UVODNA RIJEČ

Ja biram sebe!

     Narod se konstituira u izborima i to je, uz referendum, jedini mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima. To smo testirali na propalim prošlim izborima, kad smo povjerovali da se bez izborne pobjede može biti izborni pob­jednik, te da izborima građani ostvaruju i izravan utjecaj na oblikovanje elite, odnosno izravno ili neizravno određuju sastav zakonodavne i izvršne vlasti.

     Pa smo tako izabrali Oreškovića koji je dobio besplatan tečaj hrvatskog jezika; Crnoju da nam baja o šupama u kojima stanuje; Karamarka koji je ofrljio na aferu „Konzultantica“, dok ga Soboli čeka iza ugla; Hasanbegovića koji je srezao kulturu i medije, obračunao s manjinama i civilnim sektorom, te promovirao ustašluk; nemilosrdnog Nakića koji se prodao osiguravateljskoj i farmaceutskoj industriji i drugim važnim lobijima, te krenuo u osvajački rat oduzimanja siromašnima, da bi dao bogatima; neku Šikić koja pojma nema što je proračun, a glavna je ,,potrošačica“ i koja je uspješno ponizila sindikate, radnike i umirovljenike.

     Izabrali smo neku Bernardicu koja je pala s Marsa, ali kaže da se dobro udala; pa još desetak sličnih likova koji su promovirali žderanje janjetine i luka poput Pere Čorića ili Tepeša koji je pon­osno marširao ulicama Zagreba s ustaškim obilježjima, a glavni mu je cilj ubiti Tita (nije čuo da je čovjek fakat mrtav, a da u Hrvatskoj stvarno žive većinom Hrvati).

Ili, izabrali ste onog Ilčića koji vam javno objašnjava kako nikad nije masturbirao jer je to protiv vjere. Ili onu Markićku koja vas je odvela na skupi referendum da bi u Ustavu upisali kako je brak zajednica muškarca i žene. Kao da su Ustav i Ustavni sud ikada spasili Hrvatsku. Izabrali ste Milijana koji nije znao ni pre­pisati diplomski rad, a da ga ne ulove. Izabrali ste cijelu kolonu promašenih likova, a niste birali - sebe.

     Zanimljivo je kako istraživanja kažu da na izbore u pravilu ne izlaze: žene, mlađe i starije osobe, manjih prihoda, nižeg društvenog statusa, slabije integrirane u razne grupe i zajednice (obitelj, Crkva, sindikati, profesionalne udruge), politički neak­tivne i nezainteresirane, radikalnijeg i ekskluzivnijeg životnog svjetonazora. A to su oni čije bi političke preferencije mogle izrazitije ovisiti o socijalnim obilježjima.

     Još je zanimljivije kako stariji ljudi više glasaju za konzerva­tivne stranke, i kako baš oni sami sebi izabiru onog Nakića koji im veli neka si kuk od titana kupe u Švicarskoj, onog Šustera kojem je prvi potez da im unucima sreže besplatni prijevoz u školu i reformu školstva i onu Šikićku koja im nezaposlene potomke tjera da „rade“ do 67. godine. Vi sebi birate baš te, pa onda plačete. Plačete, zapravo, s razlogom. Jer ste siromašni, jer ste teret, jer ste suvišni, jer ste poniženi, marginalizirani i osramoćeni.

     Umirovljenici, glasajte ovaj puta - za sebe.

Piše: Jasna A. Petrović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

 

 

Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika

 

Hrvatske traže očitovanje najvećih parlamentarnih

 

stranaka na zahtjeve umirovljeničkih udruga koje

 

zastupaju interese 1,2 milijuna hrvatski glasača

 

I. USKLAĐIVANJE MIROVINA

S obzirom da je relativna vrijednost hrvatske mirovine pri dnu ljestvice, a hrvatski umirovljenici i starije osobe na trećem mjestu po siromaštvu od 28 zemalja EU, te da su u posljednjih osam godina mirovine praktički bile zamrznute, tražimo sljedeće:

1. Uvesti automatsko usklađivanje čim mirovine padnu ispod relativne vrijednosti od 40 posto (konvencija Međunarodne organizacije rada br. 102), te ratificirati konvenciju MOR-a br. 128 kojom bi se ta donja granica prosječne mirovine podigla na 45 posto prosječne plaće. Hrvatska danas ima najniži udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći od svih republika bivše države.

