UVODNA RIJEČ

Nemam za kilo breskvi

Piše: Igor Knežević

     Telefonski pozivi razočaranih umirovljenika svakodnevica su rada u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Jedan takav poziv zaprimili smo od umirovljenice Jasne J. koja nas je nazvala nedugo nakon posljednjeg usklađivanja mirovina i požalila nam se da prima samo 1.700 kuna. „Možete li ikako ove u Vladi nagovoriti da nam povise mirovine, znate, ja jedva preživljavam", krenula je gospođa staloženo.

     No, nakon par minuta nije više mogla suspregnuti suze te nam je u plaču kazala: „Godinu dana nisam kupila kilogram breskvi, jednostavno si ih ne mogu priuštiti. Kako je moguće da bivši saborski zastupnici imaju povećanje mirovine od 200 kuna, a ja 40 kuna. Možete li se vi u SUH-u izboriti da nama siromaš­nima ipak daju veće povišice, a ovima smanje", upitala nas je. Odgovorili smo joj da je naš cilj povećanje mirovina u visini 100 posto povoljnijeg indeksa rasta plaća ili cijena, ali i da redovito upozoravamo da se trebaju uvesti dodatne „povišice" za one najsiromašnije. Tu je i ozbiljan problem pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći, koji je sada na sramotnih 35,99 posto.

     Obećali smo da ćemo zatražiti i da se kao socijalna mjera prilikom usklađivanja za one koji primaju do 2.000 kuna miro­vine, a takvih je 414 tisuća prema ZOMO-u, uvede 120 posto povoljnijeg indeksa, a one do 4.000 kuna, a takvih je 550 tisuća, za 110 posto.

     Time bi se ne samo zaustavio pad udjela mirovina u plaći, već bi on nakon desetljeća konstantnog pada počeo rasti, s ciljem da za desetak godina barem dođe na 40 posto, što je i dalje mizerno, ako se usporedi s drugim zemljama EU ili okruženja, primjerice Slovenijom i Srbijom gdje je udjel oko 50 posto.

Ideja o povećanim osnovicama usklađivanja za one s nižim mirovinama nisu neutemeljene i neizvedive kako to često do­nositelji odluka u Hrvatskoj prezentiraju u javnosti pozivajući se na zakone. Slični modeli„nagrađivanja siromašnijih" već postoje u Italiji, Latviji, Portugalu, Češkoj, te su ugrađeni kao opcija u zakone, a primjerice u Austriji, Bugarskoj i Španjolskoj se već nekoliko posljednjih godina uz redovito usklađivanje isplaćuju dodatne „povišice" siromašnijim umirovljenicima.

     U doba kada se forsira privatizacija mirovinskog sustava, možemo biti sretni što smo sačuvali prvi mirovinski stup, kao i javno zdravstvo, no nikako se ne mirimo s činjenicom da više od 730 tisuća umirovljenika živi ispod granice linije siromaštva.„Ako društvo nije u mogućnosti pomoći mnogobrojnim siromasima, neće biti kadro ni spasiti malobrojne bogataše", kazao je jednom prilikom J.F. Kennedy. I doista, gomilanje siromaha nikad nije donijelo dobroga društvu, a kad-tad je dovelo i do političkih promjena. Nezadovoljstvo hrvatskih siromaha je ogromno i samo se nakuplja i nakuplja. Dok jednom ne pukne...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NACIONALNA NAKNADA U RALJAMA BANAKA

Kako do prava, kako do naknade

 

     Koliko se osoba prijavilo za nacional­nu naknadu za starije osobe u prvih mjesec dana? Koliki je ukupni iznos koji će se isplatiti za prvi mjesec (siječanj) iz državnog proračuna za tu namjenu?

     Nezaobilazni sugovornik za ova pitanja je zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavo­da za mirovinsko osiguranje Ivan Bulaja, koji podsjeća kako je HZMO zahtjeve za ostvarivanje prava na nacionalnu nakna­du za starije osobe počeo zaprimati još od 15. prosinca 2020. te je do 5. veljače 2021. podneseno ukupno 7.023 zahtjeva. Podatke o ukupnom broju osoba koje će ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe HZMO će moći dostaviti tek nakon što se obrade podaci o donesenim rješenjima o priznanju prava, jer naime ima djelomično i nepotpunih podataka.

      S obzirom na to da će prve isplate na­cionalne naknade za starije osobe prema rješenjima biti isplaćene tijekom veljače, u ovom trenutku HZMO ne može odgo­voriti na upit o ukupnom iznosu koji će se isplatiti iz državnog proračuna za mjesec siječanj 2021. godine.

Tanki odaziv

     Možemo li biti zadovoljni dosadaš­njim brojem prijava osoba, s obzirom da je u prvoj godini planirano gotovo 19.700 osoba? Naime, radna skupina za izradu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe predvidjela je tu brojku građana RH starijih od 65 godina koji bi mogli ostvariti pravo na naknadu do kraja 2021. Bulaja ocjenjuje kako s obzirom na dosadašnji broj zaprimljenih zahtjeva, smatra da je riječ o dobrom odazivu građana, posebice jer broj zaprimljenih zahtjeva kontinuirano raste.

