UVODNA RIJEČ

Zašto nas Plenković ne voli?

     Koga voli Plenković? Odgovor je kratak: povlaštene i bogate. Hajdemo vidjeti što je taj civilizirani, elo­kventni i samoljubivi premijer učinio u dvije godine svoga mandata. Definitivno ga uopće nije briga za umi­rovljenike, ni najstarije, ni stare, ni nove, novije ili buduće. Tih 1,41 milijun stanovnika koji su mirovine stekli teme­ljem rada ili solidarnosti (invalidske, obiteljske) naprosto ga ne zanima, osim malog postotka onih čije su mirovine više od prosječne plaće. Tako je u njegovoj „prvoj sveo­buhvatnoj" poreznoj reformi samo 1,4 posto bogatih umirovljenika dobilo povećanje mirovina od tri do 3.000 kuna, a 98,6 posto, poglavito siromaha, poreznom refor­mom nije dobilo ni kune.

     Zatim je odlučio pokazati zube svome „lijevom" pret­hodniku Milanoviću, koji je mirovine više od 5.000 kuna stečene po posebnim propisima 2014. godine„podrezao" za deset posto. Sramota, kaže Plenković, pa je u maniri vr­log Superhika svim tim jadnim povlaštenim mirovinskim bogatašima vratio od početka godine tih deset posto.

     I onda je odlučio da je nepovoljno što se usklađivanje mirovina po posebnim propisima uvjetuje uzastopnim rastom BDP-a, pa je provedena unifikacija usklađivanja mirovina prema općem i posebnim propisima, naravno u korist povlaštenih.

     Pa je prihvaćen čitav niz poboljšica prava hrvatskih branitelja i njihovih članova obitelji, uvedena naknada za nezaposlene branitelje, te povećana najniža mirovina za 0,4989 kuna za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereni­teta Republike Hrvatske u borbenom sektoru. K tome im je smanjio uvjet dobi za odlazak u mirovinu. Sve suprotno onome što preporuča Europska komisija.

     Istodobno taj naš europeizirani premijer nije niti jed­nom spomenuo kako čak 52,5 posto običnih umirovlje­nika prima mirovine niže od hrvatske linije siromaštva, niti da su samo u zadnjih osam godina mirovine zaosta­le za rastom plaća za 14 posto. Nije rekao kako njih oko 200.000 prima mirovine niže od 1.000 kuna. I ostao je gluh na zahtjeve umirovljeničkih udruga da se uvede mi­nimalna mirovina.

     No, Plenković je radosno prihvatio podršku Glasnovi- ća koja je koštala oko 200 milijuna kuna, nakon čega se „slučajno otkrilo" u HZMO-u kako ima novca za isplatu duga za nešto manje od 7.000 pripadnika HVO-a i čla­nova njihovih obitelji. No nisu rekli - vjerovali ili ne, da taj novac nije iz proračuna već iz radničkog mirovinskog fonda!

     I još malo o povlaštenima koji su u mirovine išli doku- pom „dobi", pa su masovno slani u prijevremene mirovi­ne, uz dokup kod privatnog trgovačkog društva „Royal - međugeneracijska solidarnost", koja je, pak, sav taj novac zamračila. No, Plenković je i tu radosno prihvatio saborsku podršku Hrelje i time praktički nacionalizirao dug privat­ne firme te preuzeo dugove i buduće obveze. Čak 3.860 osiguranika Royala je tako ušlo u povlaštene s troškom od 1,5 milijuna kuna mjesečno do kraja 2020. godine.

     I tako taj rastući paketić s više od 175.000 posebnih i povlaštenih umirovljenika Plenkovića košta više od 6 mi­lijardi kuna godišnje, dok mu je preskupo povećati miro­vine onima koji su odradili i po 40 godina radnog staža za manje od dvije tisuće kuna mirovine mjesečno!

     Sad čekamo da marni premijer nacionalizira i poveće gubitke obveznih mirovinskih fondova, te im dodijeli mi­rovinski dodatak od 27 posto. Kad je bal, nek' je bal!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                           IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

                                         ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.         

                             ZA SREDIŠNJI URED, PODRUŽNICE I POVJERENIŠTVA SUH-a

           

Ukupno ostvareni

 

 PRIHODI              

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta prihoda

2015.

2016.

Index

 

 

 

 

 1.-12.mj.            

     1.-12. mj.

 

1.

3111            

Prihodi od distribucije glasila                    

14.023

         19.075   

    136,03 

2.

3112            

Prihodi od usluga                                  

215.873

        197.470                

      91,47

3.

3211            

Prihodi od članarina                            

400.621

        399.811   

      99,80

4.

34                

Prihodi od imovine, kta                          

1.669

            1.088    

      65,19

5.

35                

Prihodi od donacija                            

955.118

    1.011.766    

    105,93

6.

36                  

Ostali prihodi

133.919

        197.647  

    147,59       

 

 

UKUPNO PRIHODI                              

1.721.223

    1.826.857  

    106,14

 

RASHODI

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta rashoda

2015.

1.-12. mj.

2016.

1.-12. mj.

Index

 

1.

41

Plaće za redovan rad

            

         22.308

 

2.

424            

Naknade osob. izvan rad. od. 

      534.921

      461.293

      86,24

3.

425

Rashodi za usluge

      345.733

      550.017

     159,09

4.

426

Rashodi za materijal i energ.

        88.382

        85.957

       97,26

5.

429

Ostali rash(član.osig.reprez)

      342.615

      295.795

       86,34

6.

431            

Amortizacija                           

          7.970 

          7.028

       88,18

7.

443                

Ostali financ.rashodi(proviz)

       177.206 

      177.544

     100,19

8.

45                  

Donacije                              

       226.006 

      201.483

       89,15

9.

46                  

Ostali nespomenuti rashodi

           4.308 

        12.891

     299,24    

 

 

UKUPNO RASHODI                               

   1.727.142

    1.814.316

     105,05

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK                                                 

                                                                       MANJAK             

 

 

5.919    

12.541 

 

 

            

  

Sastavila

M. Šimičić                                                                                                            Predsjednica

Zagreb, 24.02.2017.                                                                                          Jasna Petrović