2. Hitno uvesti novi model usklađivanja mirovina varijabilnom formulom 70 : 30, i to u korist povoljnijeg indikatora (rast plaća i rast indeksa cijena kreiranog posebno za usklađivanje mirovina – cijene hrane, stanovanja, zdravlja i prijevoza).

3. Jednom godišnje dodatno usklađivati mirovine s rastom bruto društvenog proizvoda.

4. Sve mirovine (opće, posebne, braniteljske) usklađivati po jednakom modelu.

5. Izvanredno povisiti mirovine svih umirovljenih nakon 1.1.1999. godine, jer su zbog pogrešnog izračuna prve aktualne vrijednosti mirovine zakinuti za oko 19 posto i nakon uvođenja dodatka.

 

II. BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

1. Uvesti minimalnu mirovinu u visini od 50 posto od minimalne (neto) plaće (koja bi, pak, trebala iznositi 50 posto prosječne plaće). Hrvatska je ukinula minimalnu mirovinu od 1.1.1999. i uvela tzv. najnižu mirovinu, koja nema stvarnu zaštitnu funkciju obrane od siromaštva.

2.  Poput većine europskih zemalja, na teret državnog proračuna uvesti tzv. socijalnu mirovinu, odnosno državnu naknadu za starije osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, i to u vrijednosti od barem 40 posto medijana mirovine.

3. Kod  povećanja  iznosa neoporezivog dijela dohotka za zaposlene (sada 2.600 kuna  za zaposlene, a 3.800 kn za  umirovljenike), u istom razmjeru povećati i neoporezivi dio mirovine.

4. Uvesti novi model obiteljske mirovine, tako da se preživjelom partneru na njegovu/njezinu mirovinu dodaje 20 do 50 posto mirovine preminulog partnera, ovisno o socijalnim kriterijima.

5. Omogućiti svim kategorijama umirovljenika razne oblike rada bez obustave mirovine.

6. Zbog socijalne uključenosti, očuvati javni prijevoz sa subvencijama za starije osobe i umirovljenike.

 

 

III. OČUVATI JAVNI MIROVINSKI STUP – DRUGI STUP DOBROVOLJAN!

1. Očuvati prvi mirovinski javni stup,  temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti, s elementima solidarnosti i redistributivnosti.

2. Zamrznuti/ukinuti postojeći model drugog mirovinskog stupa, jer je štetan za javne financije, postojeće i buduće mirovine, te ga transformirati u dobrovoljni.

3. Vratiti stopu od 20 posto za prvi mirovinski stup, te uvesti ravnomjerno plaćanje mirovinskih doprinosa od strane poslodavaca i zaposlenih (sada mirovinski doprinos poslodavci uopće ne plaćaju, jedini u EU).

4. Ojačati doslovnu primjenu prekršajne i kaznene odgovornosti za neuplatu mirovinskih doprinosa.

5. Bitno ograničiti rad na određeno i druge oblike nesigurnog rada, jer vode raspadu mirovinskog sustava.

6. Skrb za djecu, invalide i starije priznavati kao puni rad.

7. Dob za umirovljenje sa 67 godina uvesti nakon 2038.

 

IV. OČUVATI JAVNO ZDRAVSTVO I DRŽAVNO DOPUNSKO OSIGURANJE

1. Protiv privatizacije zdravstvenog sustava i zdravstvenog osiguranja, te podjele zdravstvenih usluga na one za bogate i one za siromašne.

2. Zadržati državni sustav dopunskog (i dodatnog) osiguranja i ne poskupljivati police.

3. Ukinuti dodatni zdravstveni doprinos  na mirovine (od 1 i 3 posto).

4. Izraditi strategiju dugoročne skrbi (palijativna skrb) te uvesti javne programe za dostojanstveni kraj života (hospiciji).

