UVODNA RIJEČ

Zemlja promatrača

Piše: Jasna A. Petrović

     Već godinama Sindikat umirovljenika Hrvatske ad­ministrira tematsku Facebook stranicu Pokret protiv siromaštva starijih osoba. Tamo dnevno „razgovara­mo" sa stotinama umirovljenika o različitim temama ve­zanima uz starije osobe. Tisuće komentara tjedno u vezi zanemarivanja starih, domova umirovljenika, prijevarama s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju...

     Svi oni prolaze mukotrpni put od informacije, preko osvješćivanja, do uloge promatrača. Isprva, pričaju poput lutaka koje naši unutarnji valovi i vanjska zbivanja vrte u svojim filmovima u kojima ne osjećamo sebe i ne živimo iz sebe. Tako smo toliko poistovjećeni s onim što se doga­đa unutar i oko nas, da gubimo svaki tračak i iskru onoga tko mi uistinu jesmo, istovremeno misleći da smo ono što iskušavamo u i oko sebe. U tom virtualnom svijetu teško je prepoznati moć promatrača, ulogu svjedoka svoga vre­mena te katapultirati sebe iz svojevrsne hipnoze koja nas je kolektivno obuzela i postati promatrači koji imaju od­mak od samih sebe.

     Eto primjera s nacionalnom naknadom za starije od 65 godina. Nezgrapna politička odluka nazvati to u po­četku nacionalnom mirovinom, donijela je brojne šumo­ve u eteru. Ako je mirovina, onda kako mirovinu mogu dobiti oni koji nisu radili i plaćali doprinose. Ako je miro­vina, onda ide iz mirovinskog fonda, onda je to krađa u ime neradnika. U toj priči soli dodaje i jedina parlamen­tarna umirovljenička stranka koja tvrdi kako treba uvesti imovinski cenzus, jer će u protivnome baš tih 800 kuna po siromahu, uglavnom ženi, dobiti bogataši s vilama i bazenima.

     I gle, kad im kažete da to nije mirovina, već socijalna potpora kakva postoji u više od stotinu zemalja u svije­tu, da ide iz državnog budžeta, a ne iz mirovinskog fonda, onda kažu da lažete i pogodujete vladajućima. Kao da su zaboravili od vlastitog siromaštva i poniženosti prepozna­ti još veće siromahe. Kao da ih obuzima opsesija i jal vlasti­tom nemoći. Ne postavljaju pitanje iz rakursa promatrača: nije problem što će netko potrebit dobiti pomoć koja mu može omogućiti da barem plaća struju, već je problem što oni sami imaju mizerne mirovine. Tako stvarnost pli­va u očaju samopercepcije vlastite bijede pa pogubljeni u mislima i emocijama, robotiziramo svoje reakcije, koje nas mahom drže u zoni destruktivnog raspoloženja i ma­lodušnosti. Tako sve postaje negativno i zlonamjerno, nepravedno i zamućeno, dok nezadovoljstvo buja do raz­mjera gubitka konstruktivne stvarnosti.

     Među hipnotiziranosti očajem većina komentira kako su za svoje sitne mirovine radili „bez veze", a, primjerice, Slavonac Dragan Džoić kaže: „Ma to je samo za uhljebe. Opet će dobit oni što imaju i previše, a stvarni ljudi koji ne­maju neće ni dobiti." I onda se na stotinu njih pojavi rari- tetni komentar Riječanke Nevenke Licul koja kratko kaže: „Groznih li komentara. Nije problem 800 kn za siromahe, već visina penzije. Pa tako napišite." Tko je to dotakao dno, a tko je učinio promatrački odmak i prepoznao problem? Tko je shvatio da dati siromašnima, ne znači oduzeti oni­ma malo manje siromašnima? Tko je prepoznao da ma­njak promatračkog rakursa rađa jal i još veći očaj i fikciju opće izloženosti ugrozi?

     Zaustavite se i recite možete li promijeniti lošu stvar­nost ako ju gledate samo crnim bojama. Neće li se i željela stvarnost pokazati kao crna i zamračena, a vi ćete izgubiti potencijal za utjecaj na promjene. Razmislite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NAMJEŠTAJU LI SE MIROVINE?

