UVODNA RIJEČ

Kad si siguran i kad te nije strah

     Zašto su dvije najveće hrvatske umirovljeničke udruge, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske, uputile čestitke Andreju Plenkoviću povodom pobjede HDZ-a na parlamentarnim izborima? Ne samo iz pri­stojnosti, već zato jer je iskustvo s Premijerom-Građevinom iz 2015. duboko ostalo u memoriji ovog naroda, ali ne kao pošalica uz kavu, već kao bolni osjećaj nesigurnosti.

     Nije bitno jesu li starije osobe diljem Hrvatske masovno dale svoje povjerenje upravo Plenkoviću, a jesu. Nije bitno niti je li njegov prosječni glasač nižeg obrazovanja, gdje je svaki deveti završio tek osnovnu školu, a jedva 26 posto ih ima fakultet, a baš je tako. Nije bitno je li u Sabor s njihove liste ušlo samo 9 žena od 66 sabornika, iako je sve to bitno. Najbitnije je da je    Hrvatska nasuprot strahu birala - sigurnost. HDZ nije samo odglumio predizbornu kampanju „Sigurna Hrvatska", već nam je svima ponudio kontinuitet, stabilnost i sigurnost. Vlada će biti formirana „preko noći", bez navlačenja i odugovlačenja, tr­govanja i korupcije na javnoj trpezi. To je ono što je pobijedilo sve druge stranke: taj osjećaj kad si siguran i kad te nije strah.

     Tek je iz rezultata ovih izbora moguće iščitati koliko je straha u narod unijela retorika Domoljubnog pokreta i dijelom Mosta, koliko su istupi Hasanbegovića, Glasnovića i Zekanovića i Ruže Tomašić, pa onda i Škore i Raspudića o silovanim ženama i po­bačaju, unijeli gađenja i nemira u duše građana. I tek je sada posve jasno da nije narod glasao za HDZ zbog korone, već zbog želje za normalnom zemljom. Tu normalnost je u ovom trenutku jamčio samo HDZ.

     Točno je i da je 40 posto glasača SDP-a (Restart) starije od 60 godina, jer je tamo ponuđeni jelovnik bio ravan bakanalijama starih Rimljana. Kao da je ponuda za umirovljenike napuhavana jer su im na listama bila uglavnom stara, potrošena lica, pa su ispisali svoju listu želja.

     Tako je jedina umirovljenička čestitka otišla Plenkoviću. Po­bjednicima i treba čestitati. U čestitki je pisalo i da ih podsjećamo kako je udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći u RH pao ispod 38 posto, da više od polovice umirovljenika prima miro­vinu nižu od hrvatske linije siromaštva koja iznosi 2.485 kuna, da je previše kontejner-umirovljenika, poniženih i prevarenih.

     Izrazili smo nadu da će nova Vlada pronaći načina da po­veća mirovine i uvede pravednije usklađivanje s rastom plaća, a svakako bi trebalo uvesti i novi model obiteljskih mirovina. Zatražili smo prijenos vlasničkih prava nad domovima za starije i nemoćne na županije i Grad Zagreb i još puno toga što bi se trebalo naći na dnevnom redu savjetodavnog tijela Vlade, Na­cionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Jer sigurnost nije samo floskula. Sigurnost ima cijenu i vraća dostojanstvo i blagostanje. Najvažnije je pravovremeno se zaštititi od onih koji se hrane vašim osjećajima nesigurnosti. Upravo to su glasači učinili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odgovara: Davor Šmuljić, dipl. pravnik

 

Otac sklon oporukama

Pitanje: Nedavno mi je otac vlastoručno pisanom oporukom ostavio sve svoje nekretnine veće vrijed­nosti. Nažalost, moje zadovoljstvo nije dugo trajalo jer mi se jedan od braće, ne znajući za očevu oporu­ku koju je sačinio u moju korist, pohvalio da je otac prije nekoliko godina kod javnog bilježnika napravio oporuku njemu i sestri u korist. Čak je oporuku poh­ranio kod bilježnika da je čuva sve do njegove smrti. Zanima me koja je oporuka jača: da li ona koju je sastavio u korist brata i sestre te je kod javnog bilje­žnika ovjerio i pohranio ili moja oporuka koja nije ov­jerena od strane javnog bilježnika, ali je sastavljena znatno kasnije? (I. M, Karlovac)...

