UVODNA RIJEČ

Zemlja promatrača

Piše: Jasna A. Petrović

     Već godinama Sindikat umirovljenika Hrvatske ad­ministrira tematsku Facebook stranicu Pokret protiv siromaštva starijih osoba. Tamo dnevno „razgovara­mo" sa stotinama umirovljenika o različitim temama ve­zanima uz starije osobe. Tisuće komentara tjedno u vezi zanemarivanja starih, domova umirovljenika, prijevarama s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju...

     Svi oni prolaze mukotrpni put od informacije, preko osvješćivanja, do uloge promatrača. Isprva, pričaju poput lutaka koje naši unutarnji valovi i vanjska zbivanja vrte u svojim filmovima u kojima ne osjećamo sebe i ne živimo iz sebe. Tako smo toliko poistovjećeni s onim što se doga­đa unutar i oko nas, da gubimo svaki tračak i iskru onoga tko mi uistinu jesmo, istovremeno misleći da smo ono što iskušavamo u i oko sebe. U tom virtualnom svijetu teško je prepoznati moć promatrača, ulogu svjedoka svoga vre­mena te katapultirati sebe iz svojevrsne hipnoze koja nas je kolektivno obuzela i postati promatrači koji imaju od­mak od samih sebe.

     Eto primjera s nacionalnom naknadom za starije od 65 godina. Nezgrapna politička odluka nazvati to u po­četku nacionalnom mirovinom, donijela je brojne šumo­ve u eteru. Ako je mirovina, onda kako mirovinu mogu dobiti oni koji nisu radili i plaćali doprinose. Ako je miro­vina, onda ide iz mirovinskog fonda, onda je to krađa u ime neradnika. U toj priči soli dodaje i jedina parlamen­tarna umirovljenička stranka koja tvrdi kako treba uvesti imovinski cenzus, jer će u protivnome baš tih 800 kuna po siromahu, uglavnom ženi, dobiti bogataši s vilama i bazenima.

     I gle, kad im kažete da to nije mirovina, već socijalna potpora kakva postoji u više od stotinu zemalja u svije­tu, da ide iz državnog budžeta, a ne iz mirovinskog fonda, onda kažu da lažete i pogodujete vladajućima. Kao da su zaboravili od vlastitog siromaštva i poniženosti prepozna­ti još veće siromahe. Kao da ih obuzima opsesija i jal vlasti­tom nemoći. Ne postavljaju pitanje iz rakursa promatrača: nije problem što će netko potrebit dobiti pomoć koja mu može omogućiti da barem plaća struju, već je problem što oni sami imaju mizerne mirovine. Tako stvarnost pli­va u očaju samopercepcije vlastite bijede pa pogubljeni u mislima i emocijama, robotiziramo svoje reakcije, koje nas mahom drže u zoni destruktivnog raspoloženja i ma­lodušnosti. Tako sve postaje negativno i zlonamjerno, nepravedno i zamućeno, dok nezadovoljstvo buja do raz­mjera gubitka konstruktivne stvarnosti.

     Među hipnotiziranosti očajem većina komentira kako su za svoje sitne mirovine radili „bez veze", a, primjerice, Slavonac Dragan Džoić kaže: „Ma to je samo za uhljebe. Opet će dobit oni što imaju i previše, a stvarni ljudi koji ne­maju neće ni dobiti." I onda se na stotinu njih pojavi rari- tetni komentar Riječanke Nevenke Licul koja kratko kaže: „Groznih li komentara. Nije problem 800 kn za siromahe, već visina penzije. Pa tako napišite." Tko je to dotakao dno, a tko je učinio promatrački odmak i prepoznao problem? Tko je shvatio da dati siromašnima, ne znači oduzeti oni­ma malo manje siromašnima? Tko je prepoznao da ma­njak promatračkog rakursa rađa jal i još veći očaj i fikciju opće izloženosti ugrozi?

     Zaustavite se i recite možete li promijeniti lošu stvar­nost ako ju gledate samo crnim bojama. Neće li se i željela stvarnost pokazati kao crna i zamračena, a vi ćete izgubiti potencijal za utjecaj na promjene. Razmislite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Milan Tomičić, dipl. pravnik

Zamjenik nasljednika

Pitanje: Spremam se sastaviti oporuku. Nemam suprugu. ni djecu. Jedini su mi zakonski nasljednici moja braća. S obzirom da sam prilično situiran, sva­kom od njih je stalo do moje imovine. Od tri brata naj­mlađi mi je najbliži, te razmišljam da mu sve ostavim. Smeta me samo mogućnost da njegova žena, s ko­jom godinama ne razgovaram, nakon njegove smrti sve naslijedi. Mogu li u oporuci navesti da ga njego­va žena ne može naslijediti ili postoji li mogućnost da u oporuci navedem da u slučaju smrti moga brata pri­je moje smrti, imovinu u jednakim dijelovima naslije­de druga dva brata? (R.N., Pula)...

Read more...

Tko je prvi kupio kuću?

Pitanje: Prije dosta vremena kupio sam kuću sa okućnicom od čovjeka koji je nedugo nakon prodaje kuće odselio u Austriju. Nakon što sam kuću teme­ljem kupoprodajnog ugovora uknjižio kao svoje vlas­ništvo, javio se neki čovjek koji tvrdi da je ta kuća njegovo vlasništvo jer ju je on prije mene kupio od is­tog vlasnika. Prijeti mi sudom te se poziva na svjed­oke koji će posvjedočiti da je on kupac kuće. Moram priznati da sam se prilično prestrašio...

Read more...

Djed i siročići

Pitanje: Star sam i bolestan, skrbim za dvoje ma­loljetne djece moga sina koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci zbog izazivanja teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život. Tri mjeseca mjeseca od stupanja na izdržavanje kazne, sinu je u prometnoj nesreći poginula žena, tako da sam ostao sam s unu­cima o kojima se moram brinuti. Postoji li bilo kakva mogućnost da zbog navedenih okolnosti moj sin bu­de oslobođen daljnjeg izdržavanja kazne, ili da se ta kazna znatno ublaži? (M.R, Zagreb)...

Read more...

Kad se braća slože...

Pitanje: Temeljem ostavinskog rješenja nakon smrti naših roditelja nas četiri brata smo postali nas­ljednici ukupne ostavine u jednakim dijelovima. Obzi­rom da se radi o imovini veće vrijednosti, te da je u pi­tanju različita vrsta imovine (kuća, šuma, vikendica s vinogradom te dva stana) zanima nas kako podijeliti mirovinu i steći vlasništvo na način da svaki od nas postane isključivi vlasnik imovine koja mu pripadne. Napominjem, da među braćom vladaju dobri odnosi i da želimo imovinu...

Read more...

Sin ne plaća režije

Pitanje: Nakon smrti muža postala sam, uz kćerku i si­na, suvlasnica veće obiteljske kuće. U početku je sve bilo u redu dok se sin nije oženio, a onda je za mene počeo pakao. Svakodnevno maltretiranje postalo je uobičajena pojava - pitanje je vremena kada će me i sin i snaha početi tući. Uz to, sin i snaha ne žele pla­ćati režije za struju, plin i vodu, tako da zbog straha da će mi obustaviti isporuku energenata, sama plaćam sve režije. Što da radim? (I.M, Split)...

Read more...