Daš mito, dobiješ penziju

Piše: Jasna A. Petrović

 

     Je li moguće da vam netko u mirovinskom "napumpa" ili smanji mirovinu? Na žalost, moguće je. S mitom ili po vezi. Dobra prijateljica mi priča kako, baš kad je nosila papire za umirovljenje, sreće prijatelja iz mladosti, slučajno zaposlenog u mirovinskom, i on ju pita koliku bi mirovinu željela imati. Toliko je i dobila.

     Posjećuje nas lani u Sindikatu umirovljenika ugledan financijaš iz HNB-a, koji je dobio rješenje o umirovljenju, ali s mirovinom umanjenom za tri tisuće kuna u odnosu na ono što je bilo u predračunu. Kad je ponovno sve izra­čunao, otišao je u mirovinsko "reklamirati" njihovu mate­matiku. I odmah su popravili, i još se lijepo ispričali. I onda se pitaš jesu li takvima kao bogati financijaš počesto odu­zimali od mirovine, kako bi dali svojim znancima ili klijen­tima za mito. Ili to ipak ide iz mirovina najsiromašnijih koji se ionako nikad ne žale? Tako smo pratitelje naše Facebook stranice „Prosvjed protiv siromaštva starijih osoba" za­molili da razmisle i kažu što misle. Stiglo je dvjestotinjak komentara, a interes za čitanje je pokazalo oko 20 tisuća korisnika te društvene mreže. Šokirani i manje šokirani umirovljenici zaključuju kako je potrebno organizirati reviziju svih mirovinskih izračuna, što danas, u vrijeme kompjutora, nije teško. Posebno smatraju da treba izvršiti provjeru svih invalidskih, braniteljskih i civilnih, mirovina, jer je tamo najviše prijevara i kriminala.

Kako do bolje penzije? Lako!

     Ovoga puta povod je konkretan, ima ime i prezime prevarantice, za sada pod inicijalima. Zadnjih dana pro­sinca 2017. zagrebačka policija prijavila je službenicu Mi­rovinskog osiguranja koja je, uz pomoć dvije posrednice, navodno primila mito od 15 osoba kojima je krivotvorila podatke o plaćama kako bi dobili veću mirovinu, objav­ljuje HINA.

     Dakle, 59-godišnja službenica Zavoda za mirovinsko osiguranje pod istragom je zbog primanja mita jer je od kraja 2013. do kraja 2015. godine uz pomoć dvije suradni­ce pronalazila ljude koji su bili zainteresirani da im se prije odlaska u mirovinu lažiraju platne liste, a ona bi im to na­pravila za mito od 1.300 do 2.000 eura.     Utvrđeno je da je povećavala mirovine za prosječno 400 do 1.400 kuna. "kao zaposlenica javne ustanove" od 12. mjeseca 2013. do 11. mjeseca 2015., posredstvom 60-godišnjakinje i 61-godišnjakinje, primila mito u iznosima od 1.300 do 2.000 eura od 15 osoba. Osim za primanje mita 59-godišnjakinja će biti prijavljena i zbog zlouporabe položaja i ovlasti i raču­nalnog krivotvorenja. Dvije posrednice policija će prijavi­ti za pomaganje u primanju mita, a prijavit će i 15 osoba koje su davale mito.

     Istražitelji su utvrdili da je šteta nastala ovim kaznenim djelima iznosila 669 tisuća kuna, no u međuvremenu je dio novca vraćen jer su mirovine korigirane nakon uprav­nog postupka. Većina reakcija iz naroda je jednostavna: prevarantica treba vratiti sav novac, potrebno je izvršiti reviziju svih njezinih predmeta gdje je ona izračunavala mirovine, te poslati je u zatvor. Jedino tako će njezine ko­lege i kolegice biti „ohrabreni" da ne prihvaćaju nemoral­ne ponude.

