UVODNA RIJEČ

Dosta crnjaka, sada smo mi na redu!

Piše: Jasna A. Petrović

     Ustrojio se novi Hrvatski sabor. Izabrana je nova Vlada. Mi smo ih izabrali, nas 24 posto stanovnika Hrvatske, mi glasači stariji od 60 godina. Mi smo stvorili sadašnjost. Mi smo omogući­li budućnost. Znoj i žrtva je naša, a ne vaša, jer mi smo stvorili ovu zemlju. Gradili smo njezine tvornice i orali polja. Glasali smo za njezinu nezavisnost i obranili njezine granice i ljude.

Mi smo dokaz prošlosti, ali i naznaka budućnosti.

I odbijamo prihvatiti kako smo istrošeni, pohabani, iznošeni. Da smo teret, balast, višak, muka, dosada, krvopije, nametnici, penzioderi. Svi ti stereotipi kako stari ne pridonose ekonomskom razvitku društva, ne odgovaraju istini. To što mi čuvamo unuke, kako bi njihovi roditelji mogli raditi, kao da nije uočeno. Sve te bake koje održavaju kućanstva, pletu, krpaju, dodatno zarađuju za svoju odraslu djecu, kao da su nevidljive.

Što je to tako bitno drukčije kod starih? I njihove su brige pod­jednake onima mladih. Brinu o domu, financijama, samoći, obite­lji, poslu djece, školovanju unuka, bolesti susjeda. Samo je op­seg i intenzitet njihovih mogućnosti smanjen, ali ne i ograničen.

     Zar nas doista hoćete do kraja uvrijediti, iscijediti, poniziti siro­maštvom i socijalnom isključenošću, oduzeti nam poslovnu spo­sobnost, pravo na vozačku dozvolu, proglasiti nas nekompetentni­ma, zanijekati nam pravo odlučivanja i biranja, diskriminirati nas?

Moj unuk kaže da stari ljudi imaju zgužvana lica. I dodaje da ako si zgužvan, ne znači da si manje sposoban. Ako sporo ho­daš, ne znači da ne znaš sanjati i pričati bajke ili nemaš svoju punu ljudsku vrijednost i mudrost. Mudrost koja izvire iz srca, a ne iz brzine trčanja. Ili mislite da su samo bogati starci zadržali punu vrijednost, a sposobnosti ostalih venu usporedo s ispražnjavanjem njihova novčanika?

     Mi stariji postajemo većina i sada smo mi na redu. Prilagodi­te nam radna mjesta i formate radnog angažmana u međugeneracijskom radnom okruženju. Lokalne zajednice neka se prilago­de kvalitetnom življenju za starije, uvedu male važne stvari - lo­kalni prijevoz, tele-care uređaje, pomoć u kući, klupe za odmor, javne toalete dostupne starima, nove lokalne multigeneracijske centre, električne vozilice za starije, prilagođene semafore... I prije svega, zaustavimo rastuće siromaštvo starijih, popraćeno i smanjenim zdravstvenim mogućnostima i pravima.

     Da, aktivnost naspram pasivnosti, suodlučivanje umjesto ig­noriranja, naš glas koji se čuje. I zato ćemo inzistirati na dijalo­gu na svim razinama, na savjetodavnim tijelima u i pravu na par­ticipaciju u svakoj lokalnoj zajednici. Mi smo birali vas. I birat će­mo bolji život za sve. Ali i za nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRŽANA 15. SKUPŠTINA SUH-a

 

Borbeno i u novom mandatu

„Kažu da vas je previše. Da vas domovina koju volite ne može više hraniti. Da ste joj teret. I zato vam više ne treba usklađivati mirovine. A stari umiru sve brže. Prošle godine umrlo ih je za šest posto više. I zato vas pozivam da kažemo NE siromaštvu i DA dostojanstvu. Pozivam vas da se borimo za sebe“- poručila je pred 100-ak predstavnika iz cijele Hrvatske novoizabrana predsjednica SUH-a Jasna Petrović na 15. Skupštini Sindikata umirovljenika Hrvatske, održanoj 29. rujna u Domu sindikata grafičara...

