UVODNA RIJEČ

Tko nam je „smjestio" Covid dodatak?!

Piše: Jasna A. Petrović

     Kad Vučić već po drugi put od početka pandemije daje Covid dodatak građanima i umirovljenicima Srbije, onda hrvatska oporba govori kako je on mudar populist koji je i socijal­no osjetljiv. Međutim, kad hrvatska Vlada, nakon godinu dana pritisaka umirovljeničkih udruga za isplatom takvog dodatka i hrvatskim umirovljenicima, nakon svakotjednih pregovora s umi­rovljenicima, konačno usvoji odluku o isplati, gle oporbe kako skače na pravedničke stražnje noge i udara po takvoj mjeri koja će makar jednokratno olakšati težak životni standard najranjivije starije populacije!

     Prvi skače na noge junačke znameniti Krešimir Beljak, čelnik Hrvatske seljačke stranke, te glasno ustvrdi kako će taj dodatak dobiti ljudi s velikim njemačkim mirovinama, jer kaže da će najviši dodatak dobiti ljudi koji imaju male hrvatske, a velike inozemne mirovine, što nije točno.

     S druge strane, šef Bloka Umirovljenici Zajedno Milivoj Špika putem priopćenja straši umirovljenike kako će primanjem do­datka više izgubiti nego dobiti što također nije točno.„Pitanje je koliko će umirovljenika zbog nekoliko kuna ili nekoliko stotina kuna kojima prelaze cenzus izgubiti pravo na policu dopunskog zdravstvenog ili izgubiti neka druga prava i hoće li Covid dodatak biti zaštićen od ovrha?" Sve to pita Špika koji nije primijetio kako su sve takve nevolje izpregovarane i utanačene.

     Možda ćete reći da nisu namjerno preokrenuli istinu, no i onaj tko je u poslu nemaran, brat je onome koji ruši.

Treći se obznanio saborski zastupnik Hrvatske stranke umi­rovljenika koja je dijelom sudjelovala u zahtijevanju isplate Covid dodatka, tvrdeći kako je taj iznos puno manji od onog koji je on tražio, no dopušta da će umirovljenicima koji žive od niskih mi­rovina barem malo pomoći?! Halo,„barem malo"? Šesto milijuna kuna i 850 tisuća umirovljenika su male brojke?

     A onda Hrelja kaže kako je to sitnica jer je taj „novac ionako osiguran u proračunu, i to milijardu i 200 milijuna kuna, pa se Vlada nije pretrgnula". Drugi pak političar kaže da je to sve no­vac iz Europske unije, iako je to zapravo umirovljenički novac iz budžeta, namaknut većim dijelom preniskom stopom zadnjeg usklađivanja od samo pola posto. I tako se, nakon koronavirusa i cjepiva, nižu teorije zavjere i u vezi Covid dodatka.

     Glupost je udaljena samo par klikova kompjutorskim mišem. Sve više ljudi vjeruje u stvari koje su se do jučer smatrale nevi­đenim glupostima. Nije to samo bizarno, već je i izuzetno opa­sno za demokraciju. A naposljetku, takve gluposti nanose i bol, nesigurnost, strah, pokreću ljude u paniku, trk, ili ih zamrznu na mjestu. Negativni pogled na život nije samo gubljenje vremena, već i ozbiljan propust biti odgovornom osobom. Dečki, saberite se i radujte se s onima kojima je Covid dodatak olakšao barem jedan dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GRAD ZAGREB


 

KOZARI BOK I PUTEVI: Važnost besplatne pravne pomoći

     Sindikat umirovljenika Hrvatske je 11. studenog 2020. proveo četvrto de­žurstvo u novoosnovanoj podružnici SUH-a Kozari bok i putevi za sve zainteresi­rane starije osobe i umirovljenike u sklopu projekta Grada Zagreba „Putujuće pravno savjetovalište“, kojeg su vodili pravnici iz Pravnog savjetovališta SUH-a Ante Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca. Na radionici se okupilo dvadeset osoba, a odmah u uvodu predsjednica novoosnovane podružnice Zinka Mujezinović naglasila je važnost besplatne

pravne pomoći i njezine dostupnosti svima.

     Uvodni dio kao i kod svih radionica iz tog ciklusa usmjeren je na poticanje su­dionika na raspravu i postavljanje pitanja koje muče njih i njihove najbliže – prijatelje, susjede, poznanike. Od mnogobrojnih pita­nja valja istaknuti pitanje opoziva oporuke, nemogućnost potraživanja prava na nužni dio kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju te dokazivanje izvanbračne za­jednice. Dežurstvo je završilo uz prigodnu zakusku i druženje.


 

PODSLJEME: Novo, staro vodstvo

     Podružnica SUH-a Podsljeme održa­la je Izvještajno-izbornu skupštinu 1. prosinca 2020. telefonskim pu­tem. Članovi su jednoglasno usvojili sve prijedloge i materijale. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog kandidata za novo rukovodstvo podružnice, te je ono osta­lo isto.      

