UVODNA RIJEČ

Mijenjam bocu za staž

Piše: Jasna A. Petrović

     Znate li koliko plastičnih boca vrijedi jedna godina mirovinskog staža hrvatskog umirovljenika? Sitnicu od 167 boca. Prosječna je mirovina u prosincu 2020. godine iznosila 2.566,56 kuna, a cijena jedne povratne plastične bočice je pola kune. Kad tu„sarmu" podijelite s prosječnih 30 godina i 9 mjeseci staža koliko je za tu mirovinu odradio prosječni hrvatski umirovljenik, dobijete točno 83,5 kuna po godini radnog staža. A onda to podijelite s pola kune po bočici, i eto onog famoznog broja od 167 boca. Ako ste bili nesretnoga usuda, pa ste imali nižu plaću od prosjeka, onda vam se priznala samo najniža mirovina, pa vam godina staža iznosi samo 69,42 kune ili bijednih 139 bočica.

     Sada bi neki pametnjaković rekao kako je onda bolje cijeli život skupljati boce po kantama za smeće i kontejnerima, nego odraditi više od tri desetljeća, pa onda i ovako i onako - skupljati boce za preživljavanje. Tako je to u zemlji u kojoj 61 posto svih umirovljenika imaju mirovine niže od hrvatske linije siromaštva od 2.710 kuna.

     Dok se umirovljenici iz većine europskih zemalja raduju umirovljenju, u Domovini je to trenutak za pa­niku. S razlogom. Europska je zamjenska neto stopa mirovine 2018. iznosila 52 posto. Naime, toliki je udjel od svoje vlastite zadnje plaće prosječni umirovljenik dobio s prvom mirovinom. Međutim, u Hrvatskoj je taj iznos bio samo 39,1 posto, daleko manje od 70,9 posto u Bugarskoj ili 56,1 posto u Mađarskoj, ili pak 79,5 po­sto u Italiji i 76,5 posto u Austriji. Tamo samo sklizneš u mirovinu i malo presložiš prioritete, dok u      Hrvatskoj tim danom za većinu počinje borba za goli opstanak. Tako je bilo 2018., a sada početkom 2021. je taj udjel prosječne neto mirovine u prosječnoj neto plaći pao na samo 37,4 posto. I dalje pada, jer će i najnovijim uskla­đivanjem mirovina od oko nula posto, realna vrijednost mirovina nastaviti opadati. S pandemijom utoliko više i brže, strmoglavo prema dnu.

     I dok za svjetske bogatune znamo koliko su se omastili u godini pandemije, jer njihovo je bogatstvo poraslo za 27,5 posto, u Hrvatskoj se ti podaci skrivaju od javnosti. A kako i ne bi kad se sve politike, a posebno porezne, vode u korist bogatih da budu još bogatiji, a socijalne razlike bujaju daleko od oka, daleko od srca. Shvaćanje da su siromašni i bogati jednaki pred smrću počiva na zabludi. Siromašni i bogati nisu jednaki pred smrću, nego tek nakon smrti. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GRAD ZAGREB


 

STUDENTSKI GRAD: Pet minuta druženja promijenilo raspoloženje

     U Mjesnom odboru Studentski grad se na dan potresa 29. prosinca 2020. godine putem WhatsApp mreže u roku od dva sata odazvao ve­liki broj građana te se prikupilo pokri­vača, vreća za spavanje, deka, grijalica, odjeće i obuće te prehrambenih artikala koji su odmah kamionom odvezeno na banijsko područje, kako bi se što prije pomoglo potrebitima. Među mladima u ovoj akciji bilo je i članova SUH-ove po­družnice Studentski grad koji su željeli dati svoj doprinos.

     Obzirom da se sa članovima uglav­nom kontaktira putem društvenih mre­ža, jer još nije dopušteno druženje u prostorijama, članovi se uglavnom pri­državaju mjera. Većinom odlaze u pri­rodu na planinarenje, te pješačenje na sportskom centru, gdje manji broj članova, sklonih hoda­nju, prehoda i do 5 km, narav­no kada to vrijeme dopušta.

     S obzirom da se epidemi­ološka situacija malo pobolj­šala, željelo se dati podršku, kao i prethodnih godina, zdravstveno edukativnoj ak­ciji „Dan crvenih haljina" ko­jima se noseći crveno želi podići svijest o specifičnosti­ma moždanog udara u žena, upozoriti na pogubne poslje­dice zanemarivanja simptoma i potre­bu promjena načina života.

      Samo pet minuta druženja na otvo­renom ispred Mjesnog odbora dok se fotografiralo svima je stavilo osmijeh na lica. Jedan od članova je imao rođen­dan te je okupljene počastio krafnama i pićem pa se u njegovu čast i nazdravilo. Živio naš gospodin Valent Mikolaj.