Dijagnoza prijevara

     No, koji su zapravo razmjeri korupcije u mirovinskom sustavu? Nema previše podataka, no poznati su slučajevi istrage lažiranja invalidskih mirovina, ali dokaza je obič­no malo, jer se kažnjavaju i oni koji daju mito. Zna se za USKOK-ove akcije Dijagnoza 1 u Splitu i Dijagnoza 2 u Osijeku, kad su tijekom 2008. i 2009. podnesene optužni­ce protiv 18 osoba (USKOK, 2011). U oba slučaja radilo se o nelegalnom stjecanju statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. U Splitu je iznos mita bio od 4.200 do 6.500 €; najveći su dio uzimali liječnik - vještak HZMO-a i liječnik - vještak u Povjerenstvu za reviziju ocjene invalidnosti pri Ministarstvu branitelja RH. U Osijeku mito je iznosilo od do 8.000 eura, a državni je budžet oštećen za 3,2 mi­lijuna kuna.   Sudsko vijeće osječkoga Županijskoga suda proglasilo je krivima sedmero od devetero okrivljenika u slučaju Dijagnoza 2, optuženih za kaznena djela zlopora­be položaja i ovlasti te za primanje mita za protuzakonito omogućivanje statusa ratnih vojnih invalida većem bro­ju osoba, oštetivši državni proračun za 3,2 milijuna kuna, te ih nepravomoćno osudilo na zatvorske kazne od šest mjeseci do sedam godina. Za potrebe ovog teksta nismo uspjeli saznati kakve su konačne pravomoćne presude.

Mirovina bez rada

      No, dobro je prisjetiti se i kako je 2012. godine lagod­no prošla djelatnica mirovinskog u Zagrebu Lidija Šimac, čija majka nikad u životu nije radila, a ipak je na njezin račun uredno stizala mirovina. U manje od tri godine do­bila je 70 prosječnih hrvatskih mirovina, više od 150.000 kuna koje nije zaradila. Kći gospođe Šimac radi u središnjoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Njezina majka mirovinu je počela primati 2007. godine, točno onaj mjesec kad joj je kći imenovana pred­stojnicom Ureda za unutarnji nadzor. Prijevara je uskoro otkrivena. Mama Šimac imala je čak i krivotvorenu radnu knjižicu pa je protiv nje podnesena i kaznena prijava.

     Finale je zbunjujući - iako je utvrđeno da gospođa Ši­mac nije trebala primati mirovinu, policijska istraga nije uspjela dokazati da je upravo njezina kći Lidija pomogla pri dobivanju lažne mirovine, pa je tako ona ostala zapo­slena, iako na drugom radnom mjestu. Lidija je kažnjena - premještajem. Maknuta je s mjesta predstojnice i stav­ljena na mjesto koordinatorice u Sektoru za ekonomske poslove. A njena majka nije nikada vratila ukradeni novac jer, kako su tada rekli u HZMO-u, nema nikakva primanja. Nazdravlje!

Nezaboravni Rubala

     Poznata je i afera bivšeg načelnika Odjela medicinskog vještačenja, poznatog i danas aktivnog narodnog zabavlja­ča dr. Drage Rubale, kao i njegovog kolege Ivana Ostoića, ovlaštenog vještaka HZMO-a iz Varaždina. Nakon Rubalina uhićenja, USKOK je 2012. pokrenuo i akciju protiv 20 oso­ba u Bjelovaru, također zbog sređivanja lažnih invalidskih mirovina. Prije toga, u srpnju 2011., jedna je zaposlenica uhićena baš u trenutku primanja mita. Radila je kao admi- nistratorica u Odsjeku medicinskog vještačenja u HZMO-u, a sa svojom prijateljicom tražila je osobe zainteresirane za odlazak u invalidsku mirovinu. Pale su u trenutku kada je jedna od njih primala 3.000 eura mita za posao koji je tre­bala obaviti. Naime, osobi kojoj je odbijen zahtjev za odla­zak u invalidsku mirovinu administratorica je obećala da će joj pomoći da joj se žalba na to rješenje uvaži.

     Prema grubim procjenama, oko tisuću ljudi preko Ru­bale je došlo do statusa invalida. Mreža Rubalinih ljudi za­pravo je imala šezdesetak ljudi, koji su petnaestak godina varali HZMO i primajući mito zarađivali milijune kuna, te stvarali velike štete.     Primjerice, Vinka Luetić Herman, bivša članica Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti HZMO-a te glavna revizorica za sve mirovine u RH, uhićena je tada u Zagrebu. U pretresu njezina doma policajci su pronašli 46.000 eura u kuverta­ma, od kojih je jedna bila naslovljena na Dragu Rubalu. Ništa neobično da se Rubala može pohvaliti i brojnim ne­kretninama u svojem posjedu, pa mu i nije bilo teško na­goditi se s kaznom zatvora od dvije godine i za vraćanje nezakonito stečene koristi. Državi je potom vratio 79.000 eura u gotovini i dvosobni stan u Zagrebu koji su vješta­ci sredinom 2012. procijenili na 200.000 eura. I tako je to prošlo, uz puno galame, s relativno niskim pravomoćnim presudama.