 

V. PROTIV ZANEMARIVANJA I ZLOUPOTREBE STARIJIH

1. Izmijeniti Ovršni zakon na način da se pojeftini i pojednostavi ovršni postupak.

2. Ne dopustiti ovrhu na mirovine niže od minimalne mirovine.

3. Onemogućiti ovrhu nad jed(i)nom nekretninom.

4. Jamčiti obavijest o ovrhama/ustegama iz mirovine (banke).

5. Ukinuti ugovore o dosmrtnom uzdržavanju i bitno detaljnije propisati ugovore o doživotnom uzdržavanju.

6. Do daljnjega ne uvoditi porez na nekretnine jer bi vodilo ka pljački i daljnjem siromašenju starijih.

 

VI. RAZVITI MODELE SUDJELOVANJA STARIJIH U DRUŠTVU

1. Kao temeljni oblik nacionalnog dijaloga zadržati Nacionalno vijeća za umirovljenike i starije osobe.

2. Osigurati mjesta za predstavnike umirovljeničkih udruga u upravnim vijećima HZMO-a i HZZO-a.

3. Ustanoviti Ured pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe.

4. Uvesti obvezne savjete/vijeća za starije osobe pri Uredu Predsjednika, Vlade, te svih županija, općina i lokalnih samouprava.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

Jasna Petrović                                                                             Josip Kovačić  


 

HRVATSKI UMIROVLJENICI TRAŽE RASPRAVU O

ZDRAVSTVENIM ZAKONIMA NA NACIONALNOM

VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE:

Ne možete mijenjati zdravstvene zakone bez umirovljenika!

 

            Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske, udruge koje okupljaju oko 300.000  umirovljenika diljem Hrvatske zahtijevaju da Hrvatski sabor odbije hitnu proceduru za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nacrti izmjena nisu prethodno upućeni na Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo pri Vladi Republike Hrvatske.

      U prethodnim mandatima Vlade Republike Hrvatske utvrđen je temeljni zadatak Nacionalnog vijeća da razmatra i daje svoje prethodno mišljenje o svim zakonima i propisima koji su od interesa za umirovljenike i starije osobe, a zdravstveni zakoni to neosporno jesu. Međutim, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do sada nije sazvalo sjednicu Nacionalnog vijeća, iako je tekst novog sporazuma usuglašen, te su imenovani članovi tog tijela. Očito je riječ o izbjegavanju otvaranja prostora za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja predstavnika 1,2 milijuna umirovljenika i starijih osoba, čime se od strane Vlade zaobilaze vrijedne demokratske tekovine i uhodani model dijaloga kao dio temeljnih načela aktivnog starenja Europske unije.

      Matica i Sindikat umirovljenika upozoravaju uvažene zastupnike u Hrvatskom saboru da im je dužnost zaustaviti jednostrano postupanje Vlade RH, te izigravanje demokratskih procedura uvriježenih u zajednici europskih zemalja, osobito stoga što time čine štetu najranjivijim skupinama stanovništva, siromašnim starijim osobama, ali i ugledu Hrvatske.

     O takvim načinima djelovanja Vlade RH, nakon polugodišnje strpljivosti, Matica i Sindikat umirovljenika će izvijestiti svoje europske asocijacije AGE i FERPA u Bruxellesu, te pozvati članstvo i javnost na potrebne aktivnosti.

      Vlada RH postupa nepripremljeno i bez obrazloženih i argumentiranih stajališta, i to na štetu svih korisnika zdravstvene zaštite. Hrvatski umirovljenici i starije osobe, upravo stoga što su na vrhu europske ljestvice siromašnih, bit će dodatno ugroženi, a smrtnost te dobne skupine će porasti. Umjesto da razradi kvalitetnu reformu javne nabave u zdravstvu i institucionalnog sustava, Vlada RH traži da teret snose najugroženiji.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

              Jasna Petrović                                                                Josip Kovačić  

 


 

Generalna tajnica Europske federacije umirovljenika i starijih osoba Carla Cantone u Zagrebu:

 

VAŽNO JE OSIGURATI adekvatne mirovine i

za sadašnje umirovljenike!

 

            Carla Cantone, generalna tajnica FERPA/Europske federacije umirovljenika i starijih osoba, organizacije koja udružuje sindikate i udruge umirovljenika iz 40 zemalja te predstavlja 10 milijuna članova, 6. svibnja došla je u prvi službeni posjet nacionalnoj udruzi Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), te su u Radničkom domu u Zagrebu održani razgovori o položaju umirovljenika i starijih osoba u europskim zemljama. Uz nju je stigla tročlana talijanska delegaciji iz Rima i regije Friuli Venezia Giulia, a goste iz Italije dočekali su brojni domaćini na čelu s predsjednicom SUH-a Jasnom A. Petrović, koja je i članica Direkcije FERPA-e.