    S obzirom da umirovljeničke udruge imaju dojam kako se nedovoljno informira starije građane o njihovim pravima, osobi­to one iz zabiti, provjerili smo u HZMO-u provode li akcije kojima se dodatno šire informacije do onih koji bi mogli ostvariti to pravo, jesu li tiskani kampanjski mate­rijali, npr. postavljeni plakati u poštama, dijeljeni letci? Koliko se usuglasila suradnja s centrima socijalne skrbi, Crvenim križem, Caritasom? Bulaja odgovara kako HZMO od prosinca 2020. kontinuirano informira građane o uvjetima za ostvarivanje prava i podnošenju zahtjeva za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Kampanja bez punog efekta

     „U tom smislu, koristimo sve dostu­pne komunikacijske alate i kanale, od medijskih objava i osiguranja gostova­nja predstavnika HZMO-a u radijskim i TV emisijama, a u suradnji s Hrvatskim radijom slušatelji su informirani u svim regionalnim programima HR-a. Nada­lje informacije se redovito objavljuju na vlastitim kanalima (internetska stranica i društvene mreže), a u svim poslovnim jedinicama HZMO-a diljem Hrvatske zainteresirani građani dodatno se in­formiraju osobno, telefonom ili putem e-pošte. Tiskani su informativni letci i plakati dostupni u svim službama/ure- dima/ispostavama HZMO-a, Centrima socijalne skrbi diljem RH te u biskupi­jama Hrvatskog Caritasa radi što bolje informiranosti starijih osoba koje žive na izoliranim područjima kako bi im, osim njihovih bližnjih, i socijalni radnici kao i volonteri mogli prenijeli potrebne infor­macije i pružiti pomoć kod podnošenja zahtjeva", zaključuje Bulaja. Informiranje zainteresirane javnosti kontinuirano će se provoditi i tijekom 2021.

     Zanimljivo je saznati iz kojih dijelova Hrvatske stiže najviše prijava, da li iz ru­ralnih područja, kako je bilo očekivano? Iznenađuje da je do sada najviše zahtje­va za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe podneseno je u Područnoj službi u Zagrebu (1.414), zatim u Područnoj službi u Osijeku (587), Područnoj službi u Splitu (539), Područ­nom uredu u Vukovaru (495) i Područnoj službi u Varaždinu (414).

     HZMO za sada nema podatke iz kojih županija dolaze korisnici koji su ostvarili pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, već će to biti dostupno nakon isplate u veljači 2021. Doista je iznenađujuće kako nema zadovoljava­jući broj prijava iz Moslavine, Banovine i Like, i izrazito siromašnih ruralnih krajeva. Možda rukovođeni lošim iskustvom sa zajamčenom minimalnom naknadom za stjecanje koje postoji vrlo isključiv imovinski cenzus, možda zato jer nemaju nikoga tko bi ih informirao ili pomogao ispuniti prijavu, nemali broj onih koji žive u najdubljem siromaštvu u kućercima, pa čak nemaju niti električni priključak ili vodu, nisu u mogućnosti prijaviti se.

Žene su najsiromašnije

     Očekivano, ipak, u ukupnom broju podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe od bijednih 800 kuna većinom su žene, čak 69 posto, dok je udio zahtjeva koji su podnijeli muškarci 31 posto. Žene imaju duži životni vijek, a s obzirom da one iz ruralnih područja u pravilu imaju neki djelić imovine neke njive ili kućerka, u pravilu do sada nisu ostvarivale stalnu socijalnu pomoć.

     Nakon upornih zahtjeva Sindikata umirovljenika Hrvatske da se korisnicima nacionalne naknade, osobito u uvjeti­ma pandemije, reduciranog broja pošta, banaka i bankomata te desetkovanog javnog prijevoza, kao i uslijed potresa u dijelovima Hrvatske, osobama koje ostvare pravo na nacionalnu naknadu omogućiti dostava mirovine poštom, i dalje odgovori iz HZMO-a i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ne obećavaju. Kako oni zamiš­ljaju da će polupokretna bakica iz zabiti bez ceste odlaziti do prvog bankomata kojih tridesetak kilometara udaljenosti kako bi podigla svoju naknadu? Očito im nedostaje socijalna osjetljivost.

     Bulaja odgovara kako je u Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe u članku 10. propisano da Nacionalnu na­knadu za starije osobe isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, putem poslovnih banaka. To što su se predstavnici umirovljeničkih udruga, Sindikata i Matice umirovljenika tijekom rada radne skupine o nacionalnoj naknadi itekako zalagali da se omogući dostava naknade poštom, nitko ne spominje, jer je Ministarstvo obećalo sve svoje naknade i mirovine dostavljati samo putem banaka. Zna se: tko je jači, taj kvači.

Jasna A. Petrović