Read more...

 

Odjednom postao dužan drugom

Pitanje: Obzirom da sam odlučio izgraditi veći građevinski objekt, sklopio sam ugovor o zajmu s meni poznatim zajmodavcem. Ugovorom smo odre­dili visinu zajma, rok vraćanja i visinu kamata, te do­govorili osiguranje vraćanja zajma. Ni jednom riječju nismo spomenuli mogućnost ustupanja potraživanja zajma nekoj drugoj osobi, pa je moje iznenađenje bi­lo veliko kada sam od zajmodavca pismeno obaviješ­ten da je svoje potraživanje iz ugovora o zajmu ustu­pio drugoj fizičkoj osobi. Moje iznenađenje i ogorče­nje je bilo tim veće što sam od prije s novim zajmo­davcem u lošim odnosima i godinama ne kontaktira­mo. Smatram da je za ustupanje mojih obveza iz zaj­ma bila potrebna moja suglasnost, a mene nitko nije tražio da prihvatim novog zajmodavca. Mogu li se us­protiviti novonastaloj situaciji i tražiti da se ugovor što se tiče stranaka ne mijenja, odnosno da zajmo­davac ostane isti? (M. V, Vrbovec)...

Read more...

 

Odvjetnik nije smio pročitati ugovor?

Pitanje: Prije duže vremena sklopila sam s drugom osobom Ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ugovor je sastavljen, ovjeren i potpisan u uredu javnog bilježni­ka, uz kojeg je bio nazočan odvjetnik druge strane. Atmosfera prilikom sastavljanja i potpisivanje ugovo­ra je bila ležerna, a javni bilježnik i odvjetnik su proči­tali ugovor, te je tom prilikom stankama rečeno koje su pravne posljedice sklapanja takvog ugovora. Ne sjećam se tko je i što govorio o ugovoru, no naknad­no sam saznala da samo javni bilježnik ima pravo pročitati ugovor i upozoriti na pravne posljedice ugo­vora, no koliko se ja sjećam i odvjetnik druge strane je govorio o ugovoru i posljedicama sklapanja istoga. Molim Vas da mi odgovorite da li je i odvjetnik druge strane ovlašten pročitati ugovor i upozoriti strane na posljedice sklapanja ugovora? (J.B, Ploče)...

Read more...

 

Zauvijek izgubljena imovina

Pitanje: Kao davatelj uzdržavanja, sklopio sam Ugovor o doživotnom uzdržavanju s jednom starijom osobom, kojoj sam i prije pomagao. Ugovorom je predviđeno da nakon njene smrti veći dio imovine pripadne meni, uz uvjet da je uzdržavam. Tijekom iz­vršavanja ugovora naš međusobni odnos je postajao sve bolji tako da je primateljica uzdržavanja obećala da će i preostali dio svoje imovine poslije njene smr­ti pripasti meni. To je u nekoliko navrata izjavljivala pred drugim osobama, no nikada nije o tome sastav­ljen pravno važeći dokument. Nakon njene smrti shvatio sam da sam pogriješio što njezina obećanja o preostalom dijelu imovine nisam stavio na papir i tako se osigurao da će njezino usmeno obećanje bi­ti provedeno. Imovina koja je ugovorom o doživot­nom uzdržavanju pripala meni je nesporna, te sam je već proveo u zemljišnim knjigama. Međutim, na sudu su mi rekli da preostali dio imovine ne mogu uknjižiti kao svoje vlasništvo jer mi nedostaje pravna osnova. Molim Vas da me savjetujete mogu li što naknadno učiniti. (M.O, Novi Vinodolski)...

Read more...

 

Borba za stićenikovu imovinu

Pitanje: Već duže vremena skrbnik sam osobi ko­joj je oduzeta poslovna sposobnost, o kojoj brinem daleko više nego što je to moja obaveza. S obzirom da će takvo stanje vjerojatno duže trajati, zanima me mogu li s osobom o kojoj skrbim sklopiti ugovor o do­životnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Utoliko više, što se pojavilo više zainteresiranih osoba koje bi htjele sklopiti ugovor s mojim štićenikom jer posjeduje znatnu imovinu, koja je predmet interesa više osoba, pa kruže oko njega kao kopci. (K. L., Sikirevci)...

Read more...