            Nakon uvodnog predstavljanja SUH-a od osnutka 1992. godine te recentnih aktivnosti, razgovorima su se pridružile potpredsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Božica Žilić, te izvršna tajnica Međunarodnog odjela SSSH-a Dijana Šobota, ujedno članica Direkcije ETUC/Europske konfederacije sindikata. Žilić je napomenula kako su ponosni na rad SUH-a, jer „njihovi aktivisti s velikim entuzijazmom i znanjem pokušavaju doista sivu hrvatsku umirovljeničku stvarnost pretvoriti u bolje dane“, dok je Šobota zabrinuto naglasila kako se u Hrvatskoj pokušava demontirati javno zdravstvo i provesti dvojbene mirovinske reforme, što SSSH i SUH ocjenjuju vrlo negativnim razvojnim smjerom.

            Cantone je upozorila kako sindikati moraju biti odlučni jer radnici, i stari i mladi, puno očekuju od sindikata. Kada je sindikat slab ili ih ne uspijeva zastupati, gubi se snaga zajedništva i dogovora.  

     „Život se produljuje, tako da moramo zaštititi prava starijih osoba, na isti način na koji štitimo prava radnika. Ako hrvatski sindikati neće uspjeti štitili prava starijih, izgubit će ih sutra kada oni budu stariji. Zato se već danas trebate zajednički boriti za boljitak starijih osoba“ - upozorila je Cantone, koja se našalila da, iako ima 68 godina, ima jako puno energije i dobro se nosi s godinama, te misli uspjeti ujediniti umirovljenike u Europi. Cantone je naglasila da su SUH i osobito predsjednica Petrović, dali veliki doprinos FERPA-i te da je to referentnu točka za razvijanje sindikalne politike spram starijih osoba u regiji.

     Cantone je dodala kako FERPA radi na Manifestu prava starijih osoba, jer im je cilj stvoriti jedno veliko savezništvo svih starijih osoba u svim europskim državama, a za to im treba pomoć svih sindikata u Europi, jer će se jedino tim zajedništvom, kao i sinkronim djelovanjem s udrugama, uspjeti djelotvornije utjecati na europske politike i strategije.

     „Posjećujući članice FERPA-e u različitim zemljama shvatila sam da sve države financijsku krizu rješavaju rezanjem ili zamrzavanjem mirovina, zdravstvenih usluga i socijalnih prava, što je potpuno pogrešan pristup. Ideja da se u Europi privatizira zdravstvo na američki način nije dobra za Europu, za mlade, niti za starije. Vlade moraju investirati u zdravstvo i usluge, te voditi dijalog sa sindikatima i civilnim društvom kako bi se poboljšao položaj radnika i umirovljenika“ - poručila je Cantone.

     Marinko Papuga, pomoćnik ministrice rada za mirovinski sustav, kao prvi čovjek za mirovine u Hrvatskoj, pridružio se razgovorima te potvrdio kako je Vlada pripremila podlogu za nastavak dijaloga s umirovljenicima kroz novi Sporazum o Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, koji bi uskoro trebao zaživjeti. Time bi se umirovljeničkim udrugama, Matici i Sindikatu, omogućilo da djeluju konzultativno, jer bi se na Nacionalnom vijeću našli svi zakoni, politike i strategije, prije nego što budu upućeni uz Sabor. Predsjednica SUH-a Petrović je upozorila na temeljni problem starijih osoba u Hrvatskoj – siromaštvo i diskriminaciju, te podsjetila na Peticiju Glasam protiv siromaštva koju je SUH nedavno uručio ministrici rada i mirovinskog sustava sa 26.000 potpisa podrške zahtjevima. Naglasila je kako o siromaštvu starijih u Hrvatskoj dovoljno govori činjenica da je udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći u 2015. godini iznosio samo 38 posto, što je ispod međunarodnog standarda na koji se Hrvatska obvezala, dok je, primjerice, u Sloveniji taj udjel 62 posto, a u Srbiji 55 posto.

