UVODNA RIJEČ

Povratak u doba nestašica

Piše: Igor Knežević

     Svi umirovljenici još se sjećaju vremena socijalizma kada su zbog nestašice goriva jedan dan smjeli voziti samo automobile s parnim, a drugi dan s neparnim brojem tablica. Ili kad u trgovinama nije bilo banana, toalet papira i mnogih drugih proizvoda, što je često bila posljedica zamrzavanja cijena. Takav slučaj je danas u Kini, gdje su unatoč visokom rastu cijene ugljena, komunističke vlasti odlučile to­talno zamrznuti cijene struje za građane, te je posljedično došlo do nestašice i redukcija struje u dvije trećine kineskih provincija.

     Čeka li i nas scenarij tapkanja u mraku i paljenja svijeća ili hodanja po kući s dekama preko leđa jer nam ne radi grijanje? Možda se neki sjećaju i kad su kao djeca satima s roditeljima igrali,,gore-dolje", kako bi se ugrijali. Ovakav kineski scenarij vrlo vjerojatno nećemo doživjeti. Ali posljedice povećanja cijena za one najugroženije - umirovljenike, bit će slične. HEP naime predlaže povećanje cijene struje za 58 posto, a opskrbljivači plinom najavljuju da će od 1. travnja podići cijene od 59 do 86 posto, iako Vlada za sada uporno odbija tako visoke postotke rasta. Mnoge će taj cjenovni udar dodatno osiromašiti, zbog čega se od vlasti očekuje da mjerama ublaži najavljujuća poskupljenja struje i plina i njihove posljedice.

      Cijene većine proizvoda, pa tako i hrane na koju umirovljenici troše najveći dio svog budžeta, su i ovako zbog poskupljenja energenata u svijetu otišle jako gore, a poskupljenjem računa za struju i plin samo se stavlja „točka na i". Većina umirovljenika neće se moći ni grijati ni hladiti, ali ni hraniti. Usklađivanje mirovina ne prati dovoljno ni rast cijena, niti rast plaća, pa nam samo ostaje nada da će Vlada pronaći mehanizme kojima će ograničiti ovaj rast cijena.

     Ministar gospodarstva najavljuje smanjivanje PDV-a na energente kao jednu od mjera za spas. Eto, gle čuda, sada se PDV može smanjivati kad su svi ugroženi, a kad 700 tisuća umirovljenika živi godinama ispod linije siromaštva od 2.927 kuna, to nije razlog da im se umanje računi ili povećaju mirovine. Iako su najbrojnija dobna skupina, starije osobe nisu toliko zanimljive vladajućima, što su, ruku na srce, i sami dijelom krivi, jer se unatoč velikom glasačkom potencijalu, nikad nisu uspjeli ujediniti za vlastitu dobrobit. Dakako, to ne amnestira ni Vladu.

     Nerealno je očekivati da će Vlada uspjeti značajnije spriječiti rast svih cijena, tako da će se umirovljenici i ostali siromasi morati poslužiti starim dobrim trikovima - vlastita redukcija struje i zavrtanje ventila na radijatorima, posjećivanje susjeda koji imaju upaljeno grijanje, vožnja u krug u sredstvima javnog prijevoza, hodanje po trgovinama i šoping centrima, dakako samo razgledavajući i grijući se, jer nemaju novca za kupnju.

      „Ponekad mislimo kako siromaštvo znači samo biti gladan, gol i beskućnik. Najveće siromaštvo je kad si nepoželjan, nevoljen i nikog nije briga za tebe", mudra je misao Majke Tereze, koja se nažalost često ocrtava u našem društvu, jer su mnogi umirovljenici i starije osobe ostavljeni na milost i nemilost moderne otuđenosti čovjeka, kada često ni prvog susjeda nije briga kako ti je, a kamoli državu. Ne čudi stoga što su mnogi umirovljenici primorani dodatno raditi, bilo na crno ili ne, kopati po kontejnerima tražeći boce. Ne čudi ni činjenica da oko 40 posto svih samoubojstava u Hrvatskoj počine osobe starije od 65 godina. Njih, očito, nije za to briga...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

15. SKUPŠTINA SUH-A

Borbeno i u novom mandatu

 

Pozivamo li vas na ulice?

