PLESOM PROTIV SAMOĆE

Disko za starije od 65

     Diljem Južne Koreje otvoreno je oko tisuću dnev­nih diskoteka koje su namijenjene isključivo za osobe starije od 65 godina. Riječ je o projektu koji je organizirala tamošnja vlada, a s ciljem da smanji negativne učinke samoće, ali i demencije u zemlji u ko­joj udio starijih u populaciji rapidno raste.

     Starije osobe u diskotekama tako uživaju u plesu i dobro se zabavljaju nakon desetljeća napornog rada, zaboravljajući barem na trenutak na probleme sa zdravljem i nedostatkom novca.