     „Ne smatramo da su jedini problem siromaštva naših umirovljenika male mirovine, iako one jesu vrlo niske, relativno najniže u okruženju. Učinit ćemo puno više na cjelovitom socijalnom paketu kako bi se poboljšao ukupni standard umirovljenika. S tim ciljem je naručena studija o položaju umirovljenika, koja će se financirati iz EU fondova, što je dobar početak“ - rekao je Papuga i dodao kako je nova Vlada nažalost naslijedila brojne greške prethodnih vlada, te da su svjesni nepravičnosti i nejednakosti u mirovinskom sustavu. „Pred nama je veliki izazov. Moramo se pozabaviti pitanjem kolike će biti mirovine 2050. godine, te koliki će biti nerazmjer umirovljenika i radnika u Hrvatskoj“ - zaključio je Papuga.

     Cantone je zahvalila pomoćniku ministra za dobronamjernost i otvorenost dijalogu te izrazila razumijevanje za potrebu planiranja, držeći kako je važno pobrinuti se za snaženje međugeneracijske solidarnosti i osigurati adekvatne mirovine i za sadašnje umirovljenike. Za kraj je poručila kako se bez poticanja razvoja i zapošljavanja u cijeloj Europi, neće uplaćivati doprinosi ni u jedan mirovinski stup, pa stoga svi trebaju zajedno raditi na tim primarnim ciljevima - i sindikati i Vlada.

 

 

Na fotografiji: Carla Cantone, Jasna A. Petrović i Marinko Papuga

 


 

Zaustavimo zlostavljanje starijih!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

DISKRIMINACIJA STARIJIH ŽENA

Jaz u plaćama, ali jos vise u mirovinama žena!

     Tko zarađuje više: muškarac ili žena? Prosječni građanin će odgovoriti kako oboje imaju istu plaću - ako rade na istom radnom mjestu. No, činjeni­cu da postoji značajna razlika u plaćama između muškaraca i žena u svim europ­skim zemljama, pa tako i u   Hrvatskoj, danas znaju gotovo svi. No, kao da se zaboravlja, ili ne pridaje dovoljna pažnja, direktnoj posljedici ove razlike u primanji­ma - nižim mirovinama koje primaju žene, radi čega su u starosti siromašnije od muškaraca. Zapravo, prava istina o dis­kriminaciji žena na tržištu rada se vidi tek primanjem prve mirovine, a ona je u EU 39 posto niža od „muške" mirovine, a u Hrvatskoj oko 15 posto.

     Muškarci su i danas bolje plaćeni od žena za obavljanje istih i sličnih poslova, a češće su i na bolje plaćenim i vodećim pozicijama ili u bogatijim granama. Dok su muškarci češće menadžeri i direktori, žene su uglavnom njihove pomoćnice.     Nejednakost je najčešće vidljiva u zdrav­stvu, gdje radi velik broj medicinskih ses­tara koje su slabije plaćene, dok su dok­tori s velikim primanjima uglavnom muš­karci....

Read more...

 

Aktualno:  STEČAJ POTROŠAČA

Oprezno do osobnog bankrota

     Osobni bankrot nije "čarobni štapić" več mukotrpan petogodišnji postupak kada netko treći određuje pravila svakodnevnog života

Hrvatska je prepuna dužnika kojima je, više nego bilo što drugo, potreban novi početak, a jedan od načina na koji do njega mogu doći jest proglašenje osobnog bankrota. Prilika za novi start dobro zvuči, no u tom slučaju država postaje novi gospodar...

     Početkom ove godine na snagu je stupio Zakon o stečaju potro­šača, poznat i kao „zakon o osobnom bankrotu“. Potrošački stečaj ili osobni bankrot zamišljen je kao krajnja mjera kojoj prethodi nekoliko koraka, može ga pokrenuti samo potrošač, a namijenjen je fizičkoj osobi koja nije u mogućnosti ispuniti svoje dospjele novča­ne obveze. Smatra se da je taj uvjet ispunjen ako najmanje 90 dana uzastopno ne može ispuniti jednu ili više dospjelih novčanih obveza u ukupnom iznosu većem od 30.000 kuna.

     Međutim, od više od 330.00 blokiranih građana, do sada se pri­javilo za osobni bankrot tek oko 540 osoba, a potencijalnih kandi­data ima do 200 tisuća. Većina neće odlučiti ići na takvo rješenje, jer, kao i sama Udruga Blokirani, drže da je riječ o lošem zakonu koji ponižava osiromašene dužnike...

Read more...

 

Stajališta: MIROVINSKI FONDOVI U 2015.

