UVODNA RIJEČ

Drhturavo pismo premijeru

Piše: Jasna A. Petrović

     Gospodo iz Vlade, hvala vam što ste nam preko svoje glasno­govornice objasnili da volite drhtavi rukopis kad vam o pro­blemima pišu obični građani, jer vam tako ispada uvjerljivije i spremniji ste pomoći. Ne zamjerite što ću uzeti drhturavi font na mom starom kompjutoru, jer imam artritis na rukama, pa ne mogu pisati drukčije nego drhtavo, ali to bi onda vama bilo predrhtavo, pa bi mogli pomisliti da je riječ o glumi, a moj problem je stvaran.

     Mislim, mogla sam ja uzeti u ruke TOZ olovku i stari papir na crte i pisati ručno drhtavo, ali onda to možda ne biste uspjeli pročitati, a meni je jako važno da ovo pročitate, potvrdite da ste primili i poduz- mete nešto konkretno.

Čudi me da premijer koji u Briselu govori na pet jezika da bi svi znali kako je pametan, ovdje preferira drhtavi rukopis, mada moja prijateljica Mara veli da je to zato da bi sam sebi pokazao kako je moćan i može upravljati sudbinama kmetova.

     Nemojte zamjeriti što spominjem kmetove, jer upravo ovih dana ide u isplatu novo mirovinsko usklađivanje, pa ćemo opet slušati sa­mohvale kako su za vašega mandata umirovljenicima potekli med i mlijeko, kao nikad u zadnjih osam godina napaćene Lijepe Naše. A ja sam uzela pročitati članak 88., stavak 4. Zakona o mirovinskom osiguranju da sama vidim koliko ćemo dobiti. „Stopa usklađiva­nja aktualne vrijednosti mirovine koja se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine određuje se u visini razlike između stopa godišnjeg rasta mirovina određene prema stavku 5. ovoga članka i stope usklađivanja AVM utvrđene šest mjeseci prije toga dana pre­ma stavku 3. ovoga članka". Zvuči užasno komplicirano. Došao je i susjed Pero i lijepo smo izračunali da je ukupno usklađenje u 2017. iznosilo 2,75% (0,65 + 2,10), a godišnje stope rasta su 3,9% za plaće i 1,1% za cijene.

     Čitala sam da umirovljeničke udruge traže da se mirovine uskla­đuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa, a to bi onda izno­silo 3,9%, jer su toliko porasle plaće. No vaši matematičari su nam izračunali porast od samo 2,75 posto, što znači zaostatak od 1,15 posto na rast plaća. Opet šepamo za plaćama. No, vi ne date nikakvo povećanje mirovina, pa vam zato drhturavo pišem ovu molbu da to dozvolite.

     Ako sam dobro razumjela, nama će sada mirovine biti usklađene za 0,94 posto, a to znači da će onaj umirovljenik koji ima prosječnu mirovinu od 2.318 kuna dobiti 21,8 kuna, a 55 posto svih umirovlje­nika manje od toga, od „medeka" na više. Je li mi dobra matematika, Premijeru, na svih vaših pet jezika? To se odnosi na kmetove, na onih milijun i 140 tisuća običnih umirovljenika. Među njima je samo 1,4 posto bogataša koji imaju penzije više od 6.000 kuna. A koliko će dobiti vaši prijatelji iz privilegiranih kategorija, primjerice saborski zastupnici? Tih 175 tisuća od kojih ih čak 18,5 posto ima penzije više od prosječne plaće, a rast će im i dalje - oni će dobiti najmanje 100 kuna. A oni koji imaju mirovine od 30.000 kuna, dobit će usklađenje od oko 300 kuna.

     I tako će ovi bogati rasti, a mi kmetovi ćemo padati. Do dna. Do siromaštva široke ruke. Do vaše širokogrudne bijede namijenjene nama.

 

 

 

 

 

 


 

 

                                           IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

                                         ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2016. DO 31.12.2016.         

                             ZA SREDIŠNJI URED, PODRUŽNICE I POVJERENIŠTVA SUH-a

           

Ukupno ostvareni

 

 PRIHODI              

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta prihoda

2015.

2016.

Index

 

 

 

 

 1.-12.mj.            

     1.-12. mj.

 

1.

3111            

Prihodi od distribucije glasila                    

14.023

         19.075   

    136,03 

2.

3112            

Prihodi od usluga                                  

215.873

        197.470                

      91,47

3.

3211            

Prihodi od članarina                            

400.621

        399.811   

      99,80

4.

34                

Prihodi od imovine, kta                          

1.669

            1.088    

      65,19

5.

35                

Prihodi od donacija                            

955.118

    1.011.766    

    105,93

6.

36                  

Ostali prihodi

133.919

        197.647  

    147,59       

 

 

UKUPNO PRIHODI                              

1.721.223

    1.826.857  

    106,14

 

RASHODI

Red.br   

Račun iz rač.plana      

Vrsta rashoda

2015.

1.-12. mj.

2016.

1.-12. mj.

Index

 

1.

41

Plaće za redovan rad

            

         22.308

 

2.

424            

Naknade osob. izvan rad. od. 

      534.921

      461.293

      86,24

3.

425

Rashodi za usluge

      345.733

      550.017

     159,09

4.

426

Rashodi za materijal i energ.

        88.382

        85.957

       97,26

5.

429

Ostali rash(član.osig.reprez)

      342.615

      295.795

       86,34

6.

431            

Amortizacija                           

          7.970 

          7.028

       88,18

7.

443                

Ostali financ.rashodi(proviz)

       177.206 

      177.544

     100,19

8.

45                  

Donacije                              

       226.006 

      201.483

       89,15

9.

46                  

Ostali nespomenuti rashodi

           4.308 

        12.891

     299,24    

 

 

UKUPNO RASHODI                               

   1.727.142

    1.814.316

     105,05

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA - VIŠAK                                                 

                                                                       MANJAK             

 

 

5.919    

12.541 

 

 

            

  

Sastavila

M. Šimičić                                                                                                            Predsjednica

Zagreb, 24.02.2017.                                                                                          Jasna Petrović