 

 


 

  

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

 

 

Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika

 

Hrvatske traže očitovanje najvećih parlamentarnih

 

stranaka na zahtjeve umirovljeničkih udruga koje

 

zastupaju interese 1,2 milijuna hrvatski glasača

 

I. USKLAĐIVANJE MIROVINA

S obzirom da je relativna vrijednost hrvatske mirovine pri dnu ljestvice, a hrvatski umirovljenici i starije osobe na trećem mjestu po siromaštvu od 28 zemalja EU, te da su u posljednjih osam godina mirovine praktički bile zamrznute, tražimo sljedeće:

1. Uvesti automatsko usklađivanje čim mirovine padnu ispod relativne vrijednosti od 40 posto (konvencija Međunarodne organizacije rada br. 102), te ratificirati konvenciju MOR-a br. 128 kojom bi se ta donja granica prosječne mirovine podigla na 45 posto prosječne plaće. Hrvatska danas ima najniži udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći od svih republika bivše države.

2. Hitno uvesti novi model usklađivanja mirovina varijabilnom formulom 70 : 30, i to u korist povoljnijeg indikatora (rast plaća i rast indeksa cijena kreiranog posebno za usklađivanje mirovina – cijene hrane, stanovanja, zdravlja i prijevoza).

3. Jednom godišnje dodatno usklađivati mirovine s rastom bruto društvenog proizvoda.

4. Sve mirovine (opće, posebne, braniteljske) usklađivati po jednakom modelu.

5. Izvanredno povisiti mirovine svih umirovljenih nakon 1.1.1999. godine, jer su zbog pogrešnog izračuna prve aktualne vrijednosti mirovine zakinuti za oko 19 posto i nakon uvođenja dodatka.

 

II. BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

1. Uvesti minimalnu mirovinu u visini od 50 posto od minimalne (neto) plaće (koja bi, pak, trebala iznositi 50 posto prosječne plaće). Hrvatska je ukinula minimalnu mirovinu od 1.1.1999. i uvela tzv. najnižu mirovinu, koja nema stvarnu zaštitnu funkciju obrane od siromaštva.

2.  Poput većine europskih zemalja, na teret državnog proračuna uvesti tzv. socijalnu mirovinu, odnosno državnu naknadu za starije osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, i to u vrijednosti od barem 40 posto medijana mirovine.

3. Kod  povećanja  iznosa neoporezivog dijela dohotka za zaposlene (sada 2.600 kuna  za zaposlene, a 3.800 kn za  umirovljenike), u istom razmjeru povećati i neoporezivi dio mirovine.

4. Uvesti novi model obiteljske mirovine, tako da se preživjelom partneru na njegovu/njezinu mirovinu dodaje 20 do 50 posto mirovine preminulog partnera, ovisno o socijalnim kriterijima.

5. Omogućiti svim kategorijama umirovljenika razne oblike rada bez obustave mirovine.

6. Zbog socijalne uključenosti, očuvati javni prijevoz sa subvencijama za starije osobe i umirovljenike.

 

 

III. OČUVATI JAVNI MIROVINSKI STUP – DRUGI STUP DOBROVOLJAN!

1. Očuvati prvi mirovinski javni stup,  temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti, s elementima solidarnosti i redistributivnosti.

2. Zamrznuti/ukinuti postojeći model drugog mirovinskog stupa, jer je štetan za javne financije, postojeće i buduće mirovine, te ga transformirati u dobrovoljni.

3. Vratiti stopu od 20 posto za prvi mirovinski stup, te uvesti ravnomjerno plaćanje mirovinskih doprinosa od strane poslodavaca i zaposlenih (sada mirovinski doprinos poslodavci uopće ne plaćaju, jedini u EU).

4. Ojačati doslovnu primjenu prekršajne i kaznene odgovornosti za neuplatu mirovinskih doprinosa.

5. Bitno ograničiti rad na određeno i druge oblike nesigurnog rada, jer vode raspadu mirovinskog sustava.

6. Skrb za djecu, invalide i starije priznavati kao puni rad.

7. Dob za umirovljenje sa 67 godina uvesti nakon 2038.

 

IV. OČUVATI JAVNO ZDRAVSTVO I DRŽAVNO DOPUNSKO OSIGURANJE

1. Protiv privatizacije zdravstvenog sustava i zdravstvenog osiguranja, te podjele zdravstvenih usluga na one za bogate i one za siromašne.

2. Zadržati državni sustav dopunskog (i dodatnog) osiguranja i ne poskupljivati police.

3. Ukinuti dodatni zdravstveni doprinos  na mirovine (od 1 i 3 posto).

4. Izraditi strategiju dugoročne skrbi (palijativna skrb) te uvesti javne programe za dostojanstveni kraj života (hospiciji).