Laži, pumpanje i prijevare

Ove je godine financijska industrija u vlasništvu inozemnih banaka uspjela ostvariti čak i zavidan utjecaj na Hrvatski sabor, te su umjesto jednog cjelovitog izvještaja o drugom mirovinskom stupu i poslovanju mirovinskih fondova, „ukrali" čak četiri točke - po jednu za svaku banku...

      U jeku krize Vlade, po prvi put je u Hrvat­skom saboru, umjesto objedinjene ras­prave, provedena rasprava o izvješta­jima o četiri obvezna mirovinska fonda - o svakome posebno. Oporba je to, s razlogom, shvatila kao kupovinu vremena, odnosno da pokažemo hrvatskoj javnosti da nešto radimo, a de facto ćemo vrtjeti jedno te isto. Osim, ako se iza svega nije količinom odvojenih izvještaja htjela zamagliti neka druga priča ili prikazati same fondove kao osobito značajne, pa svaki od njih pri svojoj inozemnoj banci zaslužuje posebnu raspravu na najvišem tije­lu.

     Ove godine fondovi obilježavaju 15. godinu rada uglavnom s naglaskom na vlastitu uspješ­nost, čak i u situaciji kada ekonomska aktiv­nost nije bila pozitivna. Što zapravo znači da su oni uspješno radili i upravljali imovinom svojih članova u drugom mirovinskom stupu, kad se ništa negativno javno niti ne spominje, naročito zato jer će posljedice osiguranici osjetiti najranije za desetak godina. Da bi se mogli komentirati „uspjesi" i svrha postojanja drugog mirovinskog stupa, nužno je poći od egzaktnih podataka, ne samo za 2015. godi­nu, nego za čitavo razdoblje od njihova uvođ­enja....

Read more...

 

Reportaža: KORISNIČKI INFO CENTAR HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Služi li HZMO državi ili korisnicima?

     Nerazumljiva i komplicirana rješenja o utvrđivanju mirovine, nemogućnost dobivanja referenata putem telefona, nedostupnost pravnih savjetnika, kaš­njenje s prvom mirovinom, pogrešna rješenja - neke su od pritužbi na račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi­guranje (HZMO), koje je Sindikat umirovljenika Hrvatske redovito prima od svojih članova. Kako bismo provje­rili ove navode i istražili kvalitetu uslu­ge korisničkog info centra HZMO-a posjetili smo Odjel za odnose s jav­nošću u Središnjoj službi HZMO-a u Mihanovićevoj ulici u Zagrebu. Tako smo imali priliku čuti i drugu stranu priče...

     Kroz Odjel nas je provela načelni­ca Olgica Vlašić Cikojević, koja je predstavila svoje suradnike i napo­menula kako je Odjel podijeljen na posebne procese: korisnički info cen­tar, odnosi s medijima i promocija, web uredništvo i izdavaštvo te podrš­ka poslovnim korisnicima.

     „Umirovljenici i osiguranici Zavoda mogu se sa svojim upitom obratiti HZMO-u za pomoć telefonski, e-mailom ili osobno u svim područnim služ­bama i uredima, kao i u Središnjoj službi gdje će ih primiti pravni savjet­nik"- istaknula je načelnica i dodala kako je svjesna toga da su telefonske linije često zauzete, stoga je pozvala korisnike da, ukoliko su u mogućnosti, osobno dođu i potraže savjet....

Read more...

 

Kampanja:  Pučka pravobraniteljica: Ispitali smo slučaj Karlobag

     Sindikat umirovljenika Hrvatske je 17. lipnja 2016. godine primio dopis od zamjenice Pučke pravobraniteljice Lidije Lukine Kezić u vezi eks­tremnog slučaja zlouporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju koji se dogo­dio Branku Pilipiću iz Karlobaga, a na koji je SUH ranije upozorio Pučku pravobraniteljicu Loru Vidović.

Podsjetimo, riječ je o umirovljeniku iz Karlobaga koji nije imao potomaka, ali je ga je njegov nećak u Njemačkoj financijski nastavio potpomagati nakon smrti svoga oca. Kada je čovjek zavr­šio u bolnici, zbog moždanog udara, nećak je prihvatio njegovo odbijanje kako ne želi ići u dom i pronašao obrt sa sjevera Hrvatske. S njegovateljicom je dogovorena plaća za njene usluge kao i svota za troškove domaćinstva i prehrane.