Snježana Živčić


 

Zagreb:  Edukacija aktivista

      U dvorani Radničkog doma u Zagrebu 11. prosinca 2020. u sklopu projekta Grada Zagreba„Ugovori o uzdržavanju - informativna kampanja" održana je radionica za edukaciju aktivista SUH-a, na kojoj se okupilo dvadesetak starijih osoba, predstavnika svih zagrebačkih podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Strogo su se poštovale epidemijske mjere. Radionicu je održao pravnik iz Pravnog savjetovališta SUH-a Ante Kupre- šak, koji je okupljene educirao o razlikama između ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

      Kuprešak je naglasio kako starije osobe nikada ne bi smjele potpisati ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, jer tim činom imo­vina automatski prelazi na uzdržavatelja, za razliku od ugovora o doživotnom uzdržavanju, kada imovina na uzdržavatelja prelazi tek nakon smrti korisnika uzdržavanja. Kazao je kako je SUH više puta zatražio da se ukine institut ugovora o dosmrtnom uzdrža­vanju, jer je riječ o legaliziranoj pljački starih ljudi, te je zabilježen velik broj slučajeva kada su ljudi nakon njegovog potpisivanja završili na cesti. Svi prisutni dobili su i upute na što se mora paziti prilikom sastavljanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa se tako preporučuje da se u ugovor unese što više podataka o ob­vezama koje uzdržavatelj mora ispuniti, a najvažniji savjet je da se prije potpisivanja osobe konzultiraju s pravnicima.

     Svi prisutni dobili su i letak s objašnjenjima razlike ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, na kojem su i upute i korisni savjeti koji će spriječiti prijevare prilikom potpisivanja ugovora o doživotnom uzdržavanju. Te letke, kao i znanje stečeno na ovoj edukaciji prisutni članovi zagrebačkih podružnica SUH-a dijelit će dalje svojim članovima u podružnicama, svojim starijim susjedima i prijateljima, što će sigurno smanjiti broj prevarenih umirovljenika i starijih osoba.

Igor Knežević


 

KOZARI BOK I PUTEVI: Važnost besplatne pravne pomoći

     Sindikat umirovljenika Hrvatske je 11. studenog 2020. proveo četvrto de­žurstvo u novoosnovanoj podružnici SUH-a Kozari bok i putevi za sve zainteresi­rane starije osobe i umirovljenike u sklopu projekta Grada Zagreba „Putujuće pravno savjetovalište“, kojeg su vodili pravnici iz Pravnog savjetovališta SUH-a Ante Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca. Na radionici se okupilo dvadeset osoba, a odmah u uvodu predsjednica novoosnovane podružnice Zinka Mujezinović naglasila je važnost besplatne

pravne pomoći i njezine dostupnosti svima.

     Uvodni dio kao i kod svih radionica iz tog ciklusa usmjeren je na poticanje su­dionika na raspravu i postavljanje pitanja koje muče njih i njihove najbliže – prijatelje, susjede, poznanike. Od mnogobrojnih pita­nja valja istaknuti pitanje opoziva oporuke, nemogućnost potraživanja prava na nužni dio kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju te dokazivanje izvanbračne za­jednice. Dežurstvo je završilo uz prigodnu zakusku i druženje.


 

DONJA DUBRAVA: Dokazivanje izvanbračne zajednice

     Peto, ujedno i posljednje dežurstvo u sklopu projekta Grada Zagreba „Putujuće pravno savjetovalište“, održano je 13. studenog u podružnici Donja Dubrava. Zbog eskalacije pandemije koronavirusa okupio se manji broj od uobičajenog na radionicama, tek desetak umirovljenika i starijih osoba. Pred­sjednica podružnice Albina Benčec dodatno je poticala raspravu među okupljenima, uz suradnju s pravnim savjetnicima SUH-a.

     Osobito je vladalo zanimanje oko dokazivanja izvanbračne zajednice, a na pitanja iz te teme detaljno je odgovarao pravnik Ante Kuprešak. Dežurstvo je završilo uz ugodnu zakusku i druženje te poziv za još radionica, druženja i aktivnosti koji starijim osobama i umirovljenicima nedostaju u ovim kriznim vremenima. Svih pet dežurstava koji su bili predviđeni projektom bili su pun pogodak, jer su umirovljenici i starije osobe u zagrebačkim podružnicama SUH-a dobili odgovore na brojna pitanja i pravne dileme, kao i savjete koje će moći prenositi dalje svojim prijateljima.


 

PODSLJEME: Novo, staro vodstvo

     Podružnica SUH-a Podsljeme održa­la je Izvještajno-izbornu skupštinu 1. prosinca 2020. telefonskim pu­tem. Članovi su jednoglasno usvojili sve prijedloge i materijale. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog kandidata za novo rukovodstvo podružnice, te je ono osta­lo isto.      

Predsjednik je i dalje Ivan Ročić, potpredsjednik Josip Kovačić, tajnica Lji­ljana Putak, blagajnik Patalen Stjepan, član predsjedništva Stjepan Horvatić, predsjednica Nadzornog odbora Darinka Kršić, članovi Nadzornog odbora Mirko Cebić i Ivan Pilatuš.