 

V. PROTIV ZANEMARIVANJA I ZLOUPOTREBE STARIJIH

1. Izmijeniti Ovršni zakon na način da se pojeftini i pojednostavi ovršni postupak.

2. Ne dopustiti ovrhu na mirovine niže od minimalne mirovine.

3. Onemogućiti ovrhu nad jed(i)nom nekretninom.

4. Jamčiti obavijest o ovrhama/ustegama iz mirovine (banke).

5. Ukinuti ugovore o dosmrtnom uzdržavanju i bitno detaljnije propisati ugovore o doživotnom uzdržavanju.

6. Do daljnjega ne uvoditi porez na nekretnine jer bi vodilo ka pljački i daljnjem siromašenju starijih.

 

VI. RAZVITI MODELE SUDJELOVANJA STARIJIH U DRUŠTVU

1. Kao temeljni oblik nacionalnog dijaloga zadržati Nacionalno vijeća za umirovljenike i starije osobe.

2. Osigurati mjesta za predstavnike umirovljeničkih udruga u upravnim vijećima HZMO-a i HZZO-a.

3. Ustanoviti Ured pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe.

4. Uvesti obvezne savjete/vijeća za starije osobe pri Uredu Predsjednika, Vlade, te svih županija, općina i lokalnih samouprava.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

Jasna Petrović                                                                             Josip Kovačić  


 

HRVATSKI UMIROVLJENICI TRAŽE RASPRAVU O

ZDRAVSTVENIM ZAKONIMA NA NACIONALNOM

VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE:

Ne možete mijenjati zdravstvene zakone bez umirovljenika!

 

            Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske, udruge koje okupljaju oko 300.000  umirovljenika diljem Hrvatske zahtijevaju da Hrvatski sabor odbije hitnu proceduru za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nacrti izmjena nisu prethodno upućeni na Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo pri Vladi Republike Hrvatske.

      U prethodnim mandatima Vlade Republike Hrvatske utvrđen je temeljni zadatak Nacionalnog vijeća da razmatra i daje svoje prethodno mišljenje o svim zakonima i propisima koji su od interesa za umirovljenike i starije osobe, a zdravstveni zakoni to neosporno jesu. Međutim, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do sada nije sazvalo sjednicu Nacionalnog vijeća, iako je tekst novog sporazuma usuglašen, te su imenovani članovi tog tijela. Očito je riječ o izbjegavanju otvaranja prostora za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja predstavnika 1,2 milijuna umirovljenika i starijih osoba, čime se od strane Vlade zaobilaze vrijedne demokratske tekovine i uhodani model dijaloga kao dio temeljnih načela aktivnog starenja Europske unije.

      Matica i Sindikat umirovljenika upozoravaju uvažene zastupnike u Hrvatskom saboru da im je dužnost zaustaviti jednostrano postupanje Vlade RH, te izigravanje demokratskih procedura uvriježenih u zajednici europskih zemalja, osobito stoga što time čine štetu najranjivijim skupinama stanovništva, siromašnim starijim osobama, ali i ugledu Hrvatske.

     O takvim načinima djelovanja Vlade RH, nakon polugodišnje strpljivosti, Matica i Sindikat umirovljenika će izvijestiti svoje europske asocijacije AGE i FERPA u Bruxellesu, te pozvati članstvo i javnost na potrebne aktivnosti.

      Vlada RH postupa nepripremljeno i bez obrazloženih i argumentiranih stajališta, i to na štetu svih korisnika zdravstvene zaštite. Hrvatski umirovljenici i starije osobe, upravo stoga što su na vrhu europske ljestvice siromašnih, bit će dodatno ugroženi, a smrtnost te dobne skupine će porasti. Umjesto da razradi kvalitetnu reformu javne nabave u zdravstvu i institucionalnog sustava, Vlada RH traži da teret snose najugroženiji.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

              Jasna Petrović                                                                Josip Kovačić  

 


 

 

 

Program rada SUH-a 40+ (2016.-2020.)

  1. Očuvati prvi mirovinski javni stup, temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti, s elementima solidarnosti i redistributivnosti;
  2. Ograničiti rad na određeno i druge oblike nesigurnog rada jer vode raspadu mirovinskog sustava;
  3. Zamrznuti/ukinuti postojeći model drugog mirovinskog stu­pa, jer je štetan za javne financije, postojeće i buduće mi­rovine;
  4. Vratiti stopu od 20 posto za prvi mirovinski stup;
  5. Uvesti ravnomjerno plaćanje mirovinskih doprinosa od strane poslodavaca i zaposlenih;
  6. Uvesti novi model drugog mirovinskog stupa profesional­nih mirovina, s dobrovoljnom ili obveznom štednjom, uz obvezno uključivanje socijalnih partnera;
  7. Najnižu mjesečnu osnovicu za mirovinski doprinos izjed­načiti s visinom minimalne bruto plaće;
  8. Stupnjevati ili ukinuti najvišu mjesečnu osnovicu mirovin­skog doprinosa;...
Read more...

