UVODNA RIJEČ

Uzmi svoju mjeru

Piše: Jasna A. Petrović

     Prema Global AgeWatch Indexu za 2015. zemlje koje vole svoje starije su, redom, Švicarska, Norveška, Šved­ska, Njemačka i Kanada. Najgore su, pak, Afganistan, Malavi, Mozambik, Zapadna Obala i Pakistan. Hrvatska je bila na sramotnom 67. mjestu po ekonomskom standardu i sigurnosti. Sada bi bila među zadnjih dvadesetak na svijetu.

     S 50 posto mirovina ispod hrvatske linije siromaštva i svakom trećom osobom starijom od 65 godina u zoni ri­zika od bijede, prihvatili smo kao da je normalno da stari­ce i starci kopaju po kantama za smeće i vise iz kontejnera dohvaćajući plastične boce za otkup. Dvadeset plastičnih boca dnevno i eto pola kruha i pola litre mlijeka!

     Smanjili smo svoju mjeru i prihvatili poniženje. Osim po društvenim mrežama, za onih jedva deset posto infor­matički pismenih starijih osoba s mobitelima, nigdje više nema glasa o generaciji sakupljača boca. Ne samo da su smanjili svoju mjeru, već su je i prihvatili. Prihvatili su da unuku kupe čokoladu za rođendan i sv. Nikolu, a ne toliko potrebne cipele ili školski tablet. Prihvatili su da se više ne posjećuju s rodbinom i prijateljima, jer nije pristojno odla­ziti u posjet bez kave ili cvijeća. Prihvatili su da im televizija zamijeni kazalište i koncerte, osim ako ih ne ulove da ne plaćaju pretplatu. Tada ni to.

     Mladi odlaze iz Hrvatske jer ne prihvaćaju mjeru koju im je odredila vladajuća elita. Stariji ostaju jer više nisu konku­rentni na tržištu rada, i jer su prihvatili mjeru svoje bijede.

     Pa koja je onda mjera prava za tebe? Sa čime se trebaš usporediti? Ako je 2.180 kuna hrvatska linija siromaštva, trebaš li biti sretan što si među 50 posto onih koji imaju mi­rovine više od te linije? Ili je za tvoju mjeru presudno ako imaš mirovinu višu od prosječne od 2.318 kuna?

     Ne, uzmi globalnu mjeru. Prema procjeni objavljenoj na stranici numbeo.com četveročlanoj obitelji u Zagrebu za normalan život mjesečno potrebno je 14.600 kuna i to bez podstanarine. Mjesečni troškovi za jednu osobu iznose, dakle, 4.300 kuna.    Prosječna plaća u Zagrebu je 6.972 kune, a prosječna mirovina u glavnom gradu iznosi 2.463 kune. Dakle, 65 posto umirovljenika u Zagrebu ima mirovine niže od potrebnih troškova za normalni život prema svjetskim kriterijima, ali i od europskog modela izračuna linije siro­maštva (60 posto medijana neto plaće).

     Neka vam bude muka, neka se razljutite i postanete bijesni, no svoju mjeru postavite na svjetsku i europsku razinu. Očekujte od svoje domovine da vam osigura 4.300 kuna prihoda mjesečno, pogotovo ako ste odradili 40 godi­na radnog staža. Imate na to pravo. Zahtijevajte to.

 

 

 

 

 

 


 

 

                                           IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

                                         ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.         

                             ZA SREDIŠNJI URED, PODRUŽNICE I POVJERENIŠTVA SUH-a

           

Ukupno ostvareni

 

 PRIHODI              

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta prihoda

2015.

2016.

Index

 

 

 

 

 1.-12.mj.            

     1.-12. mj.

 

1.

3111            

Prihodi od distribucije glasila                    

14.023

         19.075   

    136,03 

2.

3112            

Prihodi od usluga                                  

215.873

        197.470                

      91,47

3.

3211            

Prihodi od članarina                            

400.621

        399.811   

      99,80

4.

34                

Prihodi od imovine, kta                          

1.669

            1.088    

      65,19

5.

35                

Prihodi od donacija                            

955.118

    1.011.766    

    105,93

6.

36                  

Ostali prihodi

133.919

        197.647  

    147,59       

 

 

UKUPNO PRIHODI                              

1.721.223

    1.826.857  

    106,14

 

RASHODI

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta rashoda

2015.

1.-12. mj.

2016.

1.-12. mj.

Index

 

1.

41

Plaće za redovan rad

            

         22.308

 

2.

424            

Naknade osob. izvan rad. od. 

      534.921

      461.293

      86,24

3.

425

Rashodi za usluge

      345.733

      550.017

     159,09

4.

426

Rashodi za materijal i energ.

        88.382

        85.957

       97,26

5.

429

Ostali rash(član.osig.reprez)

      342.615

      295.795

       86,34

6.

431            

Amortizacija                           

          7.970 

          7.028

       88,18

7.

443                

Ostali financ.rashodi(proviz)

       177.206 

      177.544

     100,19

8.

45                  

Donacije                              

       226.006 

      201.483

       89,15

9.

46                  

Ostali nespomenuti rashodi

           4.308 

        12.891

     299,24    

 

 

UKUPNO RASHODI                               

   1.727.142

    1.814.316

     105,05

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK                                                 

                                                                       MANJAK             

 

 

5.919    

12.541 

 

 

            

  

Sastavila

M. Šimičić                                                                                                            Predsjednica

Zagreb, 24.02.2017.                                                                                          Jasna Petrović