Ne pozivamo, jer tamo već jesmo: skupljamo hranu na tržnicama i plastične boce po kantama za smeće

     Na 15. Skupštini Sindikata um­irovljenika Hrvatske, koja je održa­na 29. rujna 2016. u Domu sindika­ta grafičara u Zagrebu pod sloganom „NE siromaštvu, DA dostojanstvu!” oku­pilo se više od 100 predstavnika SUH-a iz cijele Hrvatske.   Izabrana su nova tije­la upravljanja, koja će nastaviti s borbom protiv siromaštva i ekonomske zlouporabe umirovljenika i starijih osoba, te su potvrđene buduće smjernice rada. Skup­štini su nazočili brojni domaći i strani gosti, a tom su prigodom uručena i priz­nanja SUH-ovim utemeljiteljima, partneri­ma i podružnicama. Za glazbeni dio sve­čanosti bio je zadužen zbor Turopoljska zvona, koji već 20 godina djeluje pri po­družnici SUH-a Velika Gorica.

     Na početku Skupštine, predsjednica SUH-a Jasna Petrović pozdravila je sve predstavnike i goste, te zahvalila zboru Turopoljska zvona koji je otpjevao himnu. Zamolila je da se minutom šutnje oda po­čast bivšem predsjedniku SUH-a Ivanu Nahtigalu, kao i svim članovima SUH-a i drugim starijim osobama koje su preminu­le u razdoblju između 12. i 15. Skupštine.

     Nakon otvaranja 15. Skupštine, Petro­vić je posebno pozdravila Milivoja Boro- šu, jedinog nazočnog od tri živa utemelji­telja SUH-a (doživotni počasni predsjed­nik Juraj Ivanković i Mladen Komorski su bili odsutni), kao i sve uvažene goste, među kojima su bili: glavni tajnik Matice umirovljenika Hrvatske Ivan Banek, pred­sjednik   Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedran Dragičević, izaslanik generalne tajnice FERPA/Europske federacije umirovljeni­ka i starijih osoba Livio Melgari, predstav­nici Sindikata talijanskih umirovljenika SPI-CGIL iz regija Friuli Venezia Giulia i Veneto Luciano Del Rosso i Danilo Toccane, predsjednik Sindikata upokojencov Slovenije Konrad Breznik, zamjenik predsjednika Udruženja Saveza penzio­nera Srbije Živomir Tešić, Radmila Stjepanović iz Sindikata penzionera BiH, predsjednik Hrvatske stranke umirovljeni­ka Silvano Hrelja, predsjednik Bloka um­irovljenici zajedno Milivoj Špika, pred­sjednik Stranke umirovljenika Lazar Gruj- ić, predsjednik HDZ-ova Odbora za rad Boris Kunst, zamjenica Pučke pravobraniteljice RH Lidija Lukina Kezić, zamjeni­ca v.d. ravnatelja HZMO-a Jadranka Pe- rasić, pomoćnica ravnatelja HZZO-a Jas­na Pap, i dosadašnji predsjednik Nacio­nalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe Ante Gavranović.

     Nakon pozdravljanja brojnih gostiju, Jasna Petrović je predstavnicima dala na usvajanje poslovnik i dnevni red Skupšti­ne, a zatim je predložila radno predsjed­ništvo na čelu s Vladimirom Buršićem, te Matom Obradovićem, Antom Mandićem i Jasnom Petrović kao članovima.

HDZ za dijalog

     Predstavnicima i gostima pročitano je pozdravno pismo Carle Cantone, gene­ralne tajnice FERPA-e/Europske federa­cije umirovljenika i starijih osoba, u kojem prenosi svoje čestitke, te naglašava kako je SUH od samog početka prepoznao svoje europsko poslanje, što ga čini uz­orom za sve sindikate umirovljenika na europskoj sceni. Stoga je uvjerena da će FERPA i SUH, s punom predanošću za­jedno sudjelovati u inicijativama za zašti­tu prava umi-rovljenika i starijih osoba u Hrvatskoj i Europi.

     Uslijedio je izbor radnih tijela skupšti­ne: Verifikacijska komisija, Kandidacijska komisija, Komisija za zaključke itd.