 

Nova tijela upravljanja SUH-a

PETROVIĆ I DALJE PREDSJEDNICA

Predstavnici na 15. Skupštini većinom glasova izabrali su nova tijela upravljanja SUH-a.

Za predsjednicu SUH-a izabrana je Jasna Petrović.

Za potpredsjednike/ce SUH-a izabrani su: Biserka Budigam, Vladimir Buršić, Mato Obradović i Asja Tomin.

Za članove/ce Predsjedništva SUH-a izabrani su: Božo Duras, Mirjana Dika Du- žman, Mirella Marini, Vesna Mijović, Stjepan Milobara, Mirjana Monas, Antun Pertot, Stjepan Rakitić i Milan Tomičić.

Za članove/ce Nadzornog odbora SUH-a izabrani su: Ivan Grbavac, Vinko Kuz- mić, Vlatka Novosel, Dina Šverko i Branka Vilfan Tomašić.

Za članove/ce Statutarne komisije SUH-a izabrani su: Zlatko Hržić, Bruna Jovanović, Anto Kuprešak, Fridrih Moretti i Anđelko Vižintin.

 

15. SKUPŠTINA SUH-A

Borbeno i u novom mandatu

 

Pozivamo li vas na ulice?

Ne pozivamo, jer tamo već jesmo: skupljamo hranu na tržnicama i plastične boce po kantama za smeće

     Na 15. Skupštini Sindikata um­irovljenika Hrvatske, koja je održa­na 29. rujna 2016. u Domu sindika­ta grafičara u Zagrebu pod sloganom „NE siromaštvu, DA dostojanstvu!” oku­pilo se više od 100 predstavnika SUH-a iz cijele Hrvatske.   Izabrana su nova tije­la upravljanja, koja će nastaviti s borbom protiv siromaštva i ekonomske zlouporabe umirovljenika i starijih osoba, te su potvrđene buduće smjernice rada. Skup­štini su nazočili brojni domaći i strani gosti, a tom su prigodom uručena i priz­nanja SUH-ovim utemeljiteljima, partneri­ma i podružnicama. Za glazbeni dio sve­čanosti bio je zadužen zbor Turopoljska zvona, koji već 20 godina djeluje pri po­družnici SUH-a Velika Gorica.

     Na početku Skupštine, predsjednica SUH-a Jasna Petrović pozdravila je sve predstavnike i goste, te zahvalila zboru Turopoljska zvona koji je otpjevao himnu. Zamolila je da se minutom šutnje oda po­čast bivšem predsjedniku SUH-a Ivanu Nahtigalu, kao i svim članovima SUH-a i drugim starijim osobama koje su preminu­le u razdoblju između 12. i 15. Skupštine.

     Nakon otvaranja 15. Skupštine, Petro­vić je posebno pozdravila Milivoja Boro- šu, jedinog nazočnog od tri živa utemelji­telja SUH-a (doživotni počasni predsjed­nik Juraj Ivanković i Mladen Komorski su bili odsutni), kao i sve uvažene goste, među kojima su bili: glavni tajnik Matice umirovljenika Hrvatske Ivan Banek, pred­sjednik   Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedran Dragičević, izaslanik generalne tajnice FERPA/Europske federacije umirovljeni­ka i starijih osoba Livio Melgari, predstav­nici Sindikata talijanskih umirovljenika SPI-CGIL iz regija Friuli Venezia Giulia i Veneto Luciano Del Rosso i Danilo Toccane, predsjednik Sindikata upokojencov Slovenije Konrad Breznik, zamjenik predsjednika Udruženja Saveza penzio­nera Srbije Živomir Tešić, Radmila Stjepanović iz Sindikata penzionera BiH, predsjednik Hrvatske stranke umirovljeni­ka Silvano Hrelja, predsjednik Bloka um­irovljenici zajedno Milivoj Špika, pred­sjednik Stranke umirovljenika Lazar Gruj- ić, predsjednik HDZ-ova Odbora za rad Boris Kunst, zamjenica Pučke pravobraniteljice RH Lidija Lukina Kezić, zamjeni­ca v.d. ravnatelja HZMO-a Jadranka Pe- rasić, pomoćnica ravnatelja HZZO-a Jas­na Pap, i dosadašnji predsjednik Nacio­nalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe Ante Gavranović......

Read more...