     Utvrdilo se da je čovjeka, koji je u međuvremenu slomio zdjelicu i oslabio 20 kilograma, njegovateljica odvela do javnog bilježnika u Gospiću gdje se je on na dokument o doživotnom uzdrža­vanju potpisao palcem, iako je pismen. SUH je alarmirao razne institucije, poli­ciju i Ministarstvo socijalne politike. Došao je nećak, čovjeka je smješten u bolnicu, privremeno mu je spašen život i podnesene su prijave. Nažalost, u međuvremenu je umro, a ugovor o doživotnom uzdržavanju ostao je na snazi....

Read more...

 

Sport i rekreacija: 10. SPORTSKO-REKREATIVNI SUSRETI SUH-A OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Sport, pjesma i ples

     Udruga SUH-a Osijek uspješno je organizirala 10. Sportsko rekreativne susrete SUH-a Osječko Baranj­ske Županije 9. lipnja ove godine u prosto­rima restorana Pleter u Osijeku. Čak 142 umirovljenika natjecali su se u belotu, pikadu i šahu. Pomoć u organizaciji pružila je Osječko baranjska županija - tradicional­ni pokrovitelj susreta i Županijsko povjere­ništvo SUH-a Osječko baranjske županije.

     Susretima su nazočili i posebni gosti - izaslanik župana Osječko baranjske župa­nije Vladimira Šišljagića, njegov zamjenik Dragan Vulin, poslovni tajnik župana Ivan Karalić, te potpredsjednica SUH-a Biserka Budigam.

     Prema slavonskim običajima sve sudionike je dočekalo piće dobrodošlice, slatke i slane delicije koje su ispekle vri­jedne članice Udruge SUH Osijek, kao i suvenir bedž sa znakom SUH-a i natpi­som „10. Sportsko rekreativni susreti SUH OBŽ“. Već od samog dolaska osje­ćala se atmosfera prijateljstva, oduševlje­nja i zadovoljstva ovakvim okupljanjem članova SUH-a čemu su uvelike zaslužni domaćini....

Read more...

 

TRIBINE SUH-a: Kako sastaviti oporuku

     Podružnica SUH-a Trešnjevka Sjever iz Zagreba u suradnji s Pravnim savjetovalištem SUH-a održala je 8. lipnja tribinu „Kako sastaviti oporuku11 s osvrtom na ugovore obveznog prava vezane uz uzdržavanje. Predavanje je održao  Milan Tomičić, dipl. iur., a otvori­la ga je predsjednica podružnice Vesna Bečić.

     Milan Tomičić je upoznao nazočne kako postoje tri vrste oporuka: privatna, javna i oporuka u izvanrednim okolnostima. Uz informaciju o zakonskom nasljeđivanju za slučaj da ne postoji oporuka, Tomičić je naglasak stavio i na četiri zakonska nasljedna reda. Upozorio je da privatnu oporuku nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je jednostavnim i preciznim rečenicama potrebno izraziti svoju posljednju volju u vezi raspolaganja imovinom. Preporučio je da se na oporuku obavezno stave mjesto i datum sastavljanja.

     U daljnjem izlaganju upozorio je na brojne opasnosti koje skriva ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, a pogotovo na činjenicu da se tim ugovorom vlasništvo uzdržavanoga odmah prenosi na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o darovanju, posebice kod nekretnina veće vrijednosti, preporučio je da se prijenos vlasništva izvrši nakon smrti darovatelja.

     Tomičić je na kraju pozvao zainteresirane da se za slučaj potrebe osobno obrate Pravnom savjetovalištu SUH-a na adresi Radnički dom, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2 ili na telefonski broj 01/4615 797.

     Nakon Zagreba, ista tribina i jednako tako uspješna održana je u suradnji s podružnicama SUH-a Rijeka i Zadar. Milan Tomičić je 14. lipnja održao predavanje u Rijeci u Domu sindikata Franjo Belulović, a potom 28. lipnja u Domu sindikata u Zadru. I tamošnji umirovljeni­ci su pozvani da dođu, nauče i zaštite se od grabeža vlastite imovi­ne. Ulaz na sve tri tribine bio je slobodan za sve zainteresirane, a odazvalo se gotovo 100 umirovljenika. Zahvaljujemo se našem prav­niku koji je na svima razumljiv način prezentirao ovako važnu i slo­ženu temu.