Predsjednik je i dalje Ivan Ročić, potpredsjednik Josip Kovačić, tajnica Lji­ljana Putak, blagajnik Patalen Stjepan, član predsjedništva Stjepan Horvatić, predsjednica Nadzornog odbora Darinka Kršić, članovi Nadzornog odbora Mirko Cebić i Ivan Pilatuš.


 

MIROŠEVEC: Gdje živjeti u starosti?

     Treće po redu pravno dežurstvo u sklopu projekta „Putujuće pravno savjetovalište" je održano 3. studenog 2020. u Podružnici SUH-a Miroševec gdje se okupilo dvadesetak starijih osoba i umirovljenika. U pozitivnom ozračju prisutni se nisu libili komentirati, pitati te komunicirati s pravnim sa­vjetnicima SUH-a. Predsjednik podružnice Zvonko Malnar je upozorio da se za uređenje imovinskopravnih odnosa treba dobro raspitati prije potpisivanja bilo kakvih dokumenata, a ne poslije kad je kasno. Malnar je pozvao sve okupljene da prošire riječ među članovima o mogućnostima dobivanja besplatnih pravnih savjeta u Pravnom savjetovalištu SUH-a.

     Prisutni su pravilno shvatili opasnost potpisivanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju uz opće pitanje - pa zašto takav ugovor uopće i postoji? Što samo ukazuje da niti tzv. laici ne vide smisao u zakonodavnom rješenju Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad je očito on opasan za primaoca uzdržavanja, na što SUH upozorava već godinama. Dežurstvo je trajalo više od sat vremena, a nakon toga u neformalnom druženju uz prigodno osvježenje postavljena su mnoga pitanja, pr­venstveno vezana uz smještaj u domovima za starije osobe.


 

Studentski grad: Skupština u najaktivnijoj ZG podružnici

     Dana 13. listopada 2020. godine u za­grebačkoj Podružnici Studentski grad održana je redovna Izvještajno-izborna skupština SUH-a na kojoj je bio prisutan 31 od 35 delegata. Nakon himne i minute šutnje za preminule članove i hrvatske bra­nitelje, predsjednica podružnice Snježana Živčić otvorila je skupštinu, te pozdravila nazočne članove-delegate i prisutne goste, predsjednicu povjereništva SUH-a Zagreb Biserku Budigam i predsjednicu SUH-a Ja­snu Petrović.

     Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. godinu su dostavljeni svim delegatima u pisanom obliku tjedan dana ranije, te su na sjednici jednoglasno usvojeni, baš kao i program rada za 2020. godinu. Jednoglasno je izabrano i novo/staro vodstvo, na čelu s predsjednicom Snježanom Živčić, koja je predložena i za članicu Predsjedništva SUH-a, dok je Stevo Živčić predložen za predsjed­nika Povjereništva SUH-a Zagreb. Nakon reizbora Snježana je zahvalila prisutnima na povjerenju te kazala da će i dalje nastojati provoditi raznovrsne programe, kako bi se svatko od nnjih pronayšao u nekoj aktivnosti.

     Na kraju su se okupljenima obratile i Biserka Budigam, koja je pohvalila rad ove Podružnice i zaželjela im puno uspjeha u daljnjem radu, te Jasna Petrović, koja je konstatirala da je ovo najbolja zagrebač­ka podružnica te je sve prisutne izvijestila o naporima SUH-a za poboljšanje života umirovljenika. Kao mali znak pažnje svaki je delegat na kraju dobio čokoladu.


 

OPOROVEC: Štetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

     Drugo u nizu pravnih dežurstava održano je 28. listopada 2020. godine u Podružnici Oporovec, gdje se okupilo pet­naestak osoba starije životne dobi koji su imali brojna pitanja. Predsjednik SUH-a Oporovec Marijan Jardas je uvažavajući cilj projekta pozvao sve prisutne da postavljaju pitanja, a zbog prijateljskog ozračja pojedinci su se osjećali ugodno te su pred svima bez ustručavanja pitali o svojim pravnim problemima, znajući da mogu imati povjerenja.

     Najvažniji zaključak s dežurstva bio je da se ugovor o do­smrtnom uzdržavanju definitivno treba izbjegavati jer je izrazito štetan jer može osobu ostaviti bez imovine, ali i skrbi, zbog čega mnogi završe na prosjačkom štapu i odbačeni. Za svaki slučaj dani su i brojevi telefona Pravnog savjetovališta SUH-a na koje se mogu javiti svi oni koji traže privatnije okruženje i ne žele sa svima dijeliti svoje pravne slučajeve, ali i da prisutni proslijede te brojeve ostalim članovima i prijateljima koji imaju pravna pitanja.

     Time Pravno savjetovalište SUH-a širi krug osoba koji mu se obraća i samim time se više i kvalitetnije štite interesi starijih osoba i umirovljenika. Prisutne je osobito zanimalo kako kva­litetno raspolagati imovinom u starijoj dobi - kako funkcionira zakonsko nasljeđivanje, što s oporukom i nužnim dijelom, da li potpisati ugovor o uzdržavanju i slično.