PREPORUKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE

Dopustite obiteljskim umirovljenicima pravo na rad!

 

      Nakon brojnih nastojanja umi­rovljeničkih udruga za proši­renje prava na rad umirovlje­nika i na obiteljske umirovljenike, konačno je i Pučka pravobranitelji- ca u svojem godišnjem izvješću za 2019. godinu uputila Ministarstvu rada i mirovinskog sustava prepo­ruku da izradi prijedlog izmjena Za­kona o mirovinskom osiguranju koji

će korisnicima obiteljske mirovine omogućiti rad uz primanje mirovi­ne, a zaposlenim korisnicima najni­že mirovine da ju nastave primati. SUH je uputio i zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti takvog isključenja obiteljskih umirovljeni­ka iz kruga onih koji imaju pravo na rad, ali novi ministar Aladrović pravi se da ne čuje.