 

100 novih aktivista za zaštitu starijih osoba

     Nakon Pule, Splita i Zagreba, aktivisti SUH-a educirani i u Slavonskom Brodu

Nakon tri godine vođenja kampanje protiv ekonomske zloupotrebe starijih osoba, u tijeku je posljednja, peta u nizu, radionica unutar projekta „Sigurnost u trećoj dobi:   Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom11, koji Sindikat umirovljenika Hrvatske provodi u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom (HPC). Radionica je održana 7. lipnja u Slavonskom Brodu, čime se zaokružio niz edukativnih radionica koje su održane u svim većim gradovima Hrvatske. Nakon Pule, Splita i Zagreba, aktivisti koji će se boriti protiv grabeža nad imovi­nom starijih osoba educirani su i Slavoniji.

     Cilj ovog vrijednog projekta, koji se provodi od listopada 2015. do rujna 2016. godine, jest spriječiti zlouporabu starijih osoba. U projekt su uključeni i Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb i udruga Radio mreža, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

     Kako bi se starije osobe educiralo o ugovorima o uzdržavanju i upozorilo na brojne rizike, posebice kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, tijekom projekta se provode brojne aktivnosti (izra­da informativne brošure i letka, obuka za pružatelje besplatne pravne pomoći, informiranje šire javnosti i slično), a najvažnija od njih jest održavanje edukativnih radionica na kojima je educi­rano 100 aktivista. Čak 50 njih članovi su SUH-a....

Read more...

 

Za kvalitetan i samostalan život

     Direkcija FERPA/Europske federacije za umirovljenike i sta­rije osobe, održana 1. lipnja u Bruxellessu, prihvatila je prijedlog zajedničkog dokumenta ERPA-e i Odbora mladih ETUC/Europ- ske sindikalne konfederacije, kojim se promiče međugeneracij- ska solidarnosti i najavljuje zajedničko djelovanje i borba za očuvanje temeljnih sustava blagostanja i dobrobiti.

     Najzanimljivija rasprava je vođena o prijedlogu pitanja koja trebaju biti uključena u najavljeni Manifest o pravima umi­rovljenika i starijih osoba, u kojemu će se posebna pozornost posvetiti i rastućem siromaštvu. Mirovine, naglašava se, moraju biti na razini dovoljnoj za dostojanstven život bez dodatnog rada ili pomoći, jednako kao što se umirovljenicima mora osigu­rati kvalitetno javno zdravstvo i drugi javni servisi potrebni za kvalitetan i samostalan život. Umirovljenici ne smiju biti percipi­rani kao teret ili trošak.

     Ženski odbor FERPA-e je predočio upitnik koji će se dati članicama na popunjavanje, kako bi se mogle pripremiti dobre strategije i programi rada.

 

SIROMAŠNI I PONIŽENI

Umirovljenici nevoljeno dijete svoje domovine

     Istinu je teško sakriti: Hrvatska se uru- šava na sve moguće načine. Hrvati su sve bjedniji i jadniji, a Hrvatska sra­motno pada na dno svjetskih i europskih statističkih ljestvica. Najnoviji podaci Eurostata pokazali su da je životni stan­dard Hrvata pao na razinu Rumunja i Turaka. Naime, kupovna moć građana Hrvatske lani je pala na 58 posto od prosjeka EU-a, izjednačivši se s onom u Rumunjskoj i Turskoj. Očito,   Hrvatska u posljednjih četvrt stoljeća dramatično ekonomski zaostaje, jer su je u međuvre­menu gospodarski dostigle i prestigle gotovo sve usporedive države, koje su joj nekoć gledale u leđa. Riječ je o svim bivšim komunističkim državama, danas članicama EU-a, osim Bugarske. Dostiže nas i Turska, koja nije članica EU-a.

     I tako, dok Hrvatska tone na dno Europe, političari više ne mogu tješiti građane kako su naše plaće i mirovine, preračunate u eure, ostale najveće među svim bivšim komunističkim državama, osim Slovenije. Točno je jedino to da Hrvati za svoje plaće i mirovine u dućani­ma mogu kupiti manje od Slovenaca, Čeha, Mađara, Poljaka,  Slovaka, Estonaca, Letonaca i Litvanaca. Mogu kupiti isto koliko i Rumunji, te tek malo više od Bugara. Tako kažu europske statistike....

Read more...

Aktualno arhiva