     Kako to riješiti? Kako Hrvatsku maknuti s liste naj- korumpiranijih zemalja u Europskoj uniji? Nikako. Ovaj ćemo najnoviji slučaj korupcije pratiti i svatko će moći do­nijeti svoj sud. Nadamo se da će se etički kriteriji osnažiti, a Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu­ranje očitovati o ovom slučaju te predložiti rješenja. Re­vizija svih mirovina za koje je rješenja donosila optužena činovnica - za početak!

Marija Cunj: Trebam adresu optužene. Moja penzija je samo 1.320 kuna!

Krunoslava H.: Moji poznati su i meni nudili pomoć iz mirovinskog, ali bi me to koštalo 5.000 kuna, a toliko nisam imala.

Ružica Turković: Tko ima love i strica, u nebo se do- smica. Žao mi djece, ali tu kruha nema. Da li ima usta­nove bez lopova?

Lota Nada Parađiković: U ovo doba informatike nije problem uraditi revizije.

Nevenka Bobic: Vrana vrani ne kopa oči! Štiti lopov lopova.

Nera Brozovic: To je javna tajna. Više nitko ne pro­pitkuje je li to istina ili nije ali svi pametni provjere na dva ili više mjesta (a to se može) kolika će mu biti mi­rovina i to bar godinu dana ranije jer u mirovinskom jako lako zaborave vaše papire u nekoj ladici. Tamo i onako rade samo probrani i podobni koji se mijenjaju kao gaće.

Nera Brozovic: To je javna tajna, malo seljačke logi­ke vidite kolike mirovine imaju neki od vaših susjeda prijatelja. Radi se to godinama ... i svi šute.

Vesna Vrdoljak: Dno dna! Mislim na ove koji su da­vali mito da im mirovina bila veća na štetu drugog umi­rovljenika koji onda skuplja boce. Prestrašno!

Ada Maras: Strašno! Nedavno mi je rodica pričala kako su je s Mirovinskog obavijestili da je interna re­vizija utvrdila kako joj je krivo obračunata mirovina pokojnog muža. Smanjili je za 700 kn mjesečno! Dobila je obavijest 2 godine poslije muževljeve smrti, a zna se da nisu brzi ni dok je izračunaju i dok sjedne na račun... Kad je pitala kad će joj vratiti dug, bili su bezobrazni, ali nije se dala smesti. Rekla je ako u određenom roku to ne podmire, ide dopis ministarstvu. Dug je vraćen u roku 10 dana.

Željka Benčina: Sve poznato. Prošla sam agoniju s mirovinom. Izračun koji oni rade prije umirovljenja znatno se razlikuje od stvarne mirovine koju vam do­djele i nikom ništa. Osinje gnijezdo koje pod hitno tre­ba uklonit.

Slava Martan: Pa zato mi drugi dobivamo siću, a kaj moreš bez strica i love moreš puhat u prazno. I tako la­gano, polako i propada Lijepa naša.

Božo Tadić: Trebali bi se svi umirovljenici udružiti i tražiti revizija izračuna svojih mirovina. Naravno izosta­li bi oni koji su raznim "mućkama'' ostvarili veće miro­vine ali bi i oni i njihove mirovine došle pod povećalo.

Branka Đukić: Nigdje smo. Otišla sam sa 42 g. sta­rosti u invalidsku mirovinu koja je tek sada 1.300 kuna. Žalila sam se ništa nisam uspjela bila sam odbijena ne­mam pravo ni na oštećenje zaštitni dodatak i to sam se zalila dobila sam odgovor da sam zakasnila, iako sam u pravu.

Kata Kokic: Za pet godina u Njemačkoj imam više nego za 25 u Lijepoj našoj.

Prosvjed protiv siromaštva starijih osoba