UVODNA RIJEČ

ODOSMO K VRAGU

Samo su Bugari siromašniji od nas

Piše: Jasna A. Petrović

     Hrvatska ubrzano raste. Hrvatskoj je BDP samo ne­što niži od procijenjenog. Svi kažu da nam dobro ide. A mi pitamo tko su to svi?

Mi kažemo da odosmo k vragu.

     Prije nepune dvije godine Sindikat umirovljenika Hrvatske je pokrenuo Peticiju protiv siromaštva starijih osoba i prikupljeno je 26.000 potpisa. I tada, a mnogi i sada, tvrdili su kako furamo katastrofičnost, iako smo po siromaštvu starijih na bili na 4. mjestu od EU zema­lja. Prateći statističke pokazatelje, najavili smo da ćemo uskoro završiti na drugom mjestu, iza Bugarske, jer je čak i Rumunjska krenula u poduzimanje mjera protiv si­romaštva i razvojne programe.

     Pa eto, prešli su nas. Sada smo druga zemlja po si­romaštvu u EU. Hrvatska se prema podacima za 2016. nalazi na 59 posto prosjeka Europske unije BDP-a po stanovniku te se tako izjednačila s Rumunjskom, a lošija je jedino Bugarska.

Što se tiče stvarne individualne potrošnje koja po­kazuje blagostanje kućanstava, tu nas Rumunjska nije dostigla, već prestigla.

     Tako je 2013. godine stvarna individualna potrošnja u Rumunjskoj bila na 54 posto prosjeka EU-a, da bi proš­le godine dosegnula 63 posto.

S druge strane, Hrvatska je prošle godine bila na 59 posto, jednako kao i 2013. godine.

     Da, odosmo k vragu. Nekad vrlo siromašna Rumunj­ska sada nam postaje uzorom. Pa zašto je tako? Što nas je to zakucalo o dno?

Eto nama i četvrtog ministra rada i mirovinskog su­stava u godinu i pol, a da nijedan nije prstom maknuo. Sve neki "stručnjaci" koji se uče vladati. Imunolog Mrsić je pokvario sve stoje mogao, neurologinja Šikićje pala s Marsa, Ćorić bi ipak radije bio ministar zaštite okoliša i energetike. Uzrujali su ga sindikalisti i umirovljenici, ekološki aktivisti su valjda miroljubiviji. U sada nam u duhu takve izvrnute logike za ministra rada i penzionera došao Pavić, čija biografija ukazuje da je po zanimanju meteorolog i oceanograf. Blago nama.

     Padamo ekonomski i socijalno. Tonemo s ljudskim pravima. Jadno smo društvo koje ne voli svoje stare, a ponižava ranjive. Društvo iz kojeg iseljavaju mladi. Društvo koje je pogubilo svoje vrijednosti

 

 

 

 

 

 


 

 

                                           IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

                                         ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.         

                             ZA SREDIŠNJI URED, PODRUŽNICE I POVJERENIŠTVA SUH-a

           

Ukupno ostvareni

 

 PRIHODI              

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta prihoda

2015.

2016.

Index

 

 

 

 

 1.-12.mj.            

     1.-12. mj.

 

1.

3111            

Prihodi od distribucije glasila                    

14.023

         19.075   

    136,03 

2.

3112            

Prihodi od usluga                                  

215.873

        197.470                

      91,47

3.

3211            

Prihodi od članarina                            

400.621

        399.811   

      99,80

4.

34                

Prihodi od imovine, kta                          

1.669

            1.088    

      65,19

5.

35                

Prihodi od donacija                            

955.118

    1.011.766    

    105,93

6.

36                  

Ostali prihodi

133.919

        197.647  

    147,59       

 

 

UKUPNO PRIHODI                              

1.721.223

    1.826.857  

    106,14

 

RASHODI

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta rashoda

2015.

1.-12. mj.

2016.

1.-12. mj.

Index

 

1.

41

Plaće za redovan rad

            

         22.308

 

2.

424            

Naknade osob. izvan rad. od. 

      534.921

      461.293

      86,24

3.

425

Rashodi za usluge

      345.733

      550.017

     159,09

4.

426

Rashodi za materijal i energ.

        88.382

        85.957

       97,26

5.

429

Ostali rash(član.osig.reprez)

      342.615

      295.795

       86,34

6.

431            

Amortizacija                           

          7.970 

          7.028

       88,18

7.

443                

Ostali financ.rashodi(proviz)

       177.206 

      177.544

     100,19

8.

45                  

Donacije                              

       226.006 

      201.483

       89,15

9.

46                  

Ostali nespomenuti rashodi

           4.308 

        12.891

     299,24    

 

 

UKUPNO RASHODI                               

   1.727.142

    1.814.316

     105,05

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK                                                 

                                                                       MANJAK             

 

 

5.919    

12.541 

 

 

            

  

Sastavila

M. Šimičić                                                                                                            Predsjednica

Zagreb, 24.02.2017.                                                                                          Jasna Petrović