Boris Kunst, predsjednik Odbora za rad HDZ-a, pohvalio je aktivnosti umi­rovljeničkog sindikata, kao i smjernice u programu, te izrazio nadu da će se zajed­ničkim snagama one ipak realizirati. „Naj­ranjivija skupina u Hrvatskoj su stariji lju­di, od kojih 25 posto njih živi u siromašt­vu. Sigurno da će nova vlada morati više izdvajati za mirovine i socijalnu zaštitu. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je u svom programu istaknuo da mirovine mo­raju rasti, jer su premale.

„Predlažemo koncept nacionalne soci­jalne mirovine za one koji ne primaju mi­rovinu, a njih je oko 60.000. Umirovljeni­cima koji su prerano otišli u mirovinu omogućit će se povratak na tržište rada” - napomenuo je i zaključio kako je stav HDZ-a da se bez dijaloga sa socijalnim partnerima ne donose nikakvi programi.

     Aktivan rad SUH-a pohvalio je i Vedran Dragičević, potpredsjednik SSSH, koji je naglasio kako nikada nije bio na mlađoj skupštini, jer su SUH-ovci aktivni i mladi duhom. „Poznato je u svijetu da umirovljenici prosvjeduju uz radnike. Vi ste najbolji i najljepši cvijet u sindikalnom pokretu. U svim trenucima formiranja vla­da, nama je teško, zato je moja poruka vama danas: Zajedno smo jači!”

     Na važnost umirovljenika ukazao je i Krešimir Sever, čelnik Nezavisnih hrvat­skih sindikata, koji je napomenuo da sin­dikati, upravo zbog onoga što jesu, ne mogu zaboraviti svoje umirovljenike - lju­de koji su stvarali njihove tvrtke i organi­zacije. „Za sobom ste ostavili svoj rad i osobne vrednote. Mi nastavljamo na onim mjestima na kojima ste vi stali. Dru­štvo se danas okrenulo novim vrijednos­tima. Kao što rad nije roba, tako ni čovjek koji radi nije roba. Otuda i proizlazi dos­tojanstvo svakog umirovljenika i um­irovljenice. Vi ste naša budućnost i drago mi je što surađujemo”.

     Na suradnju sa SUH-om je ponosan i Silvano Hrelja, čelnik Hrvatske stranke umirovljenika, unatoč tome što stavovi SUH-a i HSU-a nisu uvijek bili podudarni.

     „Ja razumijem sindikalnu borbu, ali razli­ka između sindikata i političara jest u to­me što mi moramo imati prioritete i saču­vati svoju političku poziciju da bismo nas­tavili djelovati. Ako drugi mirovinski stup bude ovako funkcionirao, on će propasti, stoga molim sindikalne čelnike da se ukl­juče u ovu borbu. Jer, ako oni nemaju jasni izričaj, ja neću tražiti da se on ukine ili zamrzne” - poručio je.

Umirovljenici su na izborima glasali protiv sebe

     Predsjednik Bloka umirovljenici zajed­no Milivoj Špika istaknuo je da će se za umirovljenike izboriti samo ona osoba ko­ja je spremna izgubiti i svoju političku po­ziciju. „Na ovim izborima su umirovljenici glasali protiv sebe, za smanjenje mirovi­na, za to da se ide u mirovinu sa 67 godi­na, da se mirovina ne poveća za 15 pos­to. Drugi mirovinski stup klasična je prije­vara. Idemo se suprotstaviti. Ja sam za to da idemo zajedno!” Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić pozdravio je skupštinu i založio se za suradnju.

     Lidija Lukina Kezić, zamjenica Pučke pravobraniteljice, zahvalila je SUH-u i Jasni Petrović što su prepoznali njihov rad i djelovanje i pomogli Uredu da shva­te problematiku starijih osoba. „Mi smo na vaš poticaj osnovali jedno tijelo unutar Ureda koje se bavi problemima starijih osoba. Čvrsto podržavamo vaš rad i pro­gram. Obratit ćemo se Hrvatskom saboru daljnjim preporukama i nadamo se da će­mo imati podršku te krenuti u realizaciju zajedničkih ideja”.

     Ivo Banek, glavni tajnik Matice umi­rovljenika Hrvatske, čestitao je SUH-u na dosadašnjem radu i napomenuo kako je suradnja SuH-a s Maticom bila dobra, ali da uvijek može biti i bolja.

     Ante Gavranović, bivši predsjednik Nacionalnog vijeća za umirovljenike i sta­rije osobe, ukazao je na važnost socijal­nog dijaloga između Vlade i umirovljeni­ka te izrazio nadu da će se Vijeće što pri­je formirati kako bi se zdušno borilo za prava starijih osoba.

     Jadranka Perasić, zamjenica ravnate­lja HZMO-a, napomenula je kako je su­radnja HZMO-a i SUH- a na visokoj razi­ni, te poželjela SUH-ovcima dug život, uspješan rad i veće mirovine.

     Jasna Pap, zamjenica ravnatelja HZZO-a za pravne poslove, ocijenila je dosadašnju suradnju sa SUH-om vrlo us­pješnom zahvaljujući Jasni Petrović. Svim umirovljenicima je poželjela dobro zdravlje i dug život.

Siromaštvo stanuje i diljem regije

     Livio Melgari, izaslanik Carle Cantone, glavne tajnice FERPA-e, prenio je njezi­ne osobne pozdrave, kao i pozdrave Iva­na Pedrettija, glavnog tajnika SPI CGIL- a. Ispričao je prikladnu priču o stogodišnjacima u Japanu kojima su na sveča­nom obilježavanju Dana starijih osoba prvo poklanjali srebrne zdjelice, pa kad im je broj porastao, manje srebrne zdjeli­ce, a danas, kada ih ima čak 30 tisuća, vlada razmišlja da im pokloni simbolične plastične zdjelice. „Tako se ponašaju i europske vlade prema našim mirovina­ma. Ako ne želimo da naše mirovine iz­gube na vrijednosti, trebamo nastupati udruženo s radnicima. FERPA je s mladi­ma potpisala sporazum za nastavak bor­be za zaposlenje, plaće i uplaćivanje do­prinosa, naglasio je Melgari i upozorio na izbjegličku krizu i važnost solidarnosti, uključenja i integracije emigranata. Izla­ganje je završio mišlju kako je zajednička vodilja umirovljenika i radnika, mladih i starijih, borba protiv siromaštva, za inte­graciju i jedinstvo.

     Luciano Del Rosso, predstavnik SPI CGIL regije Friuli Venezia Giulia, pohva­lio je višegodišnju suradnju s istarskim SUH-om, uz napomenu kako su imali brojne zajedničke inicijative. „Unatoč ekonomskoj krizi koja je zahvatila, ne sa­mo Hrvatsku, već i Italiju, uspjeli smo održati prekograničnu suradnju. Nije bilo lako, no zajedno smo uspjeli pokrenuti razne značajne inicijative”.

     Dannilo Toccane, predstavnik SPI CGIL regije Veneto, naglasio je kako podupire SUH-ov slogan skupštine „NE si­romaštvu, DA dostojanstvu!” jer je to zna­čajna poruka, posebice u vrijeme krize. „U Italiji doživljavamo vrlo intenzivno raz­doblje.     Nakon 10 godina sindikalne borbe upravo je potpisan važan sporazum iz­među SPI CGIL-a i talijanske vlade. Prih­vaćeni su naši zahtjevi i u iduće tri godi­ne 6 milijardi eura bit će utrošeno u korist sadašnjih i budućih umirovljenika.” I hr­vatskim je umirovljenicima zaželio slične dogovore s budućom vladom.

     Radmila Stjepanović iz Sindikata penzionera u BiH, pohvalila se odličnom suradnjom s umirovljeničkim sindikatima u regiji, posebice sa SPI CGIL-om koji im puno pomaže u radu. Zaželjela je SUH-u dobar rad i odabir pravih ljudi ko­ji će dalje uspješno voditi SUH. Konrad Breznik, predsjednik Sindikata upokojencov Slovenije, naglasio je kako su se u Sloveniji, gdje je najniža mirovina oko 620 eura, pojavili problemi sa siromašt­vom starijih. „Želim ukazati na sramotno usklađivanje mirovina u Sloveniji od sa­mo četiri posto. Na mirovinu od 500 eu­ra to iznosi 2 eura mjesečno, što je ne­znatno povećanje. Predsjednik Vlade iz­javio je da Vlada nema sredstava za ve­će mirovine. Stoga, moramo biti odlučni­ji i borbeniji u zaštiti naših prava. SUH i Sindikat upokojencov Slovenije imaju is­te probleme, stoga moramo zajednički nastupati.”, dodao je Breznik, očito po­taknut izvještajem o mizernim hrvatskim mirovinama i simboličnim usklađiva­njem.

     Živomir Tešić, zamjenik predsjednika Udruženja sindikata penzionera Srbije, pozdravio je suradnju s regionalnim sin­dikatima umirovljenika. Posebno se za­hvalio Jasni Petrović što im je pomogla da postanu članovi FERPA-e. Istaknuo je kako su oni mlada organizacija, koja pos­toji tek tri godine, no uspjeli su se afirmi­rati i predstaviti kao jedina organizacija koja se bori za prava umirovljenika. „Pri­je godinu i pol dana doživjeli smo udar na mirovine, čime su one smanjene za 10 do 20 posto.     Napravili smo vlastito istraživa­nje o tome kako je smanjenje mirovina utjecalo na život naših umirovljenika. Osim siromaštva, istraživanje je, naža­lost, pokazalo i degradaciju starijih. Pre­ko 80 posto njih štedi na hrani, lijekovima i zdravstvenim uslugama, a bilježimo i porast smrtnosti umirovljenika 20 do 25 posto.”

Stari kao teret

     Podnoseći izvještaj o radu SUH-a iz­među 2012. i 2016. godine, Jasna Petro­vić je prvo čestitala utemeljiteljima Milivoju Boroši, Juraju Ivankoviću i Mladenu Komorskom, jer su osnovali sindikat dav­ne 1992. godine u povijesno vrlo breme­nito vrijeme. Govoreći o tome po čemu je SUH u posljednje četiri godine prepoznat u javnosti, istaknula je na prvom mjestu borbenost i stručnost.

     „Sudjelovali smo u prosvjedima, skup­ljali potpise za Peticiju „Glasam protiv si­romaštva starijih osoba”, dijelili letke pred Saborom, borili se za ekonomska prava i protiv zlostavljanja starijih. Pre­poznati smo kao borci za ukidanje dru­gog mirovinskog stupa. U novim članica­ma EU-a takav se model raspao, a Češ­ka, Slovenija i Srbija ga nisu ni prihvatile. Oko 50 milijardi kuna je praktički oduzeto iz prvog mirovinskog stupa i proračuna, a nas starije nazivaju teretom i balastom društva, dok banke kamatare državu” - poručila je Petrović i dodala da već goto­vo godinu dana hrvatska vlada nije omo­gućila umirovljenicima da suodlučuju kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe.

     Od raznih zakonskih inicijativa, poseb­no je naglasila trogodišnju borbu s ban­kama da učine nešto tako temeljno - ša­lju obavijest o ovrhama/ustegama iz mi­rovine, ali i brojne druge: „Tražili smo uvođenje socijalne mirovine, ali toga još uvijek nema. Borili smo se za ukidanje dosmrtnog ugovora, ali zakon ne štiti sta­rije od prijevara. Uspjeli smo progurati zakonske izmjene da osobe starije od 65 godina ne moraju plaćati liječnički pre­gled za produljenje vozačke dozvole” - is­taknula je Petrović, koja je skraćeno izlo­žila vrlo obiman izvještaj o četverogodiš­njem radu.

     Kao glavne programske aktivnosti, spomenula je sudjelovanje u Nacional­nom vijeću za umirovljenike i starije oso­be, Pravno savjetovalište SUH-a, informi­ranje putem mjesečnog glasila SUH-a Glasa umirovljenika, inicijative za zakon­ske izmjene, apele ili prosvjedna pisma državnom vrhu, posebice u vezi zdrav­stvene i mirovinske reforme. Zatim je na­vela borbu protiv siromaštva kroz Peticiju „Glasam protiv siromaštva starijih oso­ba”, predizborne zahtjeve umirovljeničkih udruga političkim strankama za očitova­nje, te konferencije i okrugle stolove po­put „Starenje i društvena akcija” i „Rizični aspekti drugog mirovinskog stupa”. Ta­kođer, Petrović je istaknula višedesetljetno članstvo u Savezu samostalnih sindi­kata Hrvatske (SSSH), angažiranost na europskoj razini kroz Europsku federaci­ju umirovljenika i starijih osoba (FERPA), ali i na regionalnoj razini kroz vrlo uspješ­nu suradnju s talijanskim sindikatom SpI- CGIL i zemljama u okruženju.

     Od važnih projekta i kampanja navela je „Zaustavimo zloupotrebu starijih osoba”, „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbje­ći rizike pri upravljanju mirovinom”, „Insti­tucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva” i „Program vo­lonterske skrbi za starije osobe.”

     Posebno je više puta naglasila kako se glavni dio djelovanja SUH-a odvija svakod­nevno u radu s članovima u ograncima, podružnicama i povjereništvima, gdje se organiziraju brojne aktivnosti, predavanja, tribine, radionice, izleti, odlasci u toplice, posjete starijim i oboljelim članovima, kreativni tečajevi, mjerenja tlaka i šećera u krvi, plesna i ina druženja, zborovi, sportske aktivnosti i natjecanja...sve ono što čini život starijih osoba kvalitetnijim i dostojanstvenim.

Nitko se ne osvrće na umirovljenike

     Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Grbavac podnio je izvještaj o radu Nad­zornog odbora u razdoblju između dvije skupštine u kojem je naglasio činjenicu kako su sva materijalno-financijska pos­lovanja SUH-a izvršena u duhu pozitivnih zakonskih propisa. Izvještaj o radu Statutarne komisije podnio je Vjekoslav Goru- pić, jer je predsjednik Statutarne komisije Milan Tomičić bio spriječen zbog bolesti.      Naglasio je kako je Statutarna komisija zaključila da se cjelokupna izborna aktiv­nost u pogledu izbora tijela upravljanja nižih razina, kao i kandidatura za tijela upravljanja na razini SUH-a, odvijala u skladu s odredbama Statuta.

     Izvještaj Verifikacijske komisije podnio je predsjednik Božo Duras, koji je izvi­jestio kako Skupštini prisustvuje 67 pred­stavnika, odnosno 78 posto od ukupnog broja od 86 pozvanih predstavnika, što predstavlja kvorum i 15. Skupština SUH­a može pravovaljano donositi odluke i zaključke.

     U raspravi o podnesenim izvještajima su sudjelovali član Predsjedništva SUH-a i voditelj sektora za mirovinsku reformu Ivo Marjanović, predsjednik podružnice SUH-a Čakovec Andrija Fileš i Miro Jović, predsjednik podružnice SUH-a Vrgo­rac.

     Ivo Marjanović je ustvrdio je da se nit­ko od političkih stranaka ne osvrće na umirovljenike. Također, ako se ništa ne promijeni, drugi mirovinski stup će se ugasiti jer se nema od čega naplatiti drž­avni dug. Na kraju se upitao zašto bi se uopće borili kada mirovina neće biti. An­drija Fileš je istaknuo kako smatra da su umirovljenici jako puno radili, štedjeli i uplaćivali doprinose, a sada su na teret cijelom društvu.       Andrija Vučković iz Omi­ša je primijetio kako nije prezentiran iz­vještaj o prihodima i rashodima SUH-a, kao i da ne vjeruje da bi oboljeli predsjed­nik Statutarne komisije Milan Tomičić ika­da potpisao takav izvještaj, te kako sma­tra da s izvještajem nešto nije u redu. Predsjednica je na to odgovorila kako je taj izvještaj napisao Tomičić, a što se tiče financijskih izvještaja za četverogodišnje razdoblje dostavljeni su svim delegatima, a Vučković je sudjelovao na zadnjoj sjed­nici Predsjedništva kad je raspravljan.

Za nove obiteljske mirovine

     Po završetku rasprave svi podneseni izvještaji prihvaćeni su većinom glasova. Potom je jednoglasno dana razrješnica predsjednici SUH-a, potpredsjednicima SUH-a, Predsjedništvu SUH-a, Nadzor­nom odboru SUH-a i Statutarnoj komisiji SUH-a. Član Statutarne komisije Vjeko­slav Gorupić je podnio kratku informaciju o ovjeri Statuta, čiji je konačan tekst jed­noglasno usvojen od strane svih pred­stavnika.

     0 Programu rada SUH-a 40 + za na­redno razdoblje (2016.-2020.) izvijestila je Jasna Petrović, koja se osvrnula na neke od najvažnijih aktivnosti - očuvati prvi mirovinski javni stup, ograničiti rad na određeno i druge oblike nesigurnog rada jer vode raspadu mirovinskog susta­va, zamrznuti ili ukinuti postojeći model drugog mirovinskog stupa, vratiti stopu od 20 posto za prvi mirovinski stup, uves­ti ravnomjerno plaćanje mirovinskih do­prinosa od strane poslodavaca i zaposle­nih, uvesti novi model drugog mirovin­skog stupa profesionalnih mirovina, s do­brovoljnom ili obveznom štednjom, te najnižu mjesečnu osnovicu za mirovinski doprinos izjednačiti s visinom minimalne bruto plaće.

     Posebno je važno uvesti novi model usklađivanja mirovina, minimalnu mirovi­nu, tzv. socijalnu mirovinu za starije oso­be koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, te novi model obiteljske mirovine, realizi­rati zahtjeve iz Peticije „Glasam protiv si­romaštva starijih osoba” i ustanoviti Ured pravobranitelja za starije osobe. U Pro­gramu se SUH čvrsto protivi privatizaciji zdravstvenog sustava i zdravstvenog osi­guranja, te se zalaže za očuvanje držav­nog sustava zdravstvenog osiguranja.

U raspravi se za riječ javio Srećko Ca­rić, predstavnik iz Trogira, koji je posta­vio upit hoće li se retroaktivno povisiti i tzv. pune mirovine s 41 godinom radnog staža. Jasna Petrović mu je odgovorila da to, nažalost, u postojećem zakonskom okviru nije moguće. Nakon rasprave, pro­gram rada je jednoglasno usvojen.

     Prelazeći na prijedlog Kandidacijske komisije za tijela upravljanja SUH-a, Mato Obradović je informirao predstavnike da je kandidacijske liste utvrdilo Pred­sjedništvo SUH-a i dao na glasanje hoće li biti javno ili tajno glasanje. Predstavni­ci Skupštine jednoglasno su se odlučili za javno glasovanje.

     Predsjednica Kandidacijske komisije Bruna Jovanović dala je opsežan izvješ­taj o procesu kandidature za tijela uprav­ljanja, na što je Andrija Vučković iz Omi­ša naglasio da su neki predstavnici iz Splitsko-dalmatinske županije podnijeli prigovor      Kandidacijskoj komisiji, među inim, da se krše odredbe Statuta jer pot­predsjednike bira Predsjedništvo, a ne Skupština. Mato Obradović, predsjeda­vajući te točke naglasio je kako je Skup­ština najviši organ SUH-a, pa biranje na višoj razini nije kršenje odredbi. No, pri­govor je pročitan i na sjednici Skupštine, nakon čega se odlučilo da se pristupi iz­borima novih tijela u paketu. Većinom glasova izabrano je novo rukovodstvo.

Dignite ruku koji ste zadovoljni!

     Nakon što su potvrđena sva tijela upravljanja SUH-a, skupu se obratila Jasna Petrović koja je u svom završnom govoru pozvala na borbenost i predani rad svih SUH-ovaca, te ukazala na broj­ne nepravde koje su pogodile umirovlje­nike.

„Dignite ruku svi vi koji ste zadovoljni položajem umirovljenika u Hrvatskoj. Vi­dim da takvih gotovo i nema. Kažu da ste najbogatiji u Europi, jer imate stanove; kažu da ste preskupi za državu, da vas domovina koju volite ne može više hrani­ti. Da ste joj teret. I zato vam više ne tre­ba usklađivati mirovine. Kažu da vam sa 70 godina treba oduzeti pravo glasovanja na izborima. Ne daju vam suodlučivati o vlastitoj sudbini pa više nemamo Nacio­nalno vijeće za umirovljenike i starije osobe”- upozorila je Petrović i kao mogu­će rješenje ponudila i otvorene metode borbe za svoja prava.

     „Pitaju me da li vas pozivamo na ulice. Već jesmo na ulicama, kopamo po kanta­ma. Pozivamo vas da kažemo NE siro­maštvu, a DA dostojanstvu! Vjerujte u se­be! Zajedno možemo promijeniti svijet” - poručila je za kraj Jasna Petrović.

     Dobro raspoloženje na Skupštini do­datno je podigao završni nastup „Kaubojki” iz podružnice SUH-a Studentski grad, koje su svojom zabavnom ples­nom točkom rasplesale predsjednicu SUH-a i brojne predstavnike. Dok su ne­ki plesali, drugi su pljeskom bodrili ove simpatične SUH-ovke u autentičnom iz­danju - kariranim košuljama, marama­ma, trapericama, šeširima i neizostav­nim kaubojskim čizmama. Nakon plesa svi su se požurili prema švedskom stolu u dvorani na katu, gdje se nastavilo ve­selo druženje uz slasne zalogaje i poko­ju čašicu vina. Mnogi su, uz odličnu at­mosferu, pohvalili i cjelokupni vizualni identitet Skupštine - posebice upečatlji­vu parolu u boji „NE siromaštvu, Da dos­tojanstvu” koja je bila istaknuta na glav­nom panou i na govornici, te na persnaliziranim bedževima s imenima pred­stavnika, organizatora i gostiju.

     Na velikom platnu u dvorani za vrije­me registracije predstavnici su mogli po­gledati filmove iz produkcije SUH-a „Pre­vareni i poniženi” i „ 20 godina SUH-a”, kao i odličnu PowerPoint prezentaciju „Peticija Glasam protiv siromaštva stari­jih osoba” u kojoj su se izmjenjivale broj­ne fotografije s potpisivanja ove SUH- ove Peticije iz svih krajeva Hrvatske.

     Goste i predstavnike SUH-a posebno je razveselio i poklon iznenađenja - lijepo dizajnirani i praktični Adresar Sindikata umirovljenika Hrvatske u kojem su nave­deni brojevi telefona i e-mail adrese svih podružnica, njihovih predsjednika i Župa­nijskih povjereništava SUH-a. Uz adre­sar, svaka je podružnica dobila veliku zastavu SUH-a.

     Sigurni smo da će 15. Skupština SUH-a još dugo ostati u lijepom sjeća­nju SUH-ovcima, kojima je ovo bila je­dinstvena prilika da se nakon četiri go­dine okupe, razmjene iskustva, upoz­naju nove članove, stvore ili obnove poznanstva te se na jedan dan podsje­te kako su dio jedne velike organizaci­je, koja zajedno diše i samo zajednič­kim snagama može postići glavni cilj za koji se bori - dostojanstvo svih um­irovljenika i starijih osoba!

(Maja Šubarić Mahmuljin)

 

 

URUČENO ČAK 43 PRIZNANJA

     Predsjednica SUH-a Jasna Petrović uručila je Milivoju Boroši posebno prizna­nje utemeljiteljima. Ovo priznanje za izvanredne zasluge i osobit doprinos u bor­bi za prava umirovljenika, te radu i djelovanju SUH-a od njegova osnutka, dobili su i Juraj Ivanković te Mladen Komorski koji nisu mogli nazočiti Skupštini.

     Povelju suradnje, kao posebno priznanje za suradnju i potporu SUH-u u borbi za prava umirovljenika, dobili su dugogodišnji partneri SUH-a: FERPA, SPI-CGIL Nazionale, SPI-CgiL Friuli Venezia Giulia, SPI-CGIL Veneto, Matica umirovljeni­ka Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, FNV Senioren, Hrvatski za­vod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvat­ska stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, Ured pučke pravobraniteIjice, Ante Gavranović, novinarke Anita Hrstić i Aleksandra Funes Bučar, um­irovljenički aktivist Branko Cvetković i Krešimir Sever - Nezavisni hrvatski sindi­kati.

     Spomenice 20, kao posebno priznanje za osobit doprinos u aktivnostima SUH­a kroz 20 godina borbe za prava umirovljenika, dobile su podružnice: Slavonski Brod, Vrsar, Mljet, Novi Zagreb, Centar-Zagreb, Dubrovnik, Velika Gorica, Vrbo­vec, Pazin, Roč, Podsljeme-Zagreb, Dubrava-Oporovec-Zagreb, INA-Zagreb, Udruga SUH-a Samobor, Sisak, Bjelovar, Trešnjevka Sjever-Zagreb, Đakovo, Udruga SUH-a Split, Pula, Klub vojnih umirovljenika SUH-a Zagreb, Kraš-Zagreb i Pliva-Zagreb.