebala postati vlasnica obitelj­ske kuće u Zagrebu, a uz to, postala sam i korisnica prava korištenja groba na Mirogoju. Nedugo nakon toga ujak je sklopio ugovor o darovanju s drugim ne­ćakom, mojim bratićem, kojim mu je darovao viken­dicu na moru veće vrijednosti. Obzirom da je viken­dica u vlasništvu ujaka, zanima me kako je mogao pored ugovora o doživotnom uzdržavanju darovati drugom vikendicu, koja je približno iste vrijednosti kao i kuća u Zagrebu, koja je namijenjena meni. U najmanju ruku nije pravedno jer ću se ja morati trudi­ti uzdržavati ujaka do njegove smrti, a bratić je bez muke dobio vikendicu. Zanima me da li je ovakav ugovor o darovanju pravno valjan. (I.L, Samobor)...

Read more...

 

Dug od 35 tisuća kuna

Pitanje: Pokojni brat je oporučno ostavio svojoj djeci svu svoju nepokretnu i pokretnu imovinu. U oporuci je još naveo da njegova djeca kao nasljed­nici trebaju meni isplatiti 35 tisuća kuna. Prilikom otvaranja oporuke nasljednici nisu imali nikakvih primjedbi na sadržaj oporuke, uključivo i na odred­bu o isplati 35 tisuća kuna koju su mi nasljednici dužni isplatiti. Međutim, vrijeme prolazi a nasljed­nici više ne spominju svoju obvezu isplate nave­denog iznosa iz oporuke. Što mi je činiti? Imam li pravo sudskim putem tražiti ono što mi po oporuci pripada? (S. B